Kolejność występów Przegldu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego

Kolejność występów Przegldu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego

  • Współorganizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
  • Dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
  • Współorganizator: Starostwo Powiatowe w Łomży Patronat honorowy: Starosta Łomżyński-Elżbieta Parzych
  • Patronat honorowy: Prezydent Miasta Łomży
  • Patronat honorowy: Marszałek Województwa Podlaskiego
  • Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży

Informujemy,że decyzją komisji programowej i organizacyjnej Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego, do udziału zakwalifikowano zespoły:
Zespół Światowych Dni Młodzieży z Wąsosza,Zespół „Szczuczyniacy”-Jasełka ze Szczuczyna,Zespół Regionalny „Lipsk” z Lipska,Grupa Młodzieżowa” Czarnownice”z Czarnej Wsi Kościelnej, Teatrzyk Form Różnych „Zryw” z Czarnej Wsi Kościelnej, Zespół Teatralny „Antrakt” z Bielska Podlaskiego, Zespół Folklorystyczny „ Malinki” z Malinnik, Zespół ZEUŻYKI z Bielska Podlaskiego, Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach,Zespół Ludowy „Kalina”z Żurobic, Zespół „Herody” Gminy Czyżew , Zespół „Herody” z Wyszonek Błoni,Zespół „Z kozą” z Wyszonek Błoni, Zespół „Z Gwiazdą” ze Zbójnej,Uczniowie z Gimnazjum w Nowogrodzie, Zespół „Herody” ze Zbójnej, Zespół z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej z Łomży, Zespół "Dzwonki" z Hajnówki, Zespół „Herody”z Turośli, Zespół Knyszynianki z Knyszyna, Zespół „Pogodna jesień” z Moniek.

Organizatorzy:


Fundacja Sztuk i DialoguRegionalny Ośrodek Kultury w Łomży


Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego Łomża,

12-13.02.2016

kolejność występów

Piątek- 12.02.2016

10.00 -Rozpoczęcie Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego

10.05 -Zespół „Z Gwiazdą” ze Zbójnej

10.15 -Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach, „Jasełka na wesoło”

10.45 -Zespół „Herody” ze Zbójnej

11.00 -Zespół „Szczuczyniacy”ze Szczuczyna-”Jasełka”

11.15 -Uczniowie z Gimnazjum w Nowogrodzie, - „Jasełka”

11.40 -Zespół „Herody Gminy Czyżew” z Czyżewa

12.10 -Zespół „Z kozą” z Wyszonek Błoni

12.35 -Zespół „Herody”z Turośli - „Król Herod na Kurpiach”,

13.05 -Zespół„Herody” z Wyszonek Błoni,

13.30 -zakończenie

 

 

 

Sobota – 13.02.2016

10.00 -Rozpoczęcie Przeglądu

10.05 -Grupa Młodzieżowa” Czarnownice”z Czarnej Wsi Kościelnej-”Przedstawienie na Boże Narodzenie”

10.30 -Zespół Ludowy „Kalina”z Żurobic, -„Na szczęście na zdrowie, na ten Nowy Rok”

11.00 -Zespół "Dzwonki" z Hajnowskiego Domu Kultury - "Pakudzielle- uspaminy Bieżeństwa"

11.15 -Zespół „Zeużyki” z Bielska Podlaskiego,-„Jak to było so lnom”

11.40 -Zespół Regionalny „Lipsk” z Lipska-”Pastorałka na Boże Narodzenie”

12.10 -Zespół „Knyszynianki” z Knyszyna,- „Pieczenie chleba”

12.35 -Zespół Teatralny „Antrakt” z Bielska Podlaskiego-”Dzieci i bieżeństwo”

12.55 -Zespół folklorystyczny „ Malinki” z Malinnik,-” Wyprowadzenie panny młodej.”

13.25 -Zespół „Pogodna jesień” z Moniek-”Odwietki”

13.55 -Teatrzyk Form Różnych „Zryw” z Czarnej Wsi Kościelnej, -„Herody”

14.05 -Zespół Światowych Dni Młodzieży z Wąsosza, „Dla niego nie było miejsca”

 

obrady jury

ok.15.30 -Wręczenie dyplomów i nagród laureatom

2016-02-08 07:40 Iza Cierpikowska

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin