Muzeum Przyrody w Drozdowie

Muzeum Przyrody w Drozdowie
Muzeum Przyrody w Drozdowie powstało w 1984 roku. Podstawowe jego zadania to: badanie przyrody Polski północno-wschodniej, a w szczególności Ziemi Łomżyńskiej, gromadzenie i trwała ochrona muzealiów przyrodniczych, a także (z racji usytuowania Muzeum w dawnej siedzibie rodziny Lutosławskich) - dokumentowanie działalności ziemiaństwa łomżyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Lutosławskich.
Muzeum posiada stałe wystawy prezentujące przyrodę dolin rzek Narwi i Biebrzy oraz historię Drozdowa: „Salon dworski”, „Trofea łowieckie”, Przyroda Kotliny Biebrzańskiej”. Od 1999 roku organizowane są także wystawy czasowe.
Muzeum zaprasza:
 • w sezonie wiosenno-letnim (od 1 maja do 31 sierpnia): od wtorku do piątku w godz.: 8.30 - 17.30, w soboty i niedziele od 9.30 do 15.30,
 • w sezonie jesienno-zimowym (od 1 września do 30 kwietnia): od wtorku do piątku w godz.: 8.30 - 15.30, w soboty i niedziele: od 9.30 do 15.30. W poniedziałki nieczynne dla zwiedzających.
 • Muzeum oferuje:
 • zwiedzanie wystaw z przewodnikiem – indywidualnie lub grupowe,
 • specjalne zajęcia oświatowe (m.in. lekcje muzealne, zajęcia z zakresu nauk przyrodniczych i historycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej, spotkania dla osób zainteresowanych rolnictwem ekologicznym),
 • korzystanie z biblioteki muzealnej (wydawnictwa naukowe i popularno-naukowe z zakresu nauk przyrodniczych, a także o tematyce historycznej: ziemiaństwo łomżyńskie, Lutosławscy, Roman Dmowski),
 • Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża – odbywający się tu co roku w pierwszej połowie lipca,
 • plenerowe spotkania przy ognisku,
 • możliwość zakupu pamiątek i publikacji związanych z Muzeum oraz przyrodą i historią regionu – w sklepiku funkcjonującym przy Muzeum.

 • Muzeum Przyrody w Drozdowie

  2010-01-22 15:11 Iza Cierpikowska

  Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
  Darmowy licznik odwiedzin
  licznik odwiedzin