O nas

Historia Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie W powojennej historii polskiej kultury możemy wyróżnić cztery przybliżone okresy: I okres obejmujący lata 1948- 1956, II okres obejmujący lata 1956- 1970, III okres obejmujący lata 1970- 1983, IV okres po roku 1983. Warunki charakteryzujące poszczególne okresy miały także bezpośredni wpływ na funkcjonowanie insty-tucji kultury na terenie naszej gminy. Pierwszą placówką, jaka powstała na terenie Śniadowa po zakończeniu II wojny światowej, była „Świetlica Społeczna” Służby Polsce. Była to mała placówka mieszcząca się w jednym pomieszczeniu w budynku remizy strażackiej. Wyposażenie do świetlicy ufundował Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni. Działalność świetlicy finansowała Gminna Rada Narodowa. Działały wówczas dwa zespoły: artystyczny i sportowy. W roku 1962 powstaje Świetlica Gromadzka. Pierwszym kierownikiem została pani Zofia Wasilewska, wspaniały pedagog i wychowawca młodzieży. W początkach swojej działalności świetlica mieściła się we wspomnianym wcześniej pomieszczeniu remizy strażackiej. W późniejszym czasie została przeniesiona do pomieszczeń przy ulicy Łomżyńskiej. 10 lutego 1969r. Utworzono Gromadzki Ośrodek Kultury, jako instytucję koordynującą działalność wszystkich placówek kulturalnych na terenie Gromada Śniadowo. W wyniku zmian administracyjnych ośrodek zmienia swą nazwę na Gminny Ośrodek Kultury, a siedziba zostaje przeniesiona do „Łombetu”. Po kilku latach działalności, GOK powraca do swego pierwotnego miejsca, czyli do remizy strażackiej przy ulicy Ostrołęckiej 13, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin