Drużyna harcerska

29 Drużyna Harcerska Tropiciele tajemnic działa w Śniadowie przy Gminnym Ośrodku Kultury. Należy do Chorągwi Białostockiej, Hufca Nadnarwiańskiego ZHP w Łomży im. Adama Chętnika. Została powołana do życia rozkazem z 17 marca 2012 roku. Po kilku letniej stagnacji przywracamy tradycje harcerskie w naszym środowisku. Drużyna liczy około 15 harcerek i harcerzy, ale jesteśmy otwarci na nowych członków
Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin