Informator teleadresowy

Informator teleadresowy 2010

Informator teleadresowy instytucji kultury, urzędów, bazy turystycznej i noclegowej Powiatu Łomżyńskiego.


INFORMATOR TELEADRESOWY


URZĘDY I WŁADZE


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, tel. 022 421 01 00

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Bogdan Zdrojewski

www.mkidn.gov.pl


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3, tel. 0 85 743 93 15, fax 0 85 743 92 31

bezpłatna infolinia 0 800 106 226, www.bialystok.uw.gov.pl


Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Kultury

i Dziedzictwa Narodowego

15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, fax 085 749 75 04

tel. 085 749 75 04, 085 749 75 32, 085 748 51 44,

e-mail:jadwiga.kretowska@umwp-podlasie.pl, kancelaria@umwp-podlasie.pl, www.wrotapodlasia.pl


Diecezja Łomżyńska

Kuria Biskupia, 18-400 Łomża, ul. Sadowa 3, tel. 086 473 46 11, fax 086 473 46 04

e-mail: kuria@lomza.opoka.org.pl, www.kuria.lomza.pl

Jego Ekscelencja Ks. Biskup Stanisław Stefanek Biskup Łomżyński


Podlaskie Kuratorium Oświaty

15-950 Białystok, ul. Rynek Kościuszki 9, tel. 085 748 48 48, fax 085 741 48 49 www.kuratorium.bialystok.pl


Kuratorium Oświaty w Białymstoku Oddział w Łomży

ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, e-mail: lomza.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

tel./fax 086 216 54 65

Kierownik oddziału: Dorota Szymonowicz


Starostwo Powiatowe w Łomży

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel. 086 215 69 00, fax 086 215 69 04

e-mail: starosta.blm@powiatypolskie.pl, www.powiatlomzynski.pl

Starosta: Krzysztof Kozicki


Urząd Miejski w Łomży

ul. Plac Stary Rynek 14,18-400 Łomża, tel. centr. 086 215 67 00, 086 215 67 11,

fax 086 216 45 56, e-mail: ratusz@um.lomza.pl, www.lomza.pl

Prezydent: Jerzy Brzeziński


Urząd Gminy i Miasta Jedwabne

ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, tel./fax 086 217 20 40,

burmistrz: 086 217 20 25, e-mail: burmistrz@jedwabne.pl, www.jedwabne.pl

Burmistrz: Krzysztof Ryszard Moenke

Urząd Gminy Łomża

ul. M. Curie-Skłodowskiej lA, 18-400 Łomża, tel. 086 216 52 63, fax 086 216 52 64,

e-mail: sekretariat@gminalomza.pl, www.lomza.powiatlomzynski.pl

Wójt: Jacek Albin Nowakowski


Urząd Gminy Miastkowo

ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, tel. sekretariat: 086 217 48 78,

wójt: 086 217 49 85, www.miastkowo.pl, e-mail: gmina.miastkowo@wp.pl,

Wójt: Lidia Małgorzata Grzejka


Urząd Miejski w Nowogrodzie

ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród, tel. 086 217 55 28, fax 086 217 55 20

e-mail: umnowogrod@wp.pl

Burmistrz: Józef Piątek


Urząd Gminy Piątnica

ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica, tel./fax 086 216 24 76, fax 086 215 21 13,

086 216 64 96, e-mail: ugpiatnica@doc.pl, www.ugpatnica.doc.pl

Wójt: Edward Łada


Urząd Gminy Przytuły

ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, tel./fax 086 217 70 13, 086 217 70 03 wójt

e-mail: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl, www.przytuly.powiatlomzynski.pl

Wójt: Krzysztof Jan Polkowski


Urząd Gminy Śniadowo

ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, tel. 086 217 61 46, fax 086217 61 68,

e-mail: sniadowo@zgwrp.org.pl, www.sniadowo.powiatlomzynski.pl

Wójt: Andrzej Zaremba


Urząd Gminy Wizna

Plac Raginisa 35, 18-430 Wizna, tel. 086 219 60 18 wew. 21, fax 086 219 60 56,

e-mail: wizna@wizna.pl, www.wizna.pl

Wójt: Zbigniew Sokołowski


Urząd Gminy Zbójna

ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, tel. 086 214 00 60 (sekretarz),

tel./fax 086 214 00 29 (sekretariat),

e-mail: ugzbojna@lo.home.pl, www.zbojna.powiatlomzynski.pl

Wójt: Zenon Białobrzeski

INSTYTUCJE KULTURY


Muzeum Przyrody w Drozdowie

Drozdowo, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica, tel./fax 086 219 20 81,

e-mail: muzeumdrozdowo@wp.pl, www.mpd.41omza.pl

dyrektor: Anna Archacka


Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży

ul. Dworna 22C, 18-400 Łomża, tel./fax 086 216 64 87, tel. 086 216 28 16, www.muzeum.41omza.pl.

dyrektor: Jerzy Jastrzębski


Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie

Oddział Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży

18-414 Nowogród, ul. Zamkowa 25, tel./fax 086 217 55 62,

e-mail: skansenkurpiowski@op.pl, www.muzeum.41omza.pl

kierownik: Urszula Kuczyńska


Galeria Sztuki Współczesnej Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży

ul. Długa 13, 18-400 Łomża, tel. 086 216 41 00, fax 086 216 51 92, www.muzeum.41omza.pl.

kierownik: Karolina Skłodowska


Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży,

Instytucja kultury Powiatu Łomżyńskiego,

ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża, tel./fax 086 219 01 11, tel. 086 219 02 00,

e-mail: rok@41omza.pl, www.rok.4lomza.pl, www.naszakultura.pl

dyrektor: Jarosław Cholewicki


Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych

ul. Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża, tel. 086 216 45 53, fax 086 216 32 26,

e-mail: mdk-dst@wp.pl, www.mdk.41omza.pl

dyrektor: Roman Borawski


Teatr Lalki i Aktora w Łomży

Plac Niepodległości 14,18-400 Łomża, tel./fax 086 216 59 55, 086 473 55 66-67,

e-mail: teatrlomza@hi.pl, www.teatrlomza.hi.pl,

dyrektor: Jarosław Antoniuk


Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

Al. Legionów 30/6, 18-400 Łomża, tel. 086 216 24 81, www.filharmonia.lomza.pl,

e-mail: biuro@filharmonia.lomza.pl,

dyrektor: Jan Miłosz Zarzycki

 

Klub Garnizonowy (Galeria N),

Al. Legionów 133, 18-400 Łomża, tel. 022 281 52 40

kierownik: podpułkownik Ryszard Matuszewski


Centrum Katolickie im. Jana Pawła II w Łomży

ul. Zawadzka 55, 18-403 Łomża, tel. 086 216 89 05, www.krzyz.41omza.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem

ul. Piękna 8, 18-420 Jedwabne, tel. 086 217 21 24, e-mail: mgok.jedwabne@neostrada.pl

dyrektor: Jadwiga Bekus


Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie

ul. Łomżyńska 25/1, 18-413 Miastkowo, tel./fax 086 217 44 99, e-mail: gokm@op.pl, www.miastkowo.pl,

dyrektor: Jadwiga Korytkowska


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie

ul. Łomżyńska 13, 18-414 Nowogród, tel./fax 086 217 55 45,

e-mail: mgoknowogrod15@wp.pl

dyrektor: Lilia Estkowska


Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie

Pniewo 144, 18-400 Łomża, tel. 086 219 47 95,

dyrektor: Jerzy Sęk


Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy

ul. Szkolna 25, 18-421 Piątnica, e-mail: gokpiatnica@wp.pl

tel./fax 086 216 44 34,

dyrektor: Edyta Brzozowska


Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie

ul. Ostrołęcka 13, 18-411 Śniadowo, tel. 086 217 61 46, fax 086 217 61 68

e-mail: goksniadowo@op.pl

dyrektor: Gabriela Piszczatowska


Świetlica Wiejska w Wiźnie

Plac Kapitana Raginisa 35, 18-430 Wizna, tel. 086 219 60 18, e-mail: wizna@wizna.pl,

kontakt: Danuta Gadomska


Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

ul. Łomżyńska 44, 18-416 Zbójna, tel./fax 086 214 00 38, e-mail: gok.zbojna@2com.pl,


Gminny Ośrodek Kultury w Turośli

ul. Akacjowa 2, 18-525 Turośl, tel./fax 086 278 61 32, e-mail: gok@turosl.pl,

www: www.turosl.pl, dyrektor: Iwona Potaś


Salon Literacki

spotkania w pierwszy czwartek każdego miesiąca, ul. Makowa 26, 18-400 Łomża,

tel. dom. 086 473 18 06, tel. kom. 0694 293 279, e-mail: madaman@poczta.onet.pl, kontakt: Anna Jakubowska


Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie

ul. Główna 52, 18-421 Piątnica, tel. 086 219 20 15, fax 086 219 21 75,

e-mail: lpkdn@41omza.pl, lpkdn.drozdowo@wp.pl, www.lpkdn.41omza.pl,

dyrektor: mgr inż. Wiktor Radziszewski

UCZELNIE I SZKOŁY ARTYSTYCZNE


Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

18-402 Łomża, ul. Studencka 19, tel. 086 216 94 97, fax 086 215 11 89,

e-mail: rektorat@wsa.edu.pl, www.wsa.edu.pl,

Rektor J.M. prof. nadzw. dr hab. Roman Engler


Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży

18-400 Łomża, ul. Krzywe Koło 9, tel. 086 216 70 50, fax 086 216 47 44,

e-mail: administracja@lomza.janski.edu.pl, www.lomza.janski.edu.pl,

Rektor: Joanna Truszkowska


Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, tel. 086 215 59 53, fax 086 215 66 01,

e-mail: rektorat@pwsip.edu.pl, www.pwsip.edu.pl,

Rektor: prof. dr hab. Robert Charmas


Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży

18-400 Łomża, ul. M. Curie-Skłodowskiej 1, tel. 086 218 84 19,

e-mail: lomzalp@wp.pl, www.plastyk.4lomza.pl


Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia

18-400 Łomża, Al. Legionów 36, tel./fax 086 215 01 61,

e-mail: psmlomza@poczta.internetdsl.pl,

dyrektor: Mirosław Andrzej KoronaBIBLIOTEKI


Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Długa 13, 18-400 Łomża, tel. 086 216 54 81, fax 086 216 54 83, biblioteka@mbp-lomza.pl

Oddział dla Dzieci i Oddział Zbiorów Specjalnych ul. 3 Maja 6 A, tel. 086216-54-08, dyrektor: Krystyna Sobocińska


Filie biblioteczne w Łomży

Nr l ul. Woj. Polskiego 104/106, tel. 086 216 07 92; Nr 2 ul. Ks.Anny 2,

tel. 086 218 43 65; Nr 3 ul. Szeroka 2, tel. 086 216 30 90; Nr 4 ul. Spółdzielcza 31,

tel. 086 218 64 50; Nr 6 ul. Małachowskiego 4, tel. 086 218 43 36,


Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jedwabne

ul. Piękna 8, 18-420 Jedwabne, tel. 086 217 21 24


Biblioteka Publiczna Gminy Łomża Filia w Kupiskach

Kupiski 137, 18-400 Łomża


Biblioteka Publiczna Gminy Łomża Filia w Konarzycach

Konarzyce, ul. Łomżyńska 106, 18-404 Łomża, tel. 086 215 76 26

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża Filia w Pniewie

Pniewo, ul. Krótka 20, 18-400 Łomża, tel. 086 219 48 86


Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z Siedzibą w Podgórzu

ul. Łomżyńska 30, 18-400 Łomża, tel./fax 086 217 82 23, e-mail: bppodgorze@wp.pl

dyrektor: Wiesława Kłosińska

 

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża Filia w Wygodzie

ul. Kościelna 12, 18-408 Wygoda, tel. 086 219 30 03


Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo

ul. Łomżyńska 25/1, 18-413 Miastkowo, tel. 086 217 44 70,

e-mail: biblioteka-miastkowo@tlen.pl,

dyrektor: Bożena Świeńska


Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo Filia Biblioteczna w Drogoszewie

Drogoszewo, ul. Szkolna 7, 18-413 Miastkowo


Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowogród

ul. Łomżyńska 13, 18-414 Nowogród


Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie Filia Biblioteczna w Mątwicy, Mątwica, 18-414 Nowogród


Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica

ul. Szkolna 25, 18-421 Piątnica, tel. 086 219 27 06,

kierownik: Halina Ciuchnicka


Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica Filia Biblioteczna w Dobrzyjałowie

Dobrzyjałowo, ul. Zdrojowa l, 18-421 Piątnica, tel. 086 219 16 60


Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica Filia Biblioteczna w Jeziorku

Jeziorko 42, 18-421 Piątnica, tel. 086 219 10 66


Gminna Biblioteka Publiczna w Przytułach

ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, tel. 086 472 11 08

dyrektor: Mariola Sobiech


Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo

ul. Ostrołęcka 7, 18-411 Śniadowo, tel. 086 473 83 79

dyrektor: Barbara Kończyk


Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo Filia Biblioteczna w Szczepankowie

18-412 Szczepankowo


Biblioteka Publiczna Gminy Wizna

Plac Raginisa 35, 18-430 Wizna, tel. kontakt. 086 219 60 29

kierownik: Renata Dąbrowska


Biblioteka Publiczna Gminy Wizna Filia Biblioteczna w Bronowie

ul. Mostowa 5, 18-430 Bronowo, tel. 086 217 72 13

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej

ul. Łomżyńska 44, 18-416 Zbójna, tel. 086 214 02 13

kierownik: Jadwiga Białobrzeska


Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej Filia Biblioteczna w Dobrymlesie

18-416 Dobrylas 58, tel. 086 214 02 13


Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej Filia Biblioteczna w Kuziach

18-416 Kuzie, tel. 086 214 11 26SPORT


Powiatowe Zrzeszenie - Ludowe Zespoły Sportowe,

18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, tel. 086 216 38 97


Powiatowy Szkolny Związek Sportowy,

ul. Chopina 2/12, Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel. 086 218 58 42,

086 473 53 95


Biuro Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Łomży,

ul. Farna 1, 18-400 Łomża, tel. 086 216 24 63


Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży,

ul. Fama l, 18-400 Łomża, tel. 086 216 41 67


Łomżyński Szkolny Związek Sportowy

18-400 Łomża, Pl. Kościuszki 3, kom. 606 87 24 82

prezes: Jerzy ŁubaSTOWARZYSZENIA


Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym w Łomży.

Organizacja Pożytku Publicznego.

Al. Józefa Piłsudskiego 11A, pok. 410, 18-404 Łomża, tel. 086 473 32 63

e-mail: amazonki@41omza.pl, www.amazonki.41omza.pl

prezes: Barbara Porwoł


Ogólnopolski Związek Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi

„EUROPA DONNA" w Łomży

18-400 Łomża, ul. Dworna 13, tel./fax 086 215 02 07


Stowarzyszenie Edukacyjne Praw Człowieka

ul. Polowa 17/46, 18-400 Łomża, tel. 086 216 50 03


Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża,

tel. 086 473 54 98, 086 216 48 79,

fax 086 473 54 98, e-mail:bplomza@o2.pl

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska" - Oddział w Łomży

ul. Nowa 4, 18-400 Łomża, tel./fax (+4886) 216 75 31, tel./fax.(+4886) 216 72 43

e-mail: wspolnota-polska@lomza.com, www.jestesmy.lomza.com

prezes: Hanka Gałązka


Łomżyńska Izba Przemysłowo-Handlowa,

ul. Dworna 13, 18-400 Łomża, tel./fax 086 216 33 55,

e-mail: iphlomza@poczta.onet.pl,

prezes: Maciej Krzysztof Zajkowski


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy

ul. Mickiewicza 12, 18-400 Łomża, tel./fax 086 218 23 97

e-mail: tpdlomza@wp.pl,

dyrektor Biura TPD mgr inż. Jan Szymański


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej

ul. Polowa 22, 18-400 Łomża, tel. 086 216 28 33, e-mail: zgtpzl@lomza.com

prezes: Zygmunt Zdanowicz


Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „STOPKA”

Al. Piłsudskiego 83, 18-403 Łomża, tel. 086 216 42 61, 086 215 11 51,

e-mail: stopka@stopkapress.com.pl, biuro@stopkapress.com.pl

www.stopkapress.com.pl,

prezes: Stanisław Zagórski


CARITAS Diecezji Łomżyńskiej

ul. Rybaki 1, 18-400 Łomża, tel. 086 216 29 92, fax 086 216 29 38,

e-mail: lomza@caritas.pl. www.kuria.lomza.pl, www.lomza.caritas.pl

dyrektor: ks. kan. mgr Wojciech Zyśk


Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Łomży

Zarząd Oddziału Rejonowego

18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1 pok. 217 lok. 27, tel. 086 216 27 84


Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Przyrody w Drozdowie

Drozdowo, ul. Główna 38,18-421 Piątnica tel./fax 086 219 20 81, www.drozdowo.pl

prezes: Olgierd Witkowski 506 00 99 83


Chorągiew Ziemi Łomżyńskiej. Bractwo Rycerskie.

Kontakt z grupą: Krzysztof Babiński, tel: 0 604 16 68 57,

e-mail: bractwo@rycerze.pl, www.rycerze.pl


Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Łomży

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel./fax 086 216 25 90


Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów

ul. Długa 13, 18-400 Łomża, tel./fax 086 216 32 56,

e-mail: zegalska@poczta.onet.pl

dyrektor: Elżbieta Żegalska

Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu

ul. 550-lecia 9 18-414 Nowogród, tel. 086 217 55 45, fax 0 86 217 55 20,

e-mail: glos.nowogrodzki@potcza.fm


Stowarzyszenie Klub ,,Fort'' w Łomży

Al. Legionów 133, 18-400 Łomża, tel./fax 086 218 24 31 w. 240, tel. kom. 602 840 963

prezes: Ludwik Zalewski


Dom Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu

ul. Klasztorna 1, 16-080 Tykocin, tel. 085 718 76 87, fax 085 718 72 37


Fundacja ,,Nasza Ziemia''

ul. Hoża 3/5, 00-528 Warszawa, tel. 022 622 81 18,

e-mail: fundacja@naszaziemia.pl, www.naszaziemia.pl,

prezes: Mira Stanisławska-Meysztowicz


Ochotnicza Straż Pożarna w Podgórzu

Podgórze, ul. Łomżyńska 30, tel./fax 086 217 83 53.


Komenda Miejska Policji w Łomży

ul. Wojska Polskiego 9, 18-400 Łomża, tel. 086 216 12 80, 086 216 12 99

Sekcja Ruchu Drogowego, tel. 086 216 12 74, 086 216 12 75.


Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży

ul. Niemcewicza 17, lok. 6, 18-400 Łomża, tel. 086 219 83 67, dom 086 216 56 20

Dyżury wtorki w godz. 10.00-13.00, 16.00-18.00

prezes: Teresa Gołębiewska


Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Łomża

ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, tel. 086 216 42 71 w. 171 pok.21,

prezes: Mieczysław Chmielewski, Bolesław Popkowski


Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział w Łomży.

ul. Nowa 2, lok. 405, 18-400 Łomża.

Kontakt środy i piątki w godzinach 10.00-12.00, tel. 086 216 42 71.

prezes: Józef Gabiniewicz


Naczelnik PH ZHP 101 Łomża, hm. Henryk F. Karwowski HR

tel. 693 18 29 97, P.O. Box 78, 18-400 Łomża, e-mail: ph.zhp101lomza@onet.eu, efkaha@wp.eu, gg. 1379914


Oddział Regionalny Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Łomży

Siedziba: Zespół Szkół im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie k/Łomży,

Marianowo 7, 18-421 Piątnica, woj.podlaskie, tel./fax 086 216 66 11, 086 219 27 00 prezes: Gabriela Olszańska


Fundacja Narwiańska

Drozdowo, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica

prezes: Katarzyna Modzelewska

PRASA I MEDIA


Tygodnik Kontakty, Al. Legionów 7, 18-400 Łomża, tel. 086 216 42 43,

fax 086 216 57 11, e-mail: redakcja@kontakty-tygodnik.com.pl,

www.kontakty-tygodnik.com.pl, redaktor naczelny: Władysław Tocki


Gazeta Współczesna O/Łomża, ul. Dmowskiego 1E, 18-400 Łomża,

tel./fax 086 216 56 97, tel. 086 216 64 64, 086 215 10 25,

e-mail: lomza@wspolczesna.pl, www.wspolczesna.pl, kierownik: Paweł Chojnowski


Tygodnik Narew, ul. Stary Rynek 13, 18-400 Łomża, tel. 086 215 05 25

www.narew.info.pl, e-mail: redakcja@narew.info.pl, redaktor: Alicja Jaszczuk


Miesięcznik Wieści gminne (organ samorządu terytorialnego gminy Łomża),

ul. M.Skłodowskiej 1A, 18-400 Łomża, tel. 86 216 52 63, fax 86 216 52 64

e-mail: sekretariat@gminalomza.pl


Kwartalnik Nowy Głos Puszczański, ul. Łomżyńska 44, 18-416 Zbójna,

tel. 086 214 00 38, e-mail: gok.zbojna@2com.pl


Radio RMF Maxxx, ul. Plac Niepodległości 9A, tel. 086 215 11 18, fax 086 215 11 14,

e-mail: lomza@rmfmaxxx.pl, www.rmfmaxxx.pl


Polskie Radio Białystok Studio Łomża, ul. Sadowa 8, 18-400 Łomża,

tel./fax 086 216 49 72, fax 086 216 64 34, e-mail: adabrowski@radio.bialystok.pl, www.radio.bialystok.pl, redaktorzy: Adam Dąbrowski


Radio ESKA Łomża, ul. Piłsudskiego 11A, 18-404 Łomża, tel. 086 219 09 13,

e-mail: lomza@eska.pl, dyrektor: Sławomir Borowy


Radio Nadzieja, ul. Zawadzka 55, 18-403 Łomża, tel. sekretariat: 086 215 14 10, studio 086 215 14 14, fax 086 215 14 13, e-mail: radio@radionadzieja.pl, www.radionadzieja.pl, dyrektor: ks. Krzysztof Jurczak


Telewizja Łomża - 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, Stary Rynek 13,

18-400 Łomża, tel./fax 086 216 71 07, tel. 086 216 74 44,

e-mail: reklama@tvlomza.pl, www.tvlomza.pl, redaktor naczelny: Artur Filipkowski


Telewizja kablowa Multimedia Polska Sp. z o.o, ul. Ks. Anny 2, 18-403 Łomża,

tel. 086 218 82 61, fax 086 216 88 68, www.multimedia.pl


Studio Skorpion, ul. Kazańska 1, 18-404 Łomża, tel./fax 086 219 09 19,

e-mail: redakcja@studioskorpion.pl, www.studioskorpion.pl,

właściciel: Aleksander Plaga


Telewizja Polska S.A. Oddział Białystok, ul. Włókiennicza 16A, tel. 085 743 65 65, fax 085 652 10 77, e-mail: sekretariat@bia.tvp.pl, www.tvp.pl/bialystok,

dyrektor: Władysław Prochowicz

OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO W ŁOMŻY


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Adama Chętnika,

ul. Wojska Polskiego l, tel./fax 086 216 64 42, 086 216 47 18,

e-mail: biuro@pttklomza.pl, www.pttklomza.pl, prezes: Janusz Lutrzykowski


Biuro Podróży Maria Młynarska, Al. Legionów 44, 18-400 Łomża,

tel. 086 216 42 08, fas 086 216 48 95, e-mail: mlynarska@lomza.com


Biuro Podróży ARTOUR, ul. Małachowskiego 6/51, 18-400 Łomża,

tel/fax 086 218 81 77, tel. kom. 604 250 072, e-mail: biuro.lomza@artour.com.pl, www.artour.com.pl


Biuro Podróży MOVADO, Al. Legionów 12, 18-400 Łomża, tel. 086 215 11 00,

fax 086 216 51 35


Biuro Podróży TOMITOURIST, Al. Legionów 7a, 18-400 Łomża,

tel./fax 086 216 66 52,086 216 44 53, e-mail: biuro@tomitourist.pl, www.tomitourist.pl


Biuro Turystyczne GILDA, Al. Legionów 7, 18-400 Łomża, tel./fax 086 216 41 47, 086 216 53 28, e-mail: gilda@pro.onet.pl


Biuro Usług Turystycznych BALTICA-TRAVEL, Plac Niepodległości 17,

18-400 Łomża, fax 086 216 54 86, tel. 086 216 68 19

ul. Bema 21, tel. 086 216 68 19, tel./fax 086 216 67 81


Przedsiębiorstwo Turystyczne BIEBRZA, ul. Zamiejska 5, 18-400 Łomża,

tel. 086 473 03 76, e-mail: biebrza@biebrza.travel.pl


Przedsiębiorstwo Handlowo-Turystyczne ROBIN, ul. Bema 37, 18-400 Łomża, tel./fax 086 215 35 31, e-mail: robin@41omza.pl, www.robin.41omza.pl


TURLOMZA.PL - Mariusz Staniurski, ul. Sienkiewicza 10/1, 18-400 Łomża

tel./fax 086 216 24 48, tel. 086 216 48 39, e-mail: turlomza@wp.pl, www.turlomza.pl


Doris Travel Biuro Podróży, ul. Sikorskiego 239, 18-400 Łomża,

tel./fax 086 218 11 12, www.doristravel.com

e-mail: doris@travel.internetdsl.pl, właścicielka: Dorota Ilaszczuk


Trans-Turyst, 18-400 Łomża, ul. Rycerska 10 lok.68, tel. 086 218 35 52

tel. kom. 604 245 813


JC Podróże, ul. Długa 6, 18-400 Łomża, tel. 086 216 39 39, tel. kom. 606 953 999, e-mail: biuro@jc-podroze.pl, www.jc-podroze.pl

BAZA TURYSTYCZNA - hotele, motele i pensjonaty


powiat łomżyński

Hotel Zbyszko, 18-414 Nowogród, ul. Obrońców Nowogrodu 2,

tel./fax 086 217 55 18, e-mail: biuro@zbyszko.com, www.zbyszko.com


Motel Zacisze, 18-431 Piątnica, ul. Stawiskowska 51, tel. 086 219 27 77,

tel. 086 219 28 88, fax +48 86 216 52 53, e-mail: info@motel-zacisze.com, www.motel-zacisze.com


Zajazd Leśny, ul. Kolejowa 3, 18-408 Wygoda, tel. 086 219 33 44, 086 219 31 32, www.noclegi-relax.com


Zajazd AMIGO, Konarzyce, ul. Łomżyńska 161, 18-400 Łomża, tel. 086 215 75 36


Zajazd Half Bogumiła Wnorowska, 18-413 Miastkowo, ul. Łomżyńska 42,

tel. 086 217 48 90


Ośrodek Charytatywno-Opiekuńczy Caritas Diecezji Łomżyńskiej Baliki

k/Nowogrodu, 18-414 Nowogród, tel. kont. 0862179171 (parafia w Kupiskach),

dyrektor: ks. Dariusz Nagórski


Pensjonat Ptaki, Baliki k/Nowogrodu, 18-414 Nowogród, tel. 086 218 23 28,

tel. kom. 602 670 432


Kompleks Gastronomiczno-Hotelowy Baranowski Sp. z o.o., ul. Stawiskowska 32, 18-421 Piątnica, tel. 086 215 49 00 (01), tel./fax 086 216 32 96,

www.baranowski.pl, e-mail: office@baranowski.pl


Zajazd ,,Kasztelan Wiski’’, ul. Krótka 1, 18-430 Wizna, tel./fax 086 219 64 99,

tel. kom. 500 096 974, www.kasztelanwiski.pl


Ośrodek Wypoczynkowy ,,Energetyk’’ w Jankowie Młodzianowie

18-414 Nowogród, tel. 086 217 55 09miasto Łomża


Restauracja i Pensjonat RETRO, 18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 157,

tel. 0 600 700 307, e-mail: retro@4lomza.pl, www.retro.4lomza.pl


Hotel Gromada, ul. Rządowa lA, 18-400 Łomża, fax 086 216 31 96,

tel. 086 216 54 51, e-mail: polonez@gromada.pl

Kompleks Gastronomiczno-Hotelowy Labirynt, ul. Sikorskiego 345,18-400 Łomża, tel. 086 216 29 60, www.labirynt-lomza.pl


Zajazd Ryś, Al. Legionów 152, tel. 086 219 02 41, fax 086 219 84 72, www.rys.emeteor.pl


Zajazd Zacisze, ul. Wesoła 117, tel. 086 216 30 92, fax 086 216 20 82

www.zajazd-zacisze.emeteor.pl


Restauracja, Club ,,Amnesia’’, ul. Sienkiewicza 10, 18-400 Łomża, tel. 86 216 34 34

tel. kom. 516 376 373, e-mail: klub@amnesiaclub.pl, www.amnesiaclub.pl


Kawiarnia ,,Dekada’’, ul. M. Curie-Skłodowskiej 2, tel./fax 086 216 37 27


Cztery Pory Roku, 18-400 Łomża, ul. Piłsudskiego 85, tel. 086 473 74 73,

e-mail: czteryporyroku@lomza.com


Motel i Restauracja ,,AMADEUS’’, ul. Przykoszarowa 16, 18-400 Łomża,

tel. 086 218 11 42, fax 086 218 09 04, e-mail: restauracja@amadeus-restauracja.pl, www.amadeus-restauracja.plTELEFONY ALARMOWE


Pogotowie 999

Straż Pożarna 998

Policja 997

Europejski numer alarmowy 112


2010-02-24 14:06 Iza Cierpikowska

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin