Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży organizuje szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Jest to Kurs Pierwszej pomocy szkolenie szczególnie polecane pracownikom miejsc o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadków. Ponadto szkolenie to dla osób, które prowadzą różne zajęcia z niepełnoletnimi podopiecznymi, np. trenerów, instruktorów, pilotów wycieczek oraz dla pracowników wyznaczonych w zakładach pracy do udzielania pomocy przedmedycznej.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej a także przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej zgodnie z wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży,
ul. Małachowskiego 4 w dniu 14 maja 2024 roku w godzinach 9.00-15.00.

Koszt szkolenia 130 zł od osoby.

Termin zgłoszeń do 30 kwietnia 2024 roku.

Tematyka szkolenia: UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
1. Organizacja zintegrowanego systemu ratownictwa – łańcuch przeżycia, złota godzina - 0,5 godziny.
2. Zasady prawidłowego zachowania się na miejscu wypadku i wzywania pierwszej pomocy  - 0,5 godziny.
3. Zasady postępowania z poszkodowanym – dorosłym i dzieckiem - 1 godzina.
4. Ćwiczenia na manekinie ratunkowym - 2 godziny.
5. Zabezpieczenie złamań, zwichnięć, skręceń, oparzeń i drobnych zranień  - 1 godzina.
6. Praktyczne postępowanie z ofiarami wypadków drogowych - 1 godzina.
7. Omówienie schematu postępowania w najczęstszych wypadkach: omdlenia, zadławienia, krwotok z nosa, zwichnięcie kończyny, guz głowy, padaczka, itp.  - 2 godziny.
Razem 8 godzin edukacyjnych.


Organizator:
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego ul. Małachowskiego 4, 18-400 Łomża,
tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00, rok@4lomza.pl www.rok.4lomza.pl


2024-04-17 13:16 Admin

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin