Doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży - podsumowanie

Doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży - podsumowanie

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego w bieżącym roku realizował zadanie pn. Doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie polegało na:

1. Wyposażeniu szatni i przebieralni. Zakupiono zestaw szafek i ławek do 4 przebieralni / szatni Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Dzięki temu stroje są w należyty sposób zabezpieczone na czas prób, imprez itp. Doposażenie sal pozwala prowadzić zajęcia i imprezy, z dziećmi i młodzieżą, z osobami dorosłymi, w których wymagana jest zmiana strojów.

2. Doposażono małą salę baletową. Zakupiono zestaw luster w ramie odpornych na uderzenia,
drążek baletowy wolno-stojący, zestaw mat treningowych fitness, zestaw wieszaków na maty.
Zakup zestawu luster, drążka wieszaków pozwoliło wykorzystać małą salę taneczną i wzbogaciło ją o nowe możliwości pracy w małych grupach oraz rozszerzyło ofertę o nowy rodzaj zajęć baletowych.

3. Zakupiono zestaw instalacji antywłamaniowej, który umożliwił wymianę instalacji antywłamaniowej na nowoczesną. Nowa zapewnia bezpieczeństwo przed włamaniem jak również posiada czujki przeciwpożarowe sygnalizujące dym. Zapewnia bezpieczeństwo dzieci, młodzieży biorących udział w zajęciach oraz pracowników ośrodka.

4. Wyposażenie sali wystaw Studio atelier dobrego smaku. Polegało na zakupie zestawu mebli, szafek, szuflad, kanap, stolików, krzeseł, zestawu oświetlenia, zestawu wystawienniczego, które będą służyły do ekspozycji prac plastycznych oraz ekranu multimedialnego.
Dzięki tym zakupom stworzono nowe uniwersalne pomieszczenie, które łączy funkcję małej sali wystaw, miejsca spotkań i wernisaży.

5. Zakupiono zestawy komputerowe-graficzne i fotograficzny. Polegało na zakupie zestawów komputerowych, (jednostki centralnej, monitora, itp.), laptopa graficznego, tabletu graficznego, skanera i ekranu, zestawu fotograficznego (obiektywy, filtry, do posiadanego już aparatu fotograficznego).
Zakupiony nowy sprzęt służy do oprawy fotograficznej, multimedialnej, graficznej i filmowej działalności naszej instytucji. Zakup pozwala w pełni wykorzystać posiadany sprzęt, dostosowuje go wobec stale zmieniających się standardów. Zakup przyczynił się do poprawy archiwizowania i dokumentowania działalności ośrodka, dokumentowania koncertów, imprez, wydarzeń związanych z działalnością grup artystycznych istniejących przy ośrodku.

6. Zakupiono zestaw urządzeń audio do studio nagrań. Polegał, który polegał na zakupie zestawu mikrofonów bezprzewodowych, zestawu mikrofonu pojemnościowego, zestawu odsłuchów nausznych, zestawu efektów świetlnych, zakup wokalizera.
Zakupione zestawy i urządzenia służą do rejestracji nagrań, koncertów, ułatwiają organizację i prowadzenie i nagłośnienie imprez, zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży.

7. Zakupiono zestaw modułowych mebli na korytarz / poczekalnię, które zapewniają poprawne funkcjonowanie ośrodka poprzez zorganizowanie przestrzeni korytarzy i dostosowania ich funkcji wygodnej poczekalni dla rodziców lub też uczestników zajęć ośrodka itp.

8. Zakupiono zestaw prasowalnicy z funkcją prasowania pionowego. Zakup umożliwia prasowanie posiadanych strojów narodowych, latynoamerykańskich czy klasycznych empire. Zapewnia sprawne przygotowanie strojów do występów zespołów działających przy ROK w Łomży.

9. Zakupiono zestawu żaluzji i wertikali do 2 sal tanecznych, sali wystaw Studio Atelier, pracowni administracji, pracowni finansów, kostiumerni tańców latynoamerykańskich. Zakupione rolety zastąpiły stare, zużyte, zapewnią komfort pracy w pracowniach.

Koszty projektu ogółem to 133.510 zł, z czego 101.000 zł stanowi dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Fotogaleria

2021-12-13 14:25 Admin

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin