Modernizacja infrastruktury i wyposażenia ROK w Łomży - podsumowanie projektu

Modernizacja infrastruktury i wyposażenia ROK w Łomży - podsumowanie projektu

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego w br. realizował zadanie pn. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży. Zadanie realizowane było dzięki dofinansowaniu zadań w ramach programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz współfinansowane ze środków Powiatu Łomżyńskiego.

 

Zadanie polegało na następujących działaniach.
1. Zakupiono zestaw mebli do pracowni kostiumologicznej tańców latynoamerykańskich i standardowych, który zapewnienia bezpieczeństwo przechowywania strojów estradowych grup artystycznych działających przy ośrodku.

2. Zakupiono zestaw wyposażenia studia nagrań i nagłośnienia imprez (zakup zestawu audio, scenicznego i komputerowego). Zakupione zestawy służą do rejestracji nagrań, obróbki audio i obsługi imprez organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży oraz imprez organizowanych przez inne podmioty współpracujące z ośrodkiem.

3. Zakupiono wyposażenie biurowe pracowni finansów i księgowości (zestaw mebli), który zapewnia jej poprawne funkcjonowanie i dostosowanie jej działalności wobec stale zmieniających się standardów.

4. Zakupiono zestaw mebli do pracowni plastycznej. Zakupione meble służą do przechowywania materiałów i prac plastycznych, umożliwiają ergonomiczne dysponowanie małą przestrzenią pracowni, zmodernizowały stare umeblowanie, poprawiły bezpieczeństwo i jakość pracy w pracowni.

5. Zakupiono zestaw piec garncarski i oprzyrządowaniem, które rozszerzyły ofertę edukacyjną ośrodka o ciekawą formę plastyczną. Zestaw umożliwia wykonywanie i utrwalanie prac ceramicznych.

6. Zakupiono zestaw stolików i krzeseł do celów koncertowych. Zakup poprawił strukturę
organizacyjną i ofertę koncertową ośrodka. Zakupiony zestaw jest używany w czasie koncertów i imprez ośrodka.

7. Zakupiono wewnętrzny i zewnętrzny systemu ekspozycji (zestaw ram plakatowych, gablot, szyn galeryjnych). Zestaw umożliwia organizowanie wystaw wewnątrz i na zewnątrz ośrodka. Umożliwia ergonomiczne zarządzanie przestrzenią ośrodka.

Dzięki projektowi ośrodek został wzbogacony o nowoczesne wyposażenie służące realizacji zadań statutowych. Dzięki niemu rozszerzono i podniesiono jakość oferty statutowej, poprawiono standard działalności, polepszono bazę techniczno-lokalową potrzebną do prowadzenia zajęć i szkoleń, unowocześniono ofertę zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, poprawiono stan infrastruktury kultury, atrakcyjność oferty kulturalnej oraz stworzono warunki do rozwijania aktywnej twórczości.

 

Zadanie Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży jest współfinansowany ze środków Powiatu Łomżyńskiego.


 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


 

2018-12-18 17:31 Admin

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin