Konkurs plastyczny - Tradycje bożonarodzeniowe 2023

Konkurs plastyczny - Tradycje bożonarodzeniowe 2023

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Konkursie Plastycznym Tradycje bożonarodzeniowe 2023. Konkurs skierowany jest do przedszkoli oraz szkół podstawowych, organizator dopuszcza nadesłanie dowolnej ilości prac z jednej placówki.
Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2023 r.

Uczestnictwo w konkursie polega na wykonaniu przez uczestnika pracy plastycznej na temat Świąt Bożego Narodzenia.

Technika wykonania dowolna plastyczna płaska; rysunek, malarstwo (z wyjątkiem technik nietrwałych, komputerowych i przestrzennych).
Praca nie może zawierać elementów naklejanych, sypkich (ryżu, kaszy, koralików, koronek, waty itp.).
Jedyne dopuszczalne materiały to farby, kredki, pastele, ołówek, odbitka graficzna itp.

Adres do wysyłki:
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
ul. Małachowskiego 4
18-403 Łomża
z dopiskiem Konkurs Plastyczny Tradycje bożonarodzeniowe

Prace można dostarczyć osobiście do siedziby organizatora: pokój nr 9.

Patronat honorowy konkursu
Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński


W załączniku regulamin, karta zgłoszenia i zgody na publikację wizerunku.

Załączniki

  1. Regulamin konkursu - doc
  2. Regulamin konkursu - pdf
2023-11-21 15:50 Admin

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin