Ochrona danych osobowych w instytucjach kultury (RODO)

Ochrona danych osobowych w instytucjach kultury (RODO)

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zaprasza dyrektorów i instruktorów samorządowych instytucji kultury oraz burmistrzów, wójtów i przedstawicieli urzędów gmin, miast i gmin, miast woj. Podlaskiego na:
Szkolenie: „Ochrona danych osobowych w instytucjach kultury w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)”
Termin i miejsce szkolenia: 12 kwietnia 2018r. w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzonych przez RODO z wyszczególnieniem ochrony danych osobowych w instytucjach kultury.

Szkolenie będzie podzielone na dwa moduły. W pierwszym uczestnicy szkolenia poznają podstawy prawne ochrony danych osobowych w prawie polskim oraz europejskim, czym jest ochrona danych w instytucjach kultury, czyli kluczowe obszary, w jakich najczęściej występują, a także zmiany, jakie wejdą w życie 25 maja 2018r. odnośnie danych osobowych w świetle Parlamentu Europejskiego.

Drugi moduł to omówienie nowej ustawy o ochronie danych osobowych, kluczowe aspekty dla instytucji kultury, jak wprowadzać zmiany w życie oraz dyskusja.

Prowadzący: Piotr Jać – Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Program szkolenia w załączeniu.

Akredytacja udziału w szkoleniu wynosi 100,-zł.

Do podanej ceny tj. 100,- zł. nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w całości ze środków publicznych.

W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Akredytację prosimy wpłacić w terminie do dnia 05.04.2018r. na konto ROK w Łomży: Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy Nr konta: 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010 z dopiskiem „Szkolenie RODO” oraz podaniem nazwiska osoby, której wpłata dotyczy.

Jednocześnie prosimy o przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty, w terminie do 05.04.2018 r. pocztą, drogą elektroniczną na adres edukacja@woak.bialystok.pl lub faxem 85 740 37 19.

Zapraszamy do skorzystania z naszego zaproszenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Edukacji WOAK tel. 85 740 37 18 lub na stronie: www.woak.bialystok.pl a także w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży tel. 86 219 02 00 lub na stronie: www.rok.4lomza.pl

 

PROGRAM SZKOLENIA

Ochrona danych osobowych
w instytucjach kultury w świetle przepisów
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Termin:
12 kwietnia 2018 r., godz. 10:00-14:00Lokalizacja: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża

Prowadzący: Piotr Jać – Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Plan szkolenia:

09:30-10:00 – rejestracja uczestników

10:00-11:50 – I moduł szkolenia:

1. Pod stawy prawne ochrony danych osobowych w prawie polskim i prawie europejskim
2. Ochrona danych osobowych w instytucjach kultury – kluczowe obszary, wyzwania, specyfika prowadzenia działalności kulturalnej
3. Ochrona danych osobowych po 25 maja 2018 roku w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych)

11:50-12:10 – przerwa kawowa

12:10-14:00 – II moduł szkolenia:
1. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – kluczowe rozwiązania, obowiązki podmiotów prowadzących działalność kulturalną
2. W jaki sposób przygotować instytucję na wejście w życie nowych standardów ochrony
danych osobowych – zagadnienia praktyczne
3. Dyskusja

 

 

Załączniki

  1. Karta zgłoszenia
2018-03-14 14:13 Iza Cierpikowska

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin