Konkursy

Konkurs plastyczny - Tradycje Wielkanocne 2023

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Konkursie Plastycznym Tradycje wielkanocne.

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Konkursie Plastycznym Tradycje wielkanocne.

Uczestnictwo w konkursie polega na wykonaniu przez uczestnika pracy plastycznej na temat Świąt Wielkanocnych.
Technika wykonania dowolna plastyczna płaska; rysunek, malarstwo (z wyjątkiem technik nietrwałych, komputerowych i przestrzennych).
Format pracy - A4
Praca nie może zawierać elementów naklejanych, sypkich (ryżu, kaszy, koralików, koronek, waty itp.).
Jedyne dopuszczalne materiały to farby, kredki, pastele, ołówek, odbitka graficzna itp.
Konkurs skierowany jest do przedszkoli i szkół podstawowych. Organizator dopuszcza nadesłanie dowolnej ilości prac z jednej placówki.

Termin nadsyłania prac upływa 13 marca 2023 r.

Adres do wysyłki:
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
ul. Małachowskiego 4 18-403 Łomża
z dopiskiem Konkurs Plastyczny ,,Tradycje wielkanocne’’

Prace można dostarczyć osobiście do siedziby organizatora: pokój nr 9.

Patronat honorowy konkursu:
Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński

W załączniku regulamin, karta zgłoszenia i zgody na publikację wizerunku.

Załączniki

 1. Regulamin konkursu, zgoda na publikację wizerunku i danych osobowych
 2. Regulamin konkursu, zgoda na publikację wizerunku i danych osobowych. Plik pdf
2023-02-06 12:37 Admin

Konkurs recytatorski - Baje, bajki, bajeczki 2021

Szanowni Państwo!

Wzorem lat ubiegłych proponujemy Państwu XXXIV Mały Konkurs Recytatorski Baje, bajki, bajeczki. W Konkursie biorą udział dzieci i młodzież, uczniowie klas I–VIII szkół podstawowych.
Regionalny Ośrodek Kultury jest organizatorem eliminacji powiatowych, które odbędą się 29.04.2021 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy, ul. Szkolna 23.

Do konkursu powiatowego należy zgłaszać łącznie trzy osoby z obydwu kategorii kl. I-IV i kl V-VIII wytypowane wcześniej w konkursach gminnych. W gminach gdzie są nie będą organizowane eliminacje organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji co do ilości zakwalifikowanych uczestników konkursu.

Jury wytypuje dwie osoby, jednego wykonawcę w kategorii kl. I – IV i jednego wykonawcę w kategorii kl. V – VIII, które będą reprezentować nasz region w wojewódzkim konkursie finałowym, który odbędzie się w maju 2021 r. w siedzibie Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku (dawniej WOAK w Białymstoku) przy ul. św. Rocha 14 (Spodki).

W związku z panującą pandemią przesłuchania będą odbywać się indywidualnie, bez udziału publiczności, rozpoczną się od godziny 10.00. Każdy uczestnik zostanie poinformowany o swojej godzinie przesłuchań, na naszej stronie internetowej www.rok.4lomza.pl oraz www.gokpiatnica.pl. Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego, obowiązkowe maseczki! W wypadku przesunięcia terminu imprezy, bądź zmiany formuły eliminacji powiatowych na online, umieścimy informację na w/w stronach internetowych. W takiej sytuacji każdy uczestnik zostanie poinformowany i poproszony o przesłanie nagrania, za pomocą strony internetowej https://www.transfernow.net/pl/ lub strony www.wetransfer.com na adres rok@4lomza.pl, wypełnionej karty uczestnictwa/klauzuli RODO oraz nagrania w formacie wyłącznie audiowizualnym mp4 (film można nagrywać np. telefonem komórkowym, prosimy o dobrą jakość nagrania). Nagranie nie może być obrabiane (przerabiane dźwiękowo i obrazowo, montowane studyjnie).


Zgłoszenia na eliminacje powiatowe należy nadsyłać do dn. 23.04.2021 r. na adres:

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży

ul. Małachowskiego 4

18-403 Łomża

e-mail: rok@4lomza.pl

lub telefonicznie: 86 219 01 11, p. Andrzej Żmuda.

 

Zapraszamy!

 

2021-04-16 10:51 Iza Cierpikowska

Konkurs recytarski dla przedszkolaków - O złotą różdżkę dobrej wróżki 2021

Szanowni Państwo!

Wzorem lat ubiegłych proponujemy Państwu konkurs O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki. Jest to konkurs recytatorski dla przedszkolaków. W konkursie może wziąć udział każde dziecko w wieku 3-6 lat.
Regionalny Ośrodek Kultury jest organizatorem Eliminacji Powiatowych obejmujących swoim zasięgiem miasto Łomża i powiat ziemski.

Eliminacje Powiatowe odbędą się w dniu 28.04.2021 r. w sali nr 4 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, początek godz. 10.00. Każde przedszkole bądź ośrodek kultury może zgłosić nie więcej niż dwoje dzieci.


W związku z panującą pandemią przesłuchania będą odbywać się indywidualnie, bez udziału publiczności, rozpoczną się od godziny 10.00.

Każdy uczestnik zostanie poinformowany o swojej godzinie przesłuchań, na naszej stronie internetowej www.rok.4lomza.pl. Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego, obowiązkowe maseczki! W wypadku przesunięcia terminu imprezy, bądź zmiany formuły eliminacji powiatowych na online, umieścimy informację na naszej stronie internetowej. W takiej sytuacji każdy uczestnik zostanie poinformowany i poproszony o przesłanie, za pomocą strony internetowej https://www.transfernow.net/pl/ lub strony www.wetransfer.com na adres rok@4lomza.pl, wypełnionej karty uczestnictwa/klauzuli RODO oraz nagrania w formacie wyłącznie audiowizualnym mp4 (film można nagrywać np. telefonem komórkowym, prosimy o dobrą jakość nagrania). Nagranie nie może być obrabiane (przerabiane dźwiękowo i obrazowo, montowane studyjnie).

 

Jury wytypuje dwie osoby, które będą reprezentować nasz region w wojewódzkim konkursie finałowym, który odbędzie się w maju w Białymstoku.

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 23 kwietnia br. na adres:

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4

18-403 Łomża, tel. 86 219 01 11, e-mail:rok@4lomza.pl

Kontakt: p. Andrzej Żmuda


 Szczegółowe informacje i karta zgłoszenia:

 http://rok.4lomza.pl/index.php?wiad=1187

 

2021-04-16 10:45 Iza Cierpikowska

Wyniki konkursu "Kolędowanie po kurpiowsku"

 • organizator: Regionalny Ośrodek kultury w Łomży
 • Nagrody: Starostwo Powiatowe w Łomży

Konkurs Kolędowanie po Kurpiowsku miał formę konkursu on-line. Konkurs miał zasięg regionalny. Celem konkursu była ochrona tradycji ludowego kolędowania na Kurpiach.
Komisja obradująca w dniach 8-10 lutego 2021 r., postanowiła nagrodzić i wyróżnić 13 wykonawców.

Protokół

Regionalnego Konkursu Kolędniczego

„Kolędowanie po kurpiowsku” 2021


Jury w składzie:

 1. Jarosław Cholewicki – dyrektor ROK Łomża

 2. Michał Olchowik – instruktor ds muzyki ludowej ROK Łomża

 3. Agnieszka Żemek–Pawczyńska – instruktor kulturalno-wychowawczy ds muzyki i tańca ROK Łomża

 4. Izabela Cierpikowska – instruktor ds folkloru ROK Łomża


postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:


W kategorii kolędujących grup śpiewaczych:

I nagroda

 • Zespół Śpiewaczy z Turośli

II nagroda

 • Kobiecy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

III nagroda

 • Grupa Kolędnicza z Kuzi

   

W kategorii kolędników śpiewających:

II Nagroda

 • Hanna Ksepka z Kuzi


W kategorii grajków kolędujących ze skrzypcami:

I nagroda

 • Kornelia Bielska z Turośli

II nagroda

 • Julia Lemańska z Turośli

III nagroda

 • Natalia Zadroga z Turośli

   

wyróżnienie:

 • Karolina Nicewicz z Turośli

 • Zofia Muzyk z Turośli

   

W kategorii grajków kolędujących z harmonią pedałową:

I nagroda

 • nie przyznano

II nagroda

 • Adam Sadłowski z Turośli

 • Karol Saciłowski z Turośli

 • Karol Sadłowski z Turośli

III nagroda

 • Mateusz Dziczek z Dobrego Lasu

2021-02-12 12:26 Iza Cierpikowska

Konkurs "Kolędowanie po kurpiowsku" - zapraszamy do udziału

Konkurs „Kolędowanie po Kurpiowsku” ma formę konkursu on-line. Konkurs ma zasięg regionalny, a ma na celu ochronę tradycji ludowego kolędowania na Kurpiach.

Regulamin Konkursu „Kolędowanie po Kurpiowsku”


 1. Organizator:

  Regionalny Ośrodek Kultury - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

  adres: 18-400 Łomża, Małachowskiego 4, tel. (86) 2190200,

  e-mail: roklomza@4lomza.pl

  www.rok.4lomza.pl, www.naszakultura.pl

  Instruktor do kontaktu: Izabela Cierpikowska

 2. Terminy:

  Nadsyłanie zgłoszeń mailowych: do 1.02.2021 r.

  Wyniki jury i zamieszczenie nagrań na stronie www i FB: do 11.02.2021 r.

   

 3. Warunki uczestnictwa:

  1. Konkurs „Kolędowanie po Kurpiowsku” ma formę konkursu on-line. Konkurs ma zasięg regionalny. Udział w nim mogą wziąć osoby pochodzące:

  - z powiatu łomżyńskiego,

  - z powiatu kolneńskiego,

  - z powiatu zambrowskiego,

  - z powiatu grajewskiego,

  - z powiatu wysokomazowieckiego.

  2. Kategorie wiekowe:

  I – dzieci i młodzież

  II – dorośli

  3. Kategorie konkursowe/formy prezentacji kolęd:

  - solista śpiewak,

  - grupa kolędnicza

  - grajkowie (solo lub w grupie)

  Zgłoszenia do konkursu, komunikacja ws konkursu, cały proces regulaminowy odbywać się będzie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej i telefonicznej.

   

  4. Zgłoszenie do konkursu wymaga:

  - linku do nagranego filmu ze śpiewaną lub graną kolędą, który nie został wcześniej udostępniony publicznie (szczegóły dot. nagrań dalsza część niniejszego regulaminu)

  - karty zgłoszenia

  - oświadczenia

  Karta zgłoszenia i oświadczenie stanowią załącznik do regulaminu konkursu.

  Zgłoszenia wypełnione, podpisane i sfotografowane lub skanowane, należy przesłać wraz z linkiem do filmu zamieszczonego na serwisie internetowym YouTube, na adres e - mail organizatora: roklomza@4lomza.pl w nieprzekraczalnym terminie regulaminowym, tzn do 1 lutego 2021 r.

   

  5. Wymagania dot. nagrań filmowych:

  - każdy uczestnik ma samodzielnie zaśpiewać lub zagrać polską kolędę (minimum 2 zwrotki utworu),

  - grajkowie: gra na tradycyjnych instrumentach (jak to kiedyś z kolędowaniem chadzano: skrzypce, basetla, klarnet, bębenek, dopuszczamy do udziału harmonię i akordeon), w wielkości grup do 3 osób,

  - soliści śpiewacy i grupy kolędnicze: śpiew w gwarze kurpiowskiej bez towarzyszenia instrumentalnego (a' capella);

  - nagrany film ma przedstawiać wykonawcę podczas wykonywania utworu (widoczna postać i instrumenty). Można nagrywać np. telefonem komórkowym, prosimy jedynie o dobrą jakość nagrania – w wyższej rozdzielczości, proponowany przez nas to minimum1200x1024);

  - nagranie należy zamieścić na kanale YouTube wygenerować link do nagrania i przesłać go organizatorowi na adres mailowy: roklomza@4lomza.pl wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i niezbędnymi załącznikami i oświadczeniami. Ważne jest, aby przesyłany film nie był publiczny (przydatny link do pomocy YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/157177?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl ).

  Korzystając z platform do zdalnego przesyłania danych, należy zwrócić uwagę na zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez dostawców wybranych usług.

  - dopuszczone do konkursu będą jedynie filmy bez montażu, dodatkowej edycji, przeróbek itp

   

 4. Ocena:

  - nadesłane filmiki oceniać bedzie komisja powołana przez organizatora,

  - decyzja komisji jest ostateczna,

  - ocenie podlegać bedzie dobór repertuaru, zgodność wykonania z autentyczną gwarą (tereny Kurpi Zielonych), oceniana będzie także intonacja i ogólny wyraz artystyczny, mile widziane nagrania w strojach zbliżonych do autentycznych, jeżeli takowych brak prosimy o nagrania w strojach ogólnie uznawanych za odświętne.

   

 5. Nagrody:

  Jury przewiduje przyznać 3 nagrody i 3 wyróżnienia w każdej kategorii wykonawców (soliści, grupy kolędnicze, grajkowie) z podziałem na kategorie wiekowe (wykonawcy dorośli i dzieci oceniani oddzielnie).

  O wynikach konkursu laureaci poinformowani zostaną indywidualnie oraz za pomocą profili FB organizatora oraz stron jego www.

Załączniki

 1. karta, oświadczenie i klauzula
 2. Regulamin
2021-01-08 13:31 Iza Cierpikowska

Wyniki On-line-owego Regionalnego Konkursu Gwarowego "Kurpiowski zew"

Konkurs organizowany był przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży- Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego w formie on-line, w ramach projektu Okno na kulturę, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu "Kultura w sieci". W konkursie mogły wziąć osoby do 18 r.ż. pochodzące z terenów:
powiatu łomżyńskiego,
powiatu kolneńskiego,
powiatu zambrowskiego,
powiatu grajewskiego,
powiatu wysokomazowieckiego.

 

Protokół Regionalnego Konkursu Gwarowego "Kurpiowski zew"

2020 

 

Jury w składzie:

Teresa Pardo - przewodnicząca, folklorystka, sp.ds. folkloru kurpiowskiego i gwary,

Michał Olchowik- członek jury, instruktor ds muzyki i folkloru ROK Łomża,

Agnieszka Brzóska - Wieczorek - członek jury, starszy instruktor ds poradnictwa kostiumowego i tańca ludowego ROK Łomża

  

postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia 

I nagroda:

- Bartosz Wawrzyniak ze Zbójnej

 

 

II nagroda:

- Bartosz Ksepka z Kuzi

- Kacper Konopka z Mątwicy

- Maria Cierpikowska z Łomży

 

Komisja dostrzega drobne błędy gwarowe, ale docenia zainteresowanie uczestników językiem kurpiowskim i zachęca organizatorów do dalszej pracy w tej dziedzinie. Gratuluje również uczestnikom i sugeruje dalsze zainteresowanie kulturą kurpiowską. 

 

Łomża, dn. 28.09.2020 r.
 

Okno na kulturę, to cykl działań mających na celu zwiększenie dostępności i udziału w kulturze za pomocą nowoczesnych, internetowych środków komunikacji. Przeznaczone jest dla szerokiego grona odbiorców; dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych. Na zadanie złożą się zarówno segmenty aktywizujące, angażujące bezpośrednio odbiorów, m.in. konkurs wokalny, plastyczny, gwarowy oraz mające charakter edukacyjny warsztaty, audycje i koncerty ukazujące działalność Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego.


Współpraca:

 

Starostwo Powiatowe w Łomży

 

Fundacja Sztuk i Dialogu

 

 

 

 

  

2020-10-01 17:36 Iza Cierpikowska

Okno na kulturę

Regionalny Konkurs Gwarowy "Kurpiowski zew"

W naszym konkursie może wziąć udział każdy niepełnoletni fan kultury kurpiowskiej z terenu regionu łomżyńskiego, tzn. z obszaru byłego województwa łomżyńskiego:
z powiatu łomżyńskiego,
z powiatu kolneńskiego,
z powiatu zambrowskiego,
z powiatu grajewskiego,
z powiatu wysokomazowieckiego.

Wystarczy przesłać do nas nagranie z obrazem i dźwiękiem jak recytujecie gwarowy tekst. My to ocenimy i przyznamy nagrody dla najlepszych. Szczegóły w regulaminie. Na zgłoszenia czekamy do dnia 22.09.2020 r. W październiku 2020 r. ogłosimy listę zwycięzców. Najlepsze wykonania zaprezentujemy na naszej stronie internetowej i profilach społecznościowych FB (m.in. Folklor&art ROK Łomża). Laureaci otrzymają nagrody.

 Regulamin:

 I. Organizator:

Regionalny Ośrodek Kultury - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

adres: 18-400 Łomża, Małachowskiego 4, tel. (86) 2190200, (86) 2158266

e-mail: roklomza@4lomza.pl

www.rok.4lomza.pl, www.naszakultura.pl 

Współpraca:

- Starostwo Powiatowe w Łomży,

- Fundacja Sztuk i Dialogu 

II. Terminy:

Nadsyłanie zgłoszeń mailowych: do 22 września 2020 r.

Wyniki jury i zamieszczenie nagrań na stronie i FB: październik 2020 r.

III. Warunki uczestnictwa:

Nasz On line-owy konkurs gwarowy "Kurpiowski zew" organizowany jest w formie elektronicznej. Oznacza to, że zgłoszenia do konkursu, komunikacja ws konkursu, cały proces regulaminowy odbywać się będzie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

1. Zgłoszenie do konkursu wymaga:

- karty zgłoszenia 

- oświadczenia 

Wszystkie powyższe stanowią załącznik do regulaminu konkursu.

Zgłoszenia wypełnione, podpisane i sfotografowane lub skanowane, należy przesłać wraz z plikiem filmowym na e - mail organizatora: roklomza@4lomza.pl w nieprzekraczalnym terminie regulaminowym.

Należy również wraz ze zgłoszeniem przesłać recytowany w gwarze tekst.

2. Kto może wziąć udział w konkursie?:

W konkursie mogą wziąć osoby niepełnoletnie, w wieku od 6 do 18 lat, które samodzielnie zaprezentują tekst w gwarze kurpiowskiej i pochodzą z terenu byłego województwa łomżyńskiego, tzn.:

- z powiatu łomżyńskiego,

- z powiatu kolneńskiego, 

- z powiatu zambrowskiego, 

- z powiatu grajewskiego, 

- z powiatu wysokomazowieckiego. 

3. Wymagania dot. nagrań filmowych tekstów gwarowych:

- każdy uczestnik ma samodzielnie wyrecytować tekst gwarowy (tzn.nagrany film ma przedstawiać wykonawcę podczas recytowania tekstu. Można nagrywać np. telefonem komórkowym, prosimy jedynie o dobrą jakość nagrania – w wyższej rozdzielczości, proponowany przez nas to minimum 1200x1024);

- długość tekstu gwarowego: nie dłuższy niż 7 minut

- dozwolone pliki: mp 4

IV. Ocena:

- nadesłane filmiki oceniać będzie komisja powołana przez organizatora,

- decyzja komisji jest ostateczna,

- ocenie podlegać będzie dobór repertuaru do wieku uczestnika, zgodność  wykonania z autentyczną gwarą (tereny Kurpi Zielonych), mile widziane nagrania w strojach zbliżonych do autentycznych, oceniana będzie także intonacja, aktorstwo i ogólny wyraz artystyczny.

 

V. Nagrody:

Jury przewiduje przyznać od 3 do 6 nagród głównych. Na laureatów czekać będą również atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Najlepsze wykonania zaprezentujemy na naszej stronie internetowej i profilach społecznościowych FB ( m.in. Folklor&art ROK Łomża).

 

# zostanwdomu

#zdrowia

Regionalny Konkurs Gwarowy Kurpiowski zew realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego w ramach programu Kultura w sieci.

Współpraca:

 

Starostwo Powiatowe w Łomży

 

Fundacja Sztuk i Dialogu

 

  

Załączniki

 1. karta zgłoszenia i oświadczenie
2020-07-01 16:49 Iza Cierpikowska

Tematy pokrewne (tagi)

gwara, konkurs, on- line,

"Łomżyńskie tradycje bożonarodzeniowe" 2016- wyniki konkursu plastycznego

Konkurs organizowany był dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu łomżyńskiego. Prace powinny przedstawiać autorskie interpretacje związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia, nawiązywać do lokalnych tradycji i zawierać elementy krajobrazu najbliższej okolicy.
Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Łomżyńskiego.
Organizator konkursu: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego.

 

Protokół powiatowego konkursu plastycznego

Łomżyńskie tradycje bożonarodzeniowe”2016


Komisja w składzie:

 1. Jarosław Cholewicki – przewodniczący jury, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

 2. Teresa Matuszelańska – instruktor plastyki Klubu Wojskowego w Łomży,

 3. Andrzej Żmuda - artysta plastyk, instruktor plastyki profesjonalnej Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży


Jury po obejrzeniu 134 prac plastycznych (kategoria: klas I-III – 65 prac, klas IV- VI- 50 prac, gimnazjum – 19 prac), które wpłynęły na powiatowy konkurs plastyczny pn. „Łomżyńskie tradycje bożonarodzeniowe” postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:


Kategoria klas I – III Szkół Podstawowych:

I nagroda – MAJA NIKSA, KL. I, SZKOŁA PODSTAWOWA W KUPISKACH

II nagroda – KRZYSZTOF WĄDOŁOWSKI, KL. III, SZKOŁA PODSTAWOWA W PNIEWIE

III nagroda – JAN BRULIŃSKI, KL. III, SZKOŁA PODSTAWOWA W PNIEWIE


Wyróżnienia:

AMELIA DĄBROWSKA, KL. II, SZKOŁA PODSTAWOWA W WYGODZIE

JULIA OLENDER, KL. II, SZKOŁA PODSTAWOWA W PODGÓRZU

KRYSTIAN RACHUBKA, KL. III, M-GOK NOWOGRÓD

ALEKSANDRA BĄCZEK, KL. III, SZKOŁA PODSTAWOWA W KUPISKACH


Kategoria klas IV-VI Szkół Podstawowych:

I nagroda – BŁAŻEJ CHYL, KL. IV A, SZKOŁA PODSTAWOWA W WYGODZIE

MARIA CIERPIKOWSKA, KL.IV, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W ŁOMŻY

II nagroda – IGOR LEMAŃSKI, KL VI, SZKOŁA PODSTAWOWA W PNIEWIE

III nagroda -MAŁGORZATA MODZELEWSKA, KL. VI, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9, ŁOMŻA


Wyróżnienia:

OLIWIA SUPIŃSKA, KL. VI, SZKOŁA PODSTAWOWA W JEZIORKU

ZUZANNA SOKOŁOWSKA, KL. IV, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W ŁOMŻY

KATARZYNA OPENCHOWSKA, KL. V, SZKOŁA PODSTAWOWA W KUPISKACH


Kategoria Gimnazjum:

I nagroda - ANNA DĄBROWSKA, KL. III, PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 ŁOMŻA

MAŁGORZATA ROLKA, I B, PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 8, ŁOMŻA

II nagroda – ALEKSANDER ERYNG, KL. III B, PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 8, ŁOMŻA

III nagroda - MAJA ŚMIECHOWSKA, KL. III E, PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 8, ŁOMŻA


Jury konkursu dziękuje wszystkim uczestnikom za wzięcie w nim udziału , dziękuje wychowawcom i instruktorom za przygotowanie dzieci do w/w konkursu.

Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży do stycznia 2017 roku. Prace laureatów I nagród wszystkich kategorii, zostaną wydrukowane w formie kart pocztowych.

Wręczenie nagród odbędzie się 10 grudnia 2016 roku, o godz. 10.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4, Łomża

2016-12-02 10:35 Iza Cierpikowska

Nie - uzależnieniom - konkurs plastyczny

Fundacja Sztuk i Dialogu oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zapraszają dzieci i młodzież z terenu miasta Łomża do udziału w konkursie Nie - uzależnieniom.

 

Regulamin konkursu plastycznego Nie - uzależnieniom

 

1.Organizator konkursu:Fundacja Sztuk i Dialogu

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


2.
Tematyka konkursu:

Poprzez prace twórcze uczestnicy pokażą:
- jak zdrowo i aktywnie spędzać wolny czas z dala od zagrożeń np. związanych z korzystaniem z internetu (uzależnienie internetu, gier), oglądaniem telewizji, itp.
- prace mogą przedstawiać na przykład – domowe tradycje albo historię mojej rodziny, wspomnienia o najmilej spędzonych chwil z rodziną z przyjaciółmi, obchodzenia uroczystości w swoich rodzinach, aktywnie spędzony wolny czas z rodziną, wspólne gry i zabawy.

3.
Cele konkursu:

- promowanie działań twórczych dzieci i młodzieży z terenu miasta Łomży,

- promocja zdrowych form zachowań na co dzień,
- promocja bezpiecznych form spędzania wolnego czasu oraz zdrowych relacji w najbliższym otoczeniu, w domu i szkole bez różnego rodzaju używek,
- aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologicznym,

- przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z przemocą i agresją w szkole oraz w domu,
- uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z korzystania z internetu.

4. Warunki uczestnictwa w konkursie:
a) konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Łomża,

b) każdy uczestnik może przesłać tylko jedna pracę na konkurs,

c) format pracy A4-A3 (preferowany A3),

d) technika wykonania: farby wodne, pastele, kolaże, inne techniki płaskie (prosimy nie używać: elementów przestrzennych, sypkich, ryżu, kamieni, nasion itp.),
e) prosimy o nieumieszczanie napisów ilustrujących konkurs na pracach (napisów, haseł itp.)

f) prace na odwrocie powinny zawierać: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, tel. kontaktowy lub e-mail oraz imię i nazwisko nauczyciela, instruktora lub opiekuna.

5. Ocena prac:
a)Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach:
- szkoły podstawowe, kl. 0 - III,

- szkoły podstawowe kl. IV - VI
- szkoły gimnazjalne

b) nadesłane prace oceni Jury powołane przez Organizatora. Decyzja Jury jest ostateczna
c) kryteria oceny prac:
- wartość merytoryczna pracy,
- wartość artystyczna,
- staranność wykonania,
- oryginalność pomysłu, koncepcji.

 

6. Terminy:

a) Prace należy dostarczyć w stanie zabezpieczonym przed uszkodzeniami na adres:

Prace prosimy nadsyłać do dnia 14 października 2016 r. na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża, z dopiskiem
konkurs plastyczny Nie - uzależnieniom.
Prace można również przekazywać osobiście do p. Andrzeja Żmudy pok. 9

b) Uroczyste wręczenie nagród i wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się dnia
27 października 2016 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży,
ul. Małachowskiego 4, o godz. 11.00. Termin może ulec zmianie.
c) Nagrodzeni o podsumowaniu poinformowani zostaną telefonicznie.
Informacja zamieszczona będzie na stronach internetowych organizatora
www.rok.4lomza.pl, www.naszakultura.pl


7. Informacje dodatkowe:
a) przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z:
- oświadczeniem, że zgłaszający jest autorem przesłanych prac,

- oświadczeniem o akceptacji niniejszego regulaminu,
- oświadczeniem, że prace nie naruszają praw autorskich osób trzecich,
b) przesłane na konkurs prace przechodzą na własność organizatora,

c) organizator zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac konkursowych w wydawnictwach własnych oraz w mediach dla celów promujących idee konkursu.

 

2016-09-12 13:31 Admin

Konkurs plastyczny - Pielęgniarka i położna w oczach dziecka

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży, Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zaprasza dzieci z terenu Łomży i Powiatu Łomżyńskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym - Pielęgniarka i położna w oczach dziecka.
Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych klas 0-VI. Głównym celem konkursu jest poznanie i zaprezentowanie pracy pielęgniarki i położnej jako osób sprawujących profesjonalną opiekę nad życiem i zdrowiem ludzkim oraz kształtowanie szacunku dla pracy pielęgniarki/położnej.
Zapraszamy!

Konkurs plastyczny - Pielęgniarka i położna w oczach dziecka

Regulamin

 

Organizator:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Współorganizator:
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży


Uczestnicy – dzieci i młodzież z terenu miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego:

– przedszkolaki
– dzieci szkół podstawowych klas 0-III i IV-VI


Cele konkursu:

– poznanie i zaprezentowanie pracy pielęgniarki i położnej jako osób sprawujących profesjonalną opiekę nad życiem i zdrowiem ludzkim,
– kształtowanie szacunku dla pracy pielęgniarki/położnej,
– promocja zawodu pielęgniarki i położnej, a w ślad za tym wzrost jego prestiżu społecznego i zawodowego,

– doskonalenie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę,
– prezentacja osiągnięć twórczych uczestników w tematyce określonej hasłem programowym konkursu, – rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.

Technika wykonania prac: techniki płaskie, malarstwo, rysunek, collage, itp. umożliwiające prezentację prac na wystawie (prosimy nie używać materiałów nietrwałych i sypkich). Nie należy ich składać, oprawiać ani rolować!

Format prac: A4, A3.
Każdy uczestnik może nadesłać dowolną liczbę samodzielnie wykonanych prac plastycznych.
Nie dopuszcza się prac zbiorowych.

Wszystkie prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką wykonaną według wzoru:
Imię i nazwisko autora pracy,
Wiek,
Adres placówki, telefon, e-mail,
Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela.

Prace można przesyłać do 30 kwietnia 2016 roku na adres:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

lub Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża, pokój nr 9.

Postanowienia końcowe:
Złożone do konkursu prace pozostają własnością organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac uczestników konkursu w wydawnictwach, w internecie oraz wykorzystania ich w inny sposób w celach promocyjnych. Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania prac w różnych formach.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów dla potrzeb promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926, z późn. zm.)

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną lub telefoniczną.
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

Organizator nie pokrywa kosztów związanych z udziałem uczestników w uroczystości wręczenia nagród.

Nagrody nieodebrane podczas finału konkursu można odebrać do 31 maja 2016 r.

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora, która zdecyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu, zakwalifikowaniu prac na wystawę oraz przyznaniu nagród.

W kryteriach oceny zostaną uwzględnione: zgodność z tematem, oryginalność, jakość wykonania, wyraz artystyczny, stopień trudności wykonania.

Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą e-mail. Informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży www.rok.4lomza.pl.

Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie pokonkursowej wystawy odbędzie się w 19 maja 2016 roku we foyer Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży, ul. Sadowa 12.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie konkursu.

2016-04-21 07:54 Iza Cierpikowska

Protokół komisji powiatowego konkursu plastycznego " Łomżyńskie Tradycje Bożonarodzeniowe" 2015 r.

Uroczystość wręczenia nagród w dniu 6 grudnia 2015 r.w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży.

Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Łomżyńskiego

Protokół powiatowego konkursu plastycznego

Łomżyńskie tradycje bożonarodzeniowe”2015


Komisja w składzie:

 1. Jarosław Cholewicki – przewodniczący jury, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży
 2. Teresa Matuszelańska – artysta plastyk, instruktor Klubu Wojskowego w Łomży,
 3. Izabela Cierpikowska - członek jury, instruktor plastyki Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży


Jury po obejrzeniu 376 prac plastycznych, które wpłynęły na powiatowy konkurs plastyczny pn. „Łomżyńskie tradycje bożonarodzeniowe” postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:


Kategoria klas I-III Szkół Podstawowych:

I nagroda – KINGA JANKOWSKA, KL. II, SZKOŁA PODSTAWOWA W KUPISKACH

II nagroda – MARCELINA KARWOWSKA, KL. III, SZKOŁA PODSTAWOWA W MIASTKOWIE

III nagroda -WIKTORIA GAWRYCH, KL. II, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W ŁOMŻY


Wyróżnienia:

MAJA ŻELECHOWSKA, KL. II, SZKOŁA PODSTAWOWA W KUPISKACH

KALINA BIAŁECKA, KL. I, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W ŁOMŻY

PAWEŁ ŚWIĘCICA, KL. I, ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZYTUŁACH


Kategoria klas IV – VI Szkół Podstawowych:

I nagroda – MAŁGORZATA ROLKA, KL. VI. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W ŁOMŻY

II nagroda – IGA MAZUREK, KL. V, SZKOŁA PODSTAWOWA W PNIEWIE

III nagroda – ALEKSANDRA DZIĄDZIAK, KL..... SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W ŁOMŻY


Wyróżnienia:

ADRIANNA KARWOWSKA, KL. VI, SZKOŁA PODSTAWOWA W PODGÓRZU

DARIA MODZELEWSKA, KL. VI. SZKOŁA PODSTAWOWA W WYGODZIE

KAMILA ZABORA, KL. IV, SZKOŁA PODSTAWOWA W MIASTKOWIE


Kategoria Gimnazjum:

I nagroda - DOMINIKA TUROWSKA, KL. III, KATOLICKIE GIMNAZJUM W ŁOMŻY

II nagroda – KACPER MUSIŃSKI, KL. II, GIMNAZJUM ZET, ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŁOMŻY

III nagroda - DOMINIKA WRÓBLEWSKA, KL. III, KATOLICKIE GIMNAZJUM W ŁOMŻY

 

Wyróżnienia:

DOMINIK WIERCISZEWSKI, KL.III, PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 8 W ŁOMŻY

KATARZYNA OLJASZ, KL. III, GIMNAZJUM ZET, ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŁOMŻY

POLA GRZECH, KL. I, KATOLICKIE GIMNAZJUM W ŁOMŻY


Jury konkursu dziękuje wszystkim uczestnikom za wzięcie w nim udziału , dziękuje wychowawcom i instruktorom za przygotowanie dzieci do w/w konkursu.

Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży do stycznia 2016 roku

2015-11-30 14:33 Iza Cierpikowska

Powiatowy konkurs plastyczny "Łomżyńskie tradycje bożonarodzeniowe" - wyniki

Serdecznie zapraszamy po odbiór nagród , dnia 7 grudnia 2014 roku, godz. 10.00 do siedziby Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4 w Łomży.Konkurs pod patronatem Starosty Łomżyńskiego- Lecha Marka Szabłowskiego

Protokół powiatowego konkursu plastycznego

Łomżyńskie tradycje bożonarodzeniowe”2014


Komisja w składzie:

 1. Jarosław Cholewicki – przewodniczący jury, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

 2. Teresa Matuszelańska – artysta plastyk, instruktor Klubu Wojskowego w Łomży,

 3. Zofia Kuczyńska – instruktor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży ,

 4. Izabela Cierpikowska - instruktor plastyki Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży


Jury po obejrzeniu 145 prac plastycznych, które wpłynęły na powiatowy konkurs plastyczny pn. „Łomżyńskie tradycje bożonarodzeniowe” postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:


Kategoria klas I-III Szkół Podstawowych:

I nagroda – Szymon Zawalich, lat 9, kl. III, SP w Kupiskach (druk pracy w formie karty pocztowej)

II nagroda – Maja Liżewska, lat 7, kl. I, SP w Kupiskach

III nagroda -Sandra Mateuszczyk, lat 7, kl. I, SP w Kupiskach

III nagroda – Katarzyna Wakółowska, lat 8, kl. III, SP w Podgórzu

Wyróżnienia:

Kinga Jankowska, lat 7 , kl. I, SP w Kupiskach

Kamila Jankowska, lat 7 , kl. I, SP w Kupiskach


Kategoria klas IV – VI Szkół Podstawowych:

I nagroda – Kinga Wiśniewska, wiek 12 lat, SP w Podgórzu (druk pracy w formie karty pocztowej)

II nagroda – Kacper Wiśniewicz, lat 11, SP nr 9 w Łomży

III nagroda – Izabela Gąsiewska, lat 11, SP w Podgórzu

- Klaudia Grabowska, lat 11, SP nr 9 w Łomży


Kategoria Gimnazjum:

I nagroda - Anna Janicka, lat 15, kl.III, Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łomży (druk pracy w formie karty pocztowej)

II nagroda – Martyna Bobowska, lat 15, kl. III, Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łomży

III nagroda - Marta Siol, kl. III, Katolickie Gimnazjum w Łomży

- Aleksandra Murawska, kl. III, Publiczne Gimnazjum w Miastkowie

Wyróżnienia:

Ewelina Wądołowska, lat 15, kl. III, Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łomży


Do udziału w wystawie zakwalifikowano prace:

Arkadiusz Szczubełek, lat 8, SP w Podgórzu

Bartosz Kołota, lat 9, SP w Kupiskach

Judyta Kłys, lat 7, SP w Kupiskach

Maciej Cieślik, lat 8, SP w Podgórzu

Julia Filipkowska, lat 9 , SP w Kupiskach

Paulina Gralińska, lat 9, SP w Kupiskach

Magdalena Sobocińska, lat 9 , SP nr5 w Łomży

Kinga Pawelczyk, lat 9 , SP w Kupiskach

Wiktoria Radoła, lat 12, SP nr 9 w Łomży

Aleksandra Zakrzewska, lat 10, SP w Wygodzie

Mikołaj Michalski, lat 11, SP w Śniadowie

Klaudia Kamińska, lat 15, Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łomży

Michał Pankowski, lat 15, Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łomży

Oliwia Oleńska, lat 15, Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łomży

Natalia Skrodzka, lat 13, Publiczne Gimnazjum w Miastkowie


Jury konkursu dziękuje wszystkim uczestnikom za wzięcie w nim udziału, dziękuje wychowawcom i instruktorom za przygotowanie dzieci do w/w konkursu.

Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży.

2014-12-01 13:40 Iza Cierpikowska

IV Festiwal Piosenki Świątecznej ,,Gwiazdkowe Nutki 2014

Fundacja Sztuk i Dialogu oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zaprasza dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu powiatu łomżyńskiego i miasta Łomża do udziału w IV Festiwalu Piosenki Świątecznej ,,Gwiazdkowe Nutki 2014''.

Termin realizacji konkursu: 7 grudnia 2014 r., początek godzina 11.00
Miejsce: sala kameralna Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4.

Laureaci konkursu i osoby wytypowane przez jury wystąpią podczas „Świątecznego Kolędowania z Galerią Veneda” dnia 20.12.2014 otrzymując za występ dyplom i nagrodę.
Zapraszamy.

Patronat honorowy:
Starosta Łomżyński - Lecha Marek Szabłowski


Zadanie realizowane dzięki wsparciu finansowemu:
- Starostwa Powiatowego w Łomży
- Urzędu Miejskiego w Łomży
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

  

Pozostałe informacje i karta zgłoszenia na stronie organizatora: www.rok.4lomza.pl

2014-11-12 09:35 Iza Cierpikowska

XXII Giełda Piosenki 2014

Fundacja Sztuk i Dialogu oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zaprasza dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu powiatu łomżyńskiego i miasta Łomża do udziału w XXII Giełdzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 2014.

Termin realizacji konkursu: 28-29 listopada 2014 r.

28.11.2014 godz.15.00 - 18.00 przesłuchania konkursowe w kategorii klas I-III, IV-VI, obrady jury, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom.

29.11.2014 godz. 10.00-17.00 przesłuchania konkursowe w kategorii piosenki anglojęzycznej,
piosenki polskiej gimnazja, szkoły średnie, piosenki poetyckiej ,,Liryka’’

 


Miejsce: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4.

Celem imprezy to konfrontacje wokalne dzieci i młodzieży utalentowanej, wrażliwej na piękno muzyki i śpiewu. Wyłonienie talentów i ich promocja. Budowanie doświadczeń w występach scenicznych uczestników.

Kategoria piosenki z tekstem w języku angielskim jest zachętą dla młodych ludzi do nauki poprawnej wymowy, akcentu i dykcji jak również rozumienia tekstu oraz właściwej interpretacji muzyczno – słownej.

Zapraszamy.

 

Patronat honorowy:
Starosta Łomżyński - Lecha Marek Szabłowski


Zadanie realizowane dzięki wsparciu finansowemu:
- Starostwa Powiatowego w Łomży
- Urzędu Miejskiego w Łomży
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

 

 Pozostałe informacje i karta zgłoszenia na stronie organizatora: www.rok.4lomza.pl

2014-11-12 09:33 Iza Cierpikowska

"Kurpie moja mała ojczyzna" - konkurs plastyczny

Zapraszamy do udziału w organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośli konkursie plastycznym pn. “Kurpie – moja mała ojczyzna”, regulamin oraz oświadczenie autora pracy w załączniku.

Załączniki

 1. regulamin i karta
2014-09-11 15:12 Iza Cierpikowska

Konkurs piosenki

Gwiazdkowe Nutki - III Festwal Piosenki Świątecznej

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zaprasza dzieci i młodzież do udziału w III edycji Festiwalu Piosenki Świątecznej ,,Gwiazdkowe Nutki 2013''. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich powiatu łomżyńskiego i miasta Łomża.
Festiwal odbędzie się 8 grudnia 2013 roku, początek godz. 11.00, w Sali Kameralnej Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4.

1. Festiwal Piosenki Świątecznej „Gwiazdkowe Nutki” jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu łomżyńskiego oraz miasta Łomża. W konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły (do 5 osób), w wieku powyżej 4 roku życia.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowo wypełniona karta uczestnictwa. Kartę należy dostarczyć do siedziby organizatora (patrz pkt I.1 regulaminu)osobiście, drogą pocztową lub mailową do dnia 22 listopada 2013 roku. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie wezmą udziału w konkursie.

3. Karta zgłoszenia powinna obowiązkowo zawierać wszystkie zawarte w niej dane. Karta uczestnictwa będzie również do pobrania na stronie internetowej organizatora konkursu: www.rok.4lomza.pl

4. Lista osób zakwalifikowanych do konkursu oraz kolejność ich występów będzie dostępna od dnia 03 grudnia 2013 w siedzibie organizatora oraz na stronach internetowych: www.rok.4lomza.pl, www.naszakultura.pl

5. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowania jednej dowolnej piosenki lub współczesnej kolędy, pastorałki związanej z okresem zimowym i Świąt Bożego Narodzenia (nie dopuszczane będą tradycyjne kolędy i pastorałki np. Bóg się rodzi, Lulajże Jezuniu itp).

6. Uczestnicy konkursu mogą wykonać piosenki w wersji polskiej i anglojęzycznej. Utwór można wykonywać a capella lub z towarzyszeniem akompaniamentu w formie akompaniatora lub podkładu muzycznego.

7. Dodatkowo punktowane będą utwory własne.

8. Każdy uczestnik może wystąpić tylko raz podczas trwania części konkursowej, tzn. jako solista lub jako członek zespołu.

 

9. Kategorie:

Jury powołane przez organizatorów będzie oceniać uczestników w pięciu kategoriach wiekowych:

 

I kategoria: przedszkola

II kategoria: klasy I-III SP

III kategoria: klasy IV-VI SP

IV kategoria: gimnazjum

V kategoria: szkoły średnie


Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość łączenia kategorii w zależności od liczby osób zgłoszonych do festiwalu.

Szczegółowy regulamin Festiwalu i karta zgłoszenia w załączniku.

Zapraszamy!

2013-11-07 10:14 Iza Cierpikowska

Protokół Konkursu Plastycznego „Łomżyńskie Tradycje Bożonarodzeniowe”2012

 • Jarosław Goliński - I nagroda
 • Agnieszka Szymańska- I nagroda
 • Aleksandra Piasecka - I nagroda
 • Kinga Wiśniewska - I nagroda

Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom odbyło się dn. 9 grudnia 2012 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży

Protokół
Konkursu Plastycznego „Łomżyńskie Tradycje Bożonarodzeniowe”2012

Komisja w składzie:
1. Jarosław Cholewicki- przewodniczący jury, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży
2. Andrzej Żmuda - z-ca przewodniczącego jury, instruktor ROK Łomża
3. Izabela Cierpikowska - członek jury, instruktor plastyki ROK w Łomży

Jury po obejrzeniu 190 prac, które wpłynęły na powiatowy konkurs plastyczny pn. „Łomżyńskie Tradycje Bożonarodzeniowe” postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

Kategoria klas I-III Szkół Podstawowych:

 

I nagroda – nie przyznano

II nagroda Iga Perkowska, lat 8, MDK-DŚT w Łomży,

III nagroda Zosia Horosz, lat 6, MDK- DŚT w Łomży,

Wyróżnienia:

Iga Mazurek, kl. II, Szkoła Podstawowa im. Jabłońskich w Pniewie,

Maksymilian Migew, kl. III, Szkoła Podstawowa nr 4 w Łomży,

Igor Lemański, kl. II, Szkoła Podstawowa im. Jabłońskich w Pniewie,

 

Kategoria klas IV – VI Szkół Podstawowych:

 

I nagroda ( Nagrody główne w postaci druku pracy w formie karty pocztowej):

Kinga Wiśniewska, kl. IV, Szkoła Podstawowa w Podgórzu

Agnieszka Szymańska, kl. IV, SP im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie

Aleksandra Piasecka, kl. IV, Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży

II nagroda Kinga Chludzińska, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży,

III nagroda Amelia Baczewska, kl. IV, Szkoła Podstawowa w Podgórzu,

Dawid Serwatko, kl. IV, Szkoła Podstawowa w Podgórzu,

Wyróżnienia:

Paulina Buczyńska, k. VI , Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży,

Anna Dąbrowska, 11 lat, MDK-DŚT w Łomży,

Julia Kozłowska, 11 lat, MDK-DŚT w Łomży,

 

Kategoria Gimnazjum:

I nagroda Jarosław Goliński, kl. II Gimnazjum Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży,

(Nagroda specjalna Starosty Łomżyńskiego w postaci druku pracy w kalendarzu Starostwa Powiatowego w Łomży na 2013 rok)

II nagroda Aleksandra Murawska, kl.I, Publiczne Gimnazjum w Miastkowie

III nagroda Patrycja Łomotowska, kl. II, Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łomży,

Wyróżnienia:

Patryk Pucyk, Zespół Szkół Specjalnych w Łomży,

Sylwia Janczewska, kl. II Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łomży,

Anna Janicka, kl. I, Gimnazjum nr 8 w Łomży,

 

na wystawę pokonkursową zakwalifikowano prace:

Martyny Prochimowicz, kl IV, Szkoła Podstawowa im. Jabłońskich w Pniewie,

Izabeli Gąsiewskiej, kl. IV, Szkoła Podstawowa w Podgórzu,

Krystiana Skrzeszewskiego, kl. V, Szkoła Podstawowa w Śniadowie,

Katarzyny Kamińskiej, kl. IV, Szkoła Podstawowa w Podgórzu,

Karola Ceran, kl. IV, Szkoła Podstawowa w Podgórzu,

Pauliny Ogonowskiej, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Wygodzie,

Juliana Małs, kl. IV, Szkoła Podstawowa w Podgórzu,

Natalii Wiktorzak, kl. IV, Szkoła Podstawowa w Miastkowie,

Gabrieli Romanik, kl. II Publiczne Gimnazjum w Miastkowie,

Anety Domańskiej, kl. II, Publiczne Gimnazjum w Miastkowie,

Karoliny Szczubełek, kl. II, Publiczne Gimnazjum w miastkowie,

Pawła Górskiego, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Jedwabnem,

Anny Matlak, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Sławcu,

Anny Dera, kl. II, Publiczne Gimnazjum w Miastkowie,

Joanny Pyskło, kl. II, Publiczne Gimnazjum w Miastkowie,

Klaudii Makowskiej, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Sławcu,

Martyny Bobowskiej, kl. I, Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łomży,

Zofii Borkowskiej, kl. V, Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży,

Kasi Mazur, 8 lat, MDK-DŚT w Łomży,

Amelki Dobrzyckiej, 9 lat, MDK-DŚT w Łomży,

Gabrieli Rzepskiej, kl. VI Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży,

Michała Tatko, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży,

Agaty Borzymowskiej, 12 lat, MDK-DŚT w Łomży,

Justyny Najda, kl. II, Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łomży,

Marty Ogonowskiej, kl. I, Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łomży,

Patrycji Gałązki, kl. II, Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łomży,

Pauliny Zalewskiej, kl II Gimnazjum Szkół Specjalnych w Łomży,

Marcina Chętnika, kl VI, Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży,

Filipa Krynickiego, 9 lat, MDK-DŚT w Łomży,

Emilki Sienickiej, Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży,

Klaudii Kamińskiej, kl. I, Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łomży,

Eweliny Wądołowskiej, kl. I Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łomży,

Edyty Siekierskiej, kl. I, Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łomży,

Magdaleny Kuleszy, kl I, Publiczne Gimnazjum nr 8 wŁomży,

Daniela Baczewskiego, kl. I Publiczne Gimnazjum nr 8 w Lomży,

Ewy Męczkowskiej, kl. III, Szkoła Podstawowa nr 7 w Łomży,

Mai Męczkowskiej, kl. I, Szkoła Podstawowa nr 7 w Łomży,

Wiktorii Rachubka, kl. II, Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łomży,

Patrycji Kaczmarek, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży

Kamili Rutkowskiej, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży,

Klaudii Ostapowicz, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 9 w Lomży,

Pauliny Kossakowskiej, kl IV, MDK- DŚT w Łomży,

Kingi Modzelewskiej, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży,

Marleny Ramotowskiej, kl. V, MDK-DŚT w Łomży,

Julii Krynicy, kl. II, Szkoła Podstawowa nr 4 w Łomży,

 

Jury konkursu dziękuje wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie, dziękuje wychowawcom i instruktorom za przygotowanie dzieci do w/w konkursu.

Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży i w Centrum Katolickim im. Jana Pawła II w Łomży.

 

Nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu ufundowali:

- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

- Starostwo Powiatowe w Łomży

- Urząd Miasta w Łomży,

 

Na tym protokół zakończono.

 

Łomża, dn. 26.11.2012 r.

2012-12-11 09:17 Iza Cierpikowska

Protokół II Festiwalu Piosenki Świątecznej ,,Gwiazdkowe Nutki 2012

Jury w składzie:
Żaklina Olchowik – przewodnicząca, absolwentka Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łomży, wokalistka jednego z pierwszych składów formacji wokalnej Mezzoforte, uczestniczka telewizyjnego show TVP ,,Bitwa na głosy'',
Grzegorz Sekmistrz – muzyk, pianista, absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Estradowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Agnieszka Żemek-Pawczyńska – instruktor kulturalno-wychowawczy do spraw tańca i muzyki Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży,

po obejrzeniu 53 wykonawców postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii przedszkolaków

I Nagroda – Natalia Puławska
II Nagroda – Magda Jemielita
III Nagroda – Aleksandra Jankowska
Wyróżnienie – Maja Wronowska
Wyróżnienie – Natalia Gardocka
Wyróżnienie – Judyta Kuczyńska

w kategorii klas I-III

I Nagroda – Maja Karwowska
II Nagroda – Emilia Sobocińska
III Nagroda – Urszula Sulkowska
Wyróżnienie – Kacper Wądołkowski
Wyróżnienie – Iga Mazurek
Wyróżnienie – Oliwia Mieczkowska

 

w kategorii klas IV-VI
I Nagroda – Paulina Buczyńska
II Nagroda – Mateusz Krakowiecki
III Nagroda – Wiktoria Perzanowska
Wyróżnienie – Dominika Durczyńska

 

w kategorii klas gimnazjalnych i szkół średnich

I Nagroda – Magdalena Kocoń

– Alicja Weydmann
II Nagroda – Anita Czarnecka
III Nagroda – Julia Tomaszewska
– Angelika Gosk

Wyróżnienie – Malwina Cholewicka

Na tym protokół zakończono.

 

Łomża, dn. 09.12.2012

2012-12-11 07:58 Iza Cierpikowska

Wręczenie nagród i wystawa pokonkursowa " Przepis na zdrowe życie"

Dziś w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży na ul. Małachowskiego 4 odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom miejskiego konkursu plastycznego "Przepis na zdrowe życie".

Konkurs zrealizowany został w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2012 rok.

Nagrodzone i wyróżnione prace można oglądać na wystawie pokonkursowej w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży, ul Małachowskiego 4 (I piętro).

Fotogaleria

2012-11-12 14:49 Iza Cierpikowska

Protokół konkursu plastycznego "Przepis na zdrowe życie"

Laureatów po odbiór nagród zapraszamy 12.11.2012r. o godz. 11.00 do Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży przy ul. Małachowskiego 4. Gratulujemy zwycięzcom.

Protokół

z posiedzenia komisji oceniającej prace nadesłane na konkurs plastyczny

Przepis na zdrowe życie”


Komisja w składzie:

- mgr Kamil Nadrowski – przewodniczący komisji, instruktor ROK

- mgr Teresa Matuszelańska – członek komisji, plastyk, Galeria N

- mgr Andrzej Żmuda – członek komisji, plastyk, instruktor ROK

   

po obejrzeniu i ocenie 184 prac plastycznych postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:


Klasy I-III


I nagroda Klaudia Grabowska, ( kl. III), pracownia plastyczna MDK-DŚT w Łomży, instr. Anna Bureś

II nagroda Katarzyna Mazur ( kl. II), pracownia plastyczna MDK-DŚT w Łomży, instr. Anna Bureś

III nagroda Maria Róża Chmielewska ( kl. I) , Szkoła Podstawowa nr 5, n-l Irena Dąbrowska

wyróżnienia:

 • Ewa Męczkowska ( kl. III),pracownia plastyczna MDK-DŚT w Łomży, instr. Anna Bureś

 • Maja Męczkowska (kl. I), pracownia plastyczna MDK-DŚT w Łomży, instr. Anna Bureś

 • Iga Borawska ( kl. I), pracownia plastyczna MDK-DŚT w Łomży, instr. Anna Bureś


Klasy IV-VI:


I nagroda Aleksandra Piasecka (kl. IV), pracownia plastyczna MDK-DŚT w Łomży, instr. Anna Bureś

II nagroda Nadia Kamińska (kl. V ), Szkoła Podstawowa nr 8 ZSS, n-l Dorota Denysiuk

III nagroda Aleksandra Jakuć ( kl. IV), pracownia plastyczna MDK-DŚT w Łomży, instr. Anna Bureś

wyróżnienia:

 • Kinga Suchnicka (kl. VI), Szkoła Podstawowa nr 9 , n-l Agnieszka Wysocka

 • Ola Chrostowska ( kl. V), pracownia plastyczna MDK-DŚT w Łomży, instr. Anna Bureś

 • Aleksandra Rachubka (kl. VI), Szkoła Podstawowa nr 9, n-l Agnieszka Wysocka

 • Weronika Bogdańska (kl. VI), Szkoła Podstawowa nr 10, n-l Marta Kisiel


Kategoria Gimnazja


I nagroda Weronika Dardzińska (kl. III), Publiczne Gimnazjum nr 1, n-l Krystyna Kamińska

II nagroda Damian Pucyk (kl. II), Gimnazjum Zespołu Szkół Specjalnych, n-l Elżbieta Cwalina

III nagroda Patrycja Łomotowska ( kl. II), Publiczne Gimnazjum nr 8, n-l Agnieszka Wysocka

III nagroda Mateusz Chojnowski ( kl. III), Gimnazjum Zespołu Szkół Specjalnych, n-l Edyta Darmetko

   

wyróżnienia:

 • Olga Sokołowska ( kl. I), Publiczne Gimnazjum nr 8, n-l Agnieszka Wysocka

 • Edyta Siekierska ( kl. I), Publiczne Gimnazjum nr 8, n-l Agnieszka Wysocka

 • Piotr Ruciński ( kl. II), Publiczne Gimnazjum nr 1, n-l Krystyna Kamińska

   

Oceniając konkurs Jury zwracało uwagę przede wszystkim na zgodność prac z regulaminem konkursu.

Jury dziękuje wychowawcom, opiekunom i instruktorom za zainteresowanie konkursem, jego rozpropagowanie oraz za przygotowanie uczestników. Komisja oceniająca dziękuje również wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i poświęcony czas podczas tworzenia dzieł plastycznych.

Nagrodzone i wyróżnione prace pokazane będą na wystawie pokonkursowej w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży, ul Małachowskiego 4.


Konkurs zrealizowany został w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2012 rok.


Na tym protokół zakończono.


Łomża dn. 23.10.2012 r.


 

 

Fotogaleria

2012-11-06 09:40 Iza Cierpikowska

Baje, bajki, bajeczki – protokół konkursu

 • Laureaci

PROTOKÓŁ
Konkursu Recytatorskiego ,,Baje, bajki, bajeczki” – 26.04.2012 r.


Komisja oceniająca w składzie:

1. Małgorzata Sawicka - Kujawa

2. Izabela Cierpikowska

3. Andrzej Żmuda

 

po wysłuchaniu 28 recytatorów, postanowiła przyznać następujące nagrody
i wyróżnienia.

 

Nagrody w kategorii kl. I-III

1. Wiktoria Gutowska, SP Jeziorko

2. Paweł Detkiewicz, ZSP Piątnica

3. Monika Szydlik, SP Zbójna

 

Wyróżnienia:

1. Zuzanna Kabacik, GOK Miastkowo


Nagrody w kategorii kl. IV-VI
1. Martyna Wojewoda, SP Dobrzyjałowo
2. Natalia Katarzyna Ceran, SP Podgórze
3. Michał Wierzbowski, SP Wygoda

Wyróżnienia
1. Karolina Męczkowska, SP Dobrzyjałowo
2. Paweł Mikucki, SP Kupiski
3. Błażej Twarowski, SP Wygoda

Do udziału w finale w Białymstoku zakwalifikowano:

1. Wiktoria Gutowska, SP Jeziorko

2. Martyna Wojewoda, SP Dobrzyjałowo

który odbędzie się 23 maja 2012 r. (środa) w Białymstoku, ,,Spodki'', ul. Św. Rocha 1, o godz. 10.00.


Zdobywcy pierwszych, drugich i trzecich miejsc oraz wyróżnień otrzymali jedną nagrodę książkową.

Na tym protokół zakończono.

 

 

Piątnica, dn. 26.04.2012 r.

2012-04-30 15:40 Iza Cierpikowska

Konkurs recytarorski dla przedszkolaków ,,O złotą różdżkę Dobrej Wróżki"

Wzorem lat ubiegłych proponujemy Państwu konkurs ,,O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki”. Jest to konkurs recytatorski dla przedszkolaków. W konkursie może wziąć udział każde dziecko w wieku 5-7 lat.
Regionalny Ośrodek Kultury jest organizatorem Eliminacji Powiatowych obejmujących swoim zasięgiem miasto Łomża i powiat ziemski. Eliminacje Powiatowe odbędą się
w dniu 25.04.2012 r. w sali nr 4 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, początek godz. 10.00

Każde przedszkole bądź ośrodek kultury może zgłosić nie więcej niż troje dzieci.
Jury wytypuje dwie osoby, które będą reprezentować nasz region w wojewódzkim konkursie finałowym, który odbędzie się 15 czerwca w Białymstoku.

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 13 kwietnia br. na adres:

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4

18-403 Łomża, tel. 086 219 01 11, e-mail:rok@4lomza.pl

Kontakt: p. Andrzej Żmuda

Zapraszamy!

2012-04-11 15:55 Iza Cierpikowska

Konkurs recytatorski ,,Baje, bajki, bajeczki

Szanowni Państwo!
Wzorem lat ubiegłych proponujemy Państwu XXV Mały Konkurs Recytatorski ,,Baje, bajki, bajeczki.'' W Konkursie biorą udział dzieci i młodzież, uczniowie klas I–VI szkół podstawowych. Regionalny Ośrodek Kultury jest organizatorem eliminacji powiatowych, które odbędą się 26.04.2012 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy,
ul. Szkolna 23.

Do konkursu powiatowego należy zgłaszać łącznie trzy osoby z obydwu kategorii kl. I-III i kl IV-VI wytypowane wcześniej w konkursach gminnych.

Jury wytypuje dwie osoby, jednego wykonawcę w kategorii kl. I – III i jednego wykonawcę w kategorii kl. IV – VI, które będą reprezentować nasz region w wojewódzkim konkursie finałowym, który odbędzie się w „Spodkach” WOAK
dn. 23 maja br
.

Zgłoszenia na eliminacje powiatowe należy nadsyłać do dn. 13.04.2012 r. na adres:

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży

ul. Małachowskiego 4

18-403 Łomża

e-mail: rok@4lomza.pl

lub telefonicznie: 086 219 01 11, p. Andrzej Żmuda.

Zapraszamy!

2012-04-10 17:01 Iza Cierpikowska

XIX Giełda Piosenki Dziecięcej - Scena Młodych Wokalistów - wyniki

Protokół z przesłuchań
XIX GIEŁDY PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
SALA REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOMŻY ul.Małachowskiego4

Jury w składzie:
Mirosław Korona – muzyk, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łomży,
Mirosław Dziewa – muzyk, recenzent muzyczny
Marek Żemek – muzyk, pedagog, organista
po wysłuchaniu 59 prezentacji w trzech kategoriach postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia:

 


W kategorii piosenki świątecznej:
I miejsce – Magdalena Kocoń – Gimnazjum Katolickie

II miejsce – Aleksandra Suproń – SP 4

Marlena Załęcka – SP 9

III miejsce – Anna Baczewska – PG 8

Wyróżnienia:

Dawid Dzwonkowski – SP Pniewo

W kategorii kl I-III Szkoły Podstawowe:

I miejsce – nie przyznano

II miejsce – Izabela Modzelewska – SP 5

III miejsce – Paulina Chyl - MDK-DŚT

Patrycja Gontarz – GOK Zbójna
Wyróżnienia:

Emilia Sobocińska - MDK-DŚT

Weronika Szymańska – SP Konarzyce


W kategorii klas IV-VI Szkoły Podstawowe

I miejsce: Magda Cwalina – ZSP Piątnica

II miejsce – Weronika Zach – SP Wygoda

III miejsce: Dawid Dzwonkowski – SP Pniewo

Marlena Załęcka – SP 9
Wyróżnienie:

Paulina Buczyńska - MDK-DŚT
Zofia Borkowska – SP 10
Joanna Dłużniewska – SP 10


Kategoria Gimnazjum:

I miejsce: Julia Przestrzelska – PG 1
Anna Baczewska – PG 8

II miejsce: Katarzyna Górska – ROK Łomża

Magdalena Kocoń – Gimnazjum Katolickie

III miejsca: Krzysztof Matlak – PG 8

Wyróżnienia:
Anna Wądołowska – PG Jedwabne


W kategorii piosenek anglojęzycznych nagrodę, półroczny kurs języka angielskiego ufundowany przez EDUCO otrzymała Julia Przestrzelska z Państwowego Gimnazjum Nr 1 w Łomży.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

Łomża, 3 grudnia 2011 r.

2011-12-05 15:05 Iza Cierpikowska

Wyniki konkursu plastycznego na Kartę Bożonarodzeniową

 • Wręczanie nagród laureatom konkursu plastycznego na kartkę bożonarodzeniową. Nagrodę wręcza Wójt Gminy Łomża - Jacek Albin Nowakowski
 • Wręczanie nagród laureatom konkursu plastycznego na kartkę bożonarodzeniową. Nagrodę wręcza Wójt Gminy Łomża - Jacek Albin Nowakowski, Wójt Gminy Zbójna - Zenon Białobrzeski i Maria Mrozek - radna powiatu łomżyńskiego
 • Wręczanie nagród laureatom konkursu plastycznego na kartkę bożonarodzeniową. Przez siebie ufundowaną nagrodę wręcza radna powiatu łomżyńskiego - Maria Mrozek.
 • Nagroda główna w konkursie - projekt kartki: Igor Lemański, 7 lat, SP im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie , gm. Łomża
 • Nagroda główna w konkursie. Projekt kartki: Natalia Grabowska, 15 lat, PG nr 1 w Łomży
 • Nagroda główna w konkursie. Projekt kartki: Oliwia Włodkowska. 10 lat, ZS-P w Piątnicy - gmina Piątnica
 • Nagroda główna w konkursie - projekt kartki:Agnieszka Szymańska. 9 lat, SP im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie - gmina Łomża

Prace dostarczone na konkurs miały przedstawiać autorskie interpretacje związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia, nawiązywać do lokalnych tradycji i zawierać elementy krajobrazu najbliższej okolicy.

Uroczyste wręczenie nagród i wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się dnia 3 grudnia 2011 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży
ul. Małachowskiego 4, o godz. 11.00 podczas Mikołajkowego Przeglądu ROK-u, w ramach którego odbywać się będą również Mikołajkowe Targi Twórczości Artystycznej oraz Powiatowy Konkurs Piosenki.

Na konkurs nadesłano 470 prac z terenu powiatu łomżyńskiego i miasta Łomży.

Jury po obejrzeniu 301 prac, które wpłynęły na konkurs z terenu powiatu łomżyńskiego postanowiła przyznać nagrodę główną w postaci druku pracy w formie karty pocztowej następującym laureatom:

 

- Igor Lemański, 7 lat, SP im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie – gmina Łomża

-Oliwia Włodkowska, 10 lat, ZS-P w Piątnicy – gm. Piątnica

-Agnieszka Szymańska, lat 9, SP im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie – gmina Łomża

 

wyróżnienia otrzymują:

-Kamil Cwalina, 12 lat, SP w Jeziorku, gm. Piątnica

-Julita Witkowska, 8 lat, ZS-P w Piątnicy , gm. Piątnica

-Anna Kozłowska, 13 lat, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowogrodzie, gm. Nowogród

-Klaudia Lawendziewska, 12 lat, SP im. Hanki Bielickiej w Sławcu, gm. Nowogród

-Katarzyna Śmiarowska, 15 lat, Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie, gm. Miastkowo

 

po obejrzeniu 169 prac, które wpłynęły z terenu miasta Łomży postanowiło przyznać nagrodę główną w postaci druku pracy w formie karty pocztowej:

-Natalii Grabowskiej, lat 15, PG nr 1 w Łomży

wyróżnienia otrzymują:

- Monika Zielińska, lat 15, PG nr 1 w Łomży

- Marysia Filipkowska, lat 10, SP nr 7 w Łomży

-Magdalena Szczurek, kl. IIIb, PG nr 1 w Łomży


na wystawę pokonkursową zakwalifikowano prace:

- Marta Ogonowska, 12 lat, SP im. Marszałka J.Piłsudskiego w Wygodzie – gmina Łomża

- Michał Pieńkowski, 9 lat, SP im. Marszałka J.Piłsudskiego w Wygodzie – gmina Łomża

- Julia Sokołowska, 9 lat, SP im. SP Marszałka J.Piłsudskiego w Wygodzie – gmina Łomża

- Błażej Twarowski, 12 lat, SP im. Marszałka J.Piłsudskiego w Wygodzie – gmina Łomża

- Martyna Trochimowicz, 9 lat,SP im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie – gmina Łomża

- Dawid Dzwonkowski, 12 lat, SP im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie – gmina Łomża

- Igor Lemański, 7 lat, SP im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie – gmina Łomża

- Agnieszka Szymańska, 7 lat, SP im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie – gmina Łomża

- Sara Szekalska, 10 lat, SP im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie – gmina Łomża

- Karolina Skrzeczkowska, 11 lat, SP w Podgórzu – gmina Łomża

- Angelika Sienkiewicz, 12 lat, SP w Pniewie – gmina Łomża

- Katarzyna Cychol, 7 lat, SP im. Jana Pawła II w Kupiskach – gmina Łomża

- Aleksandra Kurpiewska, 8 lat, SP w Miastkowie – gmina Miastkowo

-.Aleksandra Murawska,12 lat, SP w Rydzewie - gmina Miastkowo

- Katarzyna Śmiarowska, 15 lat, PG im. Marszałka J.Piłsudskiego w Miastkowie – gmina Miastkowo

-.Karina Modzelewska, 13 lat, MGOK Jedwabne – gmina Jedwabne

- Hanna Kobrzyńska, 9 lat, SP im. M. Konopnickiej w Zbójnej – gmina Zbójna

- Anna Kozłowska, 13 lat, PG im. Jana Pawła II w Nowogrodzie – gmina Nowogród

- Anna Matlak, 11 lat, SP im. Hanki Bielickiej w Sławcu – gmina Nowogród

- Klaudia Lawendziewska, 12 lat, SP im. Hanki Bielickiej w Sławcu – gmina Nowogród

- Kamil Dobrzycki, 12 lat, SP im. Hanki Bielickiej w Sławcu – gmina Nowogród

- Natalia Kiersznowska, 15 lat, Gimnazjum im. Kard. Wyszyńskiego w Przytułach –gmina Przytuły

- Paweł Jankowski, 8 lat, SP w Śniadowie – gmina Śniadowo

- Izabela Malinowska, 15 lat, PG w Śniadowie – gmina Śniadowo

- Karolina Wilk, 9 lat, ZS-P w Piątnicy – gm. Piątnica

- Martyna Wądołowska, 11 lat, SP w Jeziorku- gm. Piątnica (2 prace)

- Kamil Cwalina, 12 lat, SP w Jeziorku – gm .Piątnica

- Joanna Darmetko, 10 lat, ZS-P w Piątnicy – gm. Piątnica

- Karol Potocki, 7 lat, ZS-P w Piątnicy – gm. Piątnica

- Julita Zalewska, 10 lat ZS-P w Piątnicy – gm. Piątnica

- Julia Witkowska, 8 lat, ZS-P w Piątnicy – gm. Piątnica

- Oliwia Włodkowska, 10 lat, ZS-P w Piątnicy – gm. Piątnica

 

z miasta Łomży na wystawę pokonkursową zakwalifikowano prace:

- Anna Dabrowska, 10 lat, SP nr 7

- Magdalena Razarenkow, 8 lat, SP nr 7

- Julia Konik, 8 lat, SP nr 7

- Karolina Pietrzak, 8 lat, SP nr 2

- Julian Derejko, 7 lat, SP nr 2

- Mateusz Chojnowski, 14 lat, PG nr 7

- Julia Mularczuk, 9 lat, SP nr 5

- Patrycja Kowalik, 9 lat SP nr 5

- Ewa Zalewska, 9 lat, SP nr 5

- Kacper Majowicz 9 lat, SP nr 5

- Julia Krajza, 10 lat, SP nr 7

- Natalia Grabowska, 15 lat PG nr 1

- Monika Zielińska, 15 lat, PG nr 1

- Magdalena Szczurek, 15 lat, PG nr 1

- Olga Bączek, 13 lat, PG nr 9

- Magdalena Wądołowska, 13 lat, PG nr 9

- Wiktoria Sokołowska, 15 lat, PG nr 9

- Otylia Czochańska, kl.I, SP nr 5

- Magdalena Goszkowska, kl. I, Gimnazjum Katolickie

- Bartosz Dolinkiewicz, 10 lat, SP nr 7

- Karolina Alicka, 10 lat, SP nr 7

- Piotr  Choiński, 12 lat, SP nr 7

- Wiktoria Wiśniewska, 10 lat, SP nr 7

- Natalia Kamienowska, 10 lat, SP nr 7

- Julia  Ramotowska, 10 lat, SP nr 7

- Katarzyna Pupek, 12 lat, SP nr 7

- Marysia Filipkowska, 10 lat, SP nr 7

- Krzysztof Kopczewski, 10 lat, SP nr 7

- Ewelina Kołomyjska, 12 lat, SP nr 7

- Michalina Duchnowska, 10 lat, SP nr 7

- Mateusz Piotrowski, 10 lat, SP nr 7

 

 

Współorganizator:

 

Patronat honorowy:

Lech Marek Szabłowski - Starosta Łomżyński

Jacek Piorunek- Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

 

 

Przy organizacji Mikołajkowego Przeglądu ROK-u pomogli nam:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

 

Starostwo Powiatowe w Łomży

 

 

Gmina Łomża

 Maria Mrozek - radna powiatu łomżyńskiego

 

Patronat internetowy:


2011-11-26 15:23 Iza Cierpikowska

Konkurs plastyczny ,,Moja rodzina"- wyniki

Wręczenie nagród dla laureatów konkursu odbyło się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, w dniu 8.11.2011 roku, o godzinie 11.00. Konkurs realizowany ze środków Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2011 rok.

Protokół komisji oceniającej prace nadesłane na konkurs plastyczny
pt. ,,Moja rodzina''

po obejrzeniu i ocenie 377 prac plastycznych postanowiła przyznać:

 

W kategorii szkół podstawowych klasy I-III nagrody:

I Nagroda – Julia Szczubełek, lat 6 SP nr 2
II Nagroda – Martyna Święcka, kl. I, SP nr 7
III Nagroda – Julia Dobrogowska, kl. I , SP nr 9
III Nagroda – Julia Mularczuk, kl. III, SP nr 5

wyróżnienia:

Weronika Wdziękońska, kl. III, SP nr 7

Jakub Duda, kl. I, SP nr 7

W kategorii szkół podstawowych klasy IV-VI nagrody:

I Nagroda – Katarzyna Oljasz, SP nr 8

II Nagroda – Gabriela Rzepska, kl. V, SP nr 9

III Nagroda – Michał Tatko, kl. V, SP nr 9

wyróżnienia:

Sylwia Oljasz, kl. V, SP nr 8

Martyna Mocarska, kl. VI, SP nr 9
Karolina Brzezińska, kl VI, SP nr 10

W kategorii szkół gimnazjalnych nagrody:

I Nagroda – Przemysław Wysk, kl. III, PG nr 8

II Nagroda – Jarosław Goliński, kl. II, ZSS

III Nagroda – Magdalena Szczurek, kl. III, PG nr 1
III Nagroda – Patrycja Jurkiewicz, kl. III, PG nr 8

wyróżnienia:

Monika Zielińska, kl. III, PG nr 1
Marta Kościelecka, kl. II, PG nr 8

Jury dziękuje uczestnikom i wychowawcom za zainteresowanie konkursem oraz organizatorom za sprawne jego przeprowadzenie. Nagrodzone i wyróżnione prace pokazane będą na wystawie pokonkursowej w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży.

Konkurs realizowany w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2011 rok.

Na tym protokół zakończono.

 

Łomża, dn. 28.11.2011 r.


Fotogaleria

2011-11-08 12:11 Iza Cierpikowska

Konkurs Piosenki Światecznej "Gwiazdkowe nutki"- relacja

Konkurs odbył się dnia 4 grudnia 2010r. w Regionalnym Ośrodku Kultury na ul. Małachowskiego 4 w Łomży. Była to pierwsza edycja konkursu.
Nagrody dla laureatów ufundowali: Urząd Miasta Łomża, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży.

Wyniki Konkursu Piosenki Świątecznej „Gwiazdkowe nutki”
Kategoria dziecięca:
I miejsce: Franciszek Przybylski
II miejsce: Wiktoria Perzanowska
III Miejsce: Zofia Borkowska
Wyróżnienia:
Marta Obiedzińska
Aleksandra Wawrzyniak
Gabriela Wawrzyniak

Kategoria młodzieżowa:
I miejsce: Anna Baczewska
II miejsce: Aleksandra Ejsmont
Anita Czarnecka
III miejsce: Magdalena Cwalina
Kinga Sokół
Wyróżnienia:
Angelika Gosk
Natalia Pupek

Fotogaleria

2010-12-06 10:03 Iza Cierpikowska

Konkurs Piosenki Świątecznej "Gwiazdkowe nutki"

Regulamin
Konkursu Piosenki Świątecznej „ Gwiazdkowe nutki”

I. Organizator:

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

18-400 Łomża, ul. Małachowskiego 4, tel. 862190111, e- mail :rok@4lomza.pl

 II. Termin i miejsce:

Termin: 4 grudnia 2010 rok, początek godz.11.00

Miejsce: Sala Kameralna Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4, 18-400 Łomża

 

III. Warunki zgłoszenia

1.Regionalny Konkurs Piosenki Świątecznej „ Gwiazdkowe nutki” jest przeznaczony wyłącznie dla amatorów. W konkursie mogą wziąć udział soliści oraz zespoły w wieku powyżej 6 roku życia.

2.Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowo wypełniona karta uczestnictwa. Kartę należy przesłać na adres pocztowy lub e-mailowy organizatora konkursu. (patrz: punkt I regulaminu) do dnia 22 listopada 2010 roku.( zgłoszenia nadesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie).

3.Karta uczestnictwa powinna obowiązkowo zawierać wszystkie zawarte w niej dane (t.j. imię i nazwisko wykonawcy/ców, wiek, adres zamieszkania, adres e-mail – w celu bieżącej korespondencji, telefon kontaktowy, w przypadku osób niepełnoletnich telefon kontaktowy opiekuna, tytuły prezentowanych piosenek wraz z jej autorami, czas trwania, czytelny podpis uczestnika lub opiekuna). Karta uczestnictwa do pobrania na stronie internetowej organizatora konkursu: www.rok.4lomza.pl lub www.naszakultura.pl .

4.Bardzo prosimy o wskazanie ewentualnych potrzeb technicznych (ROK dysponuje pianinem i odtwarzaczem do płyt CD)

5.Organizator nie pokrywa kosztów podróży ani nie zabezpiecza noclegów.

6.Kolejność występów zakwalifikowanych uczestników będzie dostępna w siedzibie organizatora oraz na stronach internetowych www.4lomza.pl oraz www.naszakultura.pl.

 

IV. Warunki uczestnictwa:

1.Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przygotowania dwóch dowolnych piosenek związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia, np. o Św. Mikołaju ( nie dopuszczane będą utwory takie jak: kolędy czy pastorałki ).

2.Uczestnicy konkursu mogą wykonywać piosenki w wersji polsko i anglojęzycznej, w tym jeden utwór obowiązkowo polski. Utwory można wykonywać a capella lub z towarzyszeniem akompaniamentu w formie akompaniatora lub podkładu muzycznego.

3. Dodatkowo punktowane będą utwory własne.

4. Utworów podanych w karcie zgłoszenia nie można zmieniać.

5. Czas całkowitej prezentacji nie powinien przekraczać 8 minut.

6. Każdy uczestnik może wziąć udział w tylko jednej kategorii.

 

V. Nagrody i wyróżnienia:

1. Jury powołane przez organizatorów będzie oceniać uczestników w trzech kategoriach wiekowych z podziałem na formy występu solowego i zespołowego (maksymalnie 6 wykonawców):

I kategoria : dzieci w wieku od 6 do12 lat

II kategoria: młodzież w wieku 13 do17 lat

III kategoria: dorośli

2. Jury po przesłuchaniach konkursowych może przyznać nagrody i wyróżnienia w każdej z kategorii wiekowych. Każdy z uczestników konkursu otrzyma dyplom oraz w późniejszym terminie możliwość uzyskania od organizatora relacji fotograficznej z przebiegu konkursu.

3. Jury będzie oceniało uczestników według następujących kryteriów: dobór repertuaru do wieku wykonawcy/ców, dykcja, czystość i poprawność wykonania, poziom warsztatu wykonawczego oraz ogólny wyraz artystyczny.

4.Wynik obrad Jury jest ostateczny.

5. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone w dniu Konkursu zaraz po obradach Jury, t.j. w dn. 4 grudnia 2010 roku.

 

 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zastrzega sobie prawo do dysponowania danymi osobowymi oraz wizerunkiem uczestników na potrzeby promocyjne w/w konkursu.

 


2010-11-02 13:21 Iza Cierpikowska

"List do moich rodziców" - wyniki konkursu plastycznego

 • Sylwia Oljasz - I miejsce, kategoria klasy IV-VI
 • Marta Wiśniewska - I miejsce, kategoria gimnazja
 • Szymon Chojnowski- I miejsce, kategoria klasy I-III

Protokół
z posiedzenia komisji oceniającej prace nadesłane na konkurs plastyczny
pn. „List do moich rodziców”


Komisja w składzie:
1.mgr Teresa Matuszelańska – przewodnicząca komisji, plastyk, Galeria N
2.mgr Agnieszka Dobrzycka – członek komisji, plastyk
3.Izabela Cierpikowska – członek komisji, instr. plastyki ROK Łomża

po obejrzeniu i ocenie 103 prac plastycznych postanowiła przyznać następujący nagrody i wyróżnienia:

w kategorii szkół podstawowych:

Klasy I-III

1.nagroda: Szymon Chojnowski, (lat 9, kl. III),
Świetlica Szkolna, Szkoła Podstawowa nr 7
2.nagroda: Kajetan Laszkowski (8 lat, kl.II)
Szkoła Podstawowa nr 9, n-l Izabela Żelazna
nagroda: Agata Chojnowska, (lat 7, kl. I)
Szkoła Podstawowa nr 4,
3.nagroda: Aleksandra Borawska (lat 9, kl. III),
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II
n-l Lidia Obiedzińska
nagroda: Iza Kolska (8 lat, kl. II)
Świetlica Szkolna, Szkoła Podstawowa nr 7


wyróżnienia:
Michał Potocki (9 lat, kl. III)
Świetlica Szkolna, Szkoła Podstawowa nr 7
Zuzanna Pieciak (7 lat kl. I)
Szkoła Podstawowa nr 7 , n-l Dorota Adamek
Jakub Słowiński ( 8 lat, kl. II)
Szkoła Podstawowa nr 9, n-l Izabela Żelazna
Aleksandra Sadowska (9 lat, kl. III)
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II, n-l Marzena Biaduń i Jolanta Siwik
Zosia Świecicka, Szkoła Podstawowa nr 5
Wojciech Czarnecki, (lat 8, kl II),
Szkoła Podstawowa nr 9

Klasy IV-VI:

1. nagroda:Sylwia Oljasz (kl. IV)
Szkoła Podstawowa nr 8, n-l Beata Szczecińska
2. nagroda: Oliwia Dąbrowska (12 lat, kl. VI )
Szkoła Podstawowa nr 7 , n-l Iwona Sienicka
3. nagroda: Wojciech Chętnicki (13 lat kl.IV)
Szkoła Podstawowa nr 8 , n-l Beata Szczecińska
nagroda: Katarzyna Jaskóła (11 lat, kl. IV)
Szkoła Podstawowa nr 8 ,n-l Beata Szczecińska

wyróżnienia:
Daniel Baczewski (13 lat kl. V)
Szkoła Podstawowa nr 8 , n-l Beata Szczecińska

Kategoria Gimnazja

1.nagroda: Marta Wiśniewska (15 lat, kl. III)
Publiczne Gimnazjum nr 1, n-l Krystyna Kamińska
2.nagroda: Patrycja Bartkiewicz (15 lat, kl. III)
Publiczne Gimnazjum nr 1, n-l Krystyna Kamńska
3.nagroda: Sebastian Jaskóła (lat 14, kl. II)
Gimnazjum Specjalne w Łomży, n-l Emilia Sadowska
nagroda: Aleksandra Gronek (lat 14, kl. II)
Publiczne Gimnazjum nr 6, n-l Sylwia Dunajewska

wyróżnienia:
Kinga Rejmer (15 lat, kl. III)
Publiczne Gimnazjum nr 1, n-l Krystyna KamińskaOceniając konkurs Jury zwracało uwagę przede wszystkim na zgodność prac z tematyką konkursu.

Jury dziękuje uczestnikom wychowawcom za zainteresowanie konkursem oraz za sprawne jego przeprowadzenie. Nagrodzone i wyróżnione prace pokazane będą na wystawie pokonkursowej w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży.

Konkurs zrealizowany został w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2010 rok .
Na tym protokół zakończono.

Łomża dn. 20.10.2010 r.
2010-10-29 13:47 Iza Cierpikowska

"Za progiem, za płotem, za horyzontem"

XVI przegląd amatorskiej twórczości plastycznej województwa podlaskiego, adresowany jest do twórców nieprofesjonalnych. Do 30 czerwca br. uczestnicy mogą złożyć do trzech prac w dowolnych technikach malarskich i do pięciu rzeźb.

Organizator
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Regulamin i warunki uczestnictwa
 • Przegląd adresowany jest do twórców nieprofesjonalnych, czyli tych, którzy nie zajmują się malarstwem i rzeźbą zawodowo
 • Uczestnicy Przeglądu mogą złożyć do trzech prac w dowolnych technikach malarskich i do pięciu rzeźb
 • Nie będą przyjmowane prace graficzne i rysunki
 • Nie będą przyjmowane kopie obrazów
 • Prosimy o oprawienie obrazów w listwy lub ramy (prace na papierze dodatkowo w passe-partout) i opatrzenie ich na odwrocie metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, telefon, tytuł pracy
 • Nie dopuszcza się przyjmowania prac, które wcześniej były nagradzane w innych konkursach i prezentowane w poprzedniej edycji Przeglądu
 • Prace mogą być nadesłane również pocztą (na koszt autora) wraz z KARTĄ ZGŁOSZENIA  – organizatorzy nie biorą jednak odpowiedzialności za uszkodzenia w transporcie
 • Dostarczone prace każdy autor odbiera osobiście lub przez osobę upoważnioną (upoważnienie pisemne) po zakończeniu wystawy. Nie zapewniamy wysyłki prac
 • Termin składania prac upływa dn. 30 czerwca 2010r.

Nagrody

Oceny prac i kwalifikacji na wystawę dokona Jury powołane przez organizatora. Do udziału w komisji konkursowej zaproszeni zostaną krytycy sztuki oraz artyści plastycy. Za główne kryteria przyjmuje się poziom artystyczny i indywidualność twórczą. Decyzje Jury są nieodwołalne i ostateczne. Oceniane będą prace w kategorii absolwentów średnich szkół artystycznych i twórców samorodnych.

 • W kategorii twórców samorodnych zostaną przyznane po trzy nagrody pieniężne w dziedzinie malarstwo i rzeźba
 • W kategorii absolwentów średnich szkół artystycznych przyznana zostanie jedna główna nagroda
 • Jury wytypuje pięciu twórców, dając im możliwość indywidualnych wystaw w galerii WOAK przy ul. Kilińskiego w Białymstoku

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

 

Uwagi końcowe 

Wystawa prac będzie czynna w białostockiej Galerii „Spodki”, ul. św. Rocha 14 od 15 lipca 2010r. Natomiast wernisaż, uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się 4 września, o czym uczestnicy zostaną poinformowani oddzielnym pismem.

Zwracamy się z prośbą do ośrodków kultury o kontakt z twórcami i pomoc w transporcie prac na wystawę.
Jednocześnie pragniemy rozbudować Internetową Galerię Sztuki Nieprofesjonalnej, stąd prośba do twórców o wyrażenie zgody na upowszechnianie danych osobowych (co zawarliśmy w karcie zgłoszenia) oraz przygotowanie krótkiej notki biograficznej (5-6 zdań).
Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

Kontakt:
Dział Sztuk Plastycznych WOAK
Tel: (85) 740-37-15, 740-37-16
Krystyna Kunicka
Lila Wyszkowska
Adam Ślefarski
galeria@woak.bialystok.pl

Karta zgłoszenia do pobrania na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku :

http://www.woak.bialystok.pl/Default.aspx?pid=36&aiid=2860
2010-04-22 11:52 Iza Cierpikowska

Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków ,,O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki

Szanowni Państwo!
Wzorem lat ubiegłych proponujemy Państwu konkurs ,,O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki”. Jest to konkurs recytatorski dla przedszkolaków. W konkursie może wziąć udział każde dziecko w wieku 5-7 lat.
Regionalny Ośrodek Kultury jest organizatorem Eliminacji Powiatowych obejmujących swoim zasięgiem miasto Łomża i powiat ziemski. Eliminacje Powiatowe odbędą się
w dniu 21.04.2010 r. w sali nr 4 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, początek godz. 10.00. Każde przedszkole bądź ośrodek kultury może zgłosić nie więcej niż troje dzieci.

Jury wytypuje dwie osoby, które będą reprezentować nasz region w wojewódzkim konkursie finałowym, który odbędzie się 18 czerwca w Białymstoku.
Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 9 kwietnia br. na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4
18-403 Łomża, tel. 086 219 01 11, e-mail:rok@4lomza.pl
Kontakt: p. Andrzej Żmuda
Zapraszamy!
2010-02-24 13:34 Iza Cierpikowska

XXIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski ,,Baje, bajki, bajeczki

Szanowni Państwo!
Wzorem lat ubiegłych proponujemy Państwu XXIII Mały Konkurs Recytatorski ,,Baje, bajki, bajeczki.''
W Konkursie biorą udział dzieci i młodzież, uczniowie klas I–VI szkół podstawowych.
Regionalny Ośrodek Kultury jest organizatorem eliminacji powiatowych, które odbędą się 22.04.2010 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy, ul. Szkolna 23. Do konkursu powiatowego należy zgłaszać łącznie trzy osoby z obydwu kategorii kl. I-III i kl IV-VI wytypowane wcześniej w konkursach gminnych. Uwaga! Konkurs skierowany jest do szkół powiatu ziemskiego.

Jury wytypuje dwie osoby, jednego wykonawcę w kategorii kl. I – III i jednego wykonawcę w kategorii kl. IV – VI, które będą reprezentować nasz region w wojewódzkim konkursie finałowym, który odbędzie się w „Spodkach” WOAK
dn. 21 maja br.
Zgłoszenia na eliminacje powiatowe należy nadsyłać do dn. 09.04.2010 r. na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
ul. Małachowskiego 4
18-403 Łomża
e-mail: rok@4lomza.pl
lub telefonicznie: 086 219 01 11, p. Andrzej Żmuda.

Zapraszamy!
2010-02-24 13:33 Iza Cierpikowska

XVII G I E Ł D A P I O S E N K I - Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

Termin realizacji konkursu: 28 listopada 2009r
godz.10.00-15.00 przesłuchania konkursowe
godz.15.00 – obrady jury

ok.godz 17.00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom.


Zasięg:regionalny

Miejsce realizacji: REGIONALNY OŚRODEK KULTURY w Łomży
ul.Małachowskiego 4


Cel imprezy: wymiana osiągnięć dzieci i młodzieży utalentowanej wokalnie. Wyłonienie talentów i promocja w mediach.
Kategoria piosenki z tekstem w języku angielskim jest zachęceniem młodzieży do poprawnej wymowy, akcentu i dykcji jak również rozumienia tekstu, właściwej interpretacji muzyczno-słownej.

REGULAMIN


Festiwal organizowany jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów w kategoriach wiekowych

I – do lat 9 /kl.I-III/

II – od lat 10 do 12 /kl IV-VI/

III – od lat 13 do l5 /Gimnazjum/

 • solistów

 • zespołów wokalnych (do kwartetu-żeńskich, i do sekstetu-mieszanych)


Każdy z wykonawców przygotowuje do prezentacji dwie piosenki

1.- z tekstem polskim (piosenka obowiązkowa w konkursie)

2.- z tekstem angielskim (dowolnie, nie jest obowiązkowa).

Mogą to być znane przeboje polskiej i światowej estrady jak również piosenki nowe, niepublikowane lub nieemitowane w mediach (nowe kompozycje, własne.)

Zwracamy specjalną uwagę na wykonanie nowych interpretacji, nowych aranżacji.


Uwaga!

W związku z bardzo dużą ilością zgłoszeń z terenu Łomży ograniczamy ilość zgłaszanych w każdej kategorii do trzech a opiekunów i nauczycieli prosimy

o dokonanie wstępnych eliminacji.

Będziemy tego przestrzegać i jeśli otrzymamy większą ilość zgłoszeń

przed odsłuchaniem materiałów losowo wybierzemy tylko 3 pozycje.


Kryteria oceny jury:

-muzykalność

-walory wokalne

-intonacja

-interpretacja

-dykcja

-ogólny wyraz artystyczny(układy sceniczne,swoboda ruchu,inscenizacja itp.)


W kategorii piosenek polskich organizatorzy zapewniają nagrody za I,II i III miejsce oraz wyróżnienia.

W kategori piosenek anglojęzycznych będzie tylko jedna główna nagroda w postaci półrocznego kusru języka angielskiego w szkole Educo.

Jury zastrzega prawo do własnej oceny w/g kryteriów niewymienionych w regulaminie oraz prawo podziału nagród.


Zgłoszenia należy nadsyłać na adres

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży

18-403 Łomża

ul. Małachowskiego 4

tel/fax 0 86 2190111

do dnia 16 listopada 2009r. do godz.15.oo


Zgłoszenie powinno zawierać:

Kartę zgłoszenia oraz robocze nagranie jednej lub dwóch wykonywanych piosenek na wybranym nośniku CD lub MD.

Rada Artystyczna, po przesłuchaniu materiałów dokona kwalifikacji do festiwalu.(Surowo będą przestrzegane zapisy w regulaminie).


O zakwalifikowaniu do festiwalu poinformujemy do dnia 20 listopada 2009r. na stronie internetowej ROK. www.rok.4lomza.pl


Od wszystkich uczestników zakwalifikowanych do festiwalu jest pobierana akredytacja w wysokości 15 zł (obiad i koszty organizacyjne) wpłata w dniu festiwalu w biurze organizacyjnym do godz. 10.oo.

Informacji udziela kierownik artystyczny festiwalu Marek Żemek

tel.0862190111 lub 0698657883 , e-mail: marcus55@o2.pl lub rok@4lomza.pl

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.rok.4lomza.pl


2009-10-26 11:13 Iza Cierpikowska

"Zdrowie - to mój styl" -WYNIKI

Protokół

komisji oceniającej prace nadesłane na konkurs plastyczny

pt. ,,Zdrowie – to mój styl''Komisja w składzie:

1. mgr art. plastyk Antoni Mieczkowski – przewodniczący jury
2. mgr art. plastyk Teresa Adamowska – członek jury

3. mgr art. plastyk Magdalena Rusiecka – członek jury


po obejrzeniu i ocenie 151 prac plastycznych postanowiła przyznać:


w kategorii szkół podstawowych klasy I-III nagrody:

I Nagroda – Maria Bujko, kl. III E, Szkoła Podstawowa nr 9
II Nagroda – Maja Skawska, kl. I, Szkoła Podstawowa nr 10
III Nagroda – Aleksandra Cierpikowska, kl. III E, Szkoła Podstawowa nr 10


wyróżnienia:

Katarzyna Dąbrowska, kl. III, Szkoła Podstawowa nr 7

Wiktoria Koźlicka, kl. III C, Szkoła Podstawowa nr 5

Bartosz Budziszewski, kl. I, Szkoła Podstawowa nr 2


w kategorii szkół podstawowych klasy IV-VI nagrody:

I Nagroda – Szymon Rogowski, kl. V E, Szkoła Podstawowa nr 9

II Nagroda – Milena Piaścik, kl. V A, Szkoła Podstawowa nr 9

III Nagroda – Hubert Dolinkiewicz, kl. IV, Szkoła Podstawowa nr 7


wyróżnienia:

Magdalena Bekier, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 2

Aleksandra Kaczmarczyk, kl. IV, Szkoła Podstawowa nr 9

Anita Dardzińska, kl. IV, Szkoła Podstawowa nr 10


 

w kategorii szkół gimnazjalnych nagrody:

I Nagroda – Paweł Szymanowski, kl. III, Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

II Nagroda – Rafał Śmiarowski, kl. III D, Publiczne Gimnazjum nr 8

III Nagroda – Marta Kulesza, kl. III G, Publiczne Gimnazjum nr 8


wyróżnienia:

Magdalena Głażewska, kl. III G, Publiczne Gimnazjum nr 8

Edyta Surowik, kl. III, Publiczne Gimnazjum nr 8
Michał Bęczkowski, kl. III B, Publiczne Gimnazjum nr 8


Jury dziękuje uczestnikom i wychowawcom za zainteresowanie konkursem oraz organizatorom za sprawne jego przeprowadzenie. Nagrodzone i wyróżnione prace pokazane będą na wystawie pokonkursowej w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży.

Konkurs realizowany w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2008 rok.

Na tym protokół zakończono.

Łomża, dn. 24.10.2008 r.

 


 

 

2008-11-03 13:40 Iza Cierpikowska

Konkurs plastyczny- "Jestem częścią przyrody"

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zaprasza dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w konkursie plastycznym o tematyce ekologicznej pn. ,,Jestem częścią przyrody''. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z miasta i gmin Powiatu Łomżyńskiego.

Zadanie realizowane z pomocą finansową Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Sponsor : Alina i Tadeusz Wyszyńscy z Nowogrodu


Regulamin
konkursu plastycznego ,,Jestem częścią przyrody''


Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4, 18-400 Łomża
Współorganizatorzy:
Muzeum Przyrody w Drozdowie, ul Główna 38, 18-406 Drozdowo
Galeria N, Klub Garnizonowy w Łomży, Al. Legionów 133, 18-400 Łomża

Cele:
- Uświadomienie dzieciom i młodzieży faktu współistnienia z przyrodą
- Uwrażliwienie na piękno najbliższej okolicy
- Praca twórcza inspirowana przyrodą
- Propagowanie działań proekologicznych

Obszar działania:
Do konkursu zapraszamy dzieci i młodzież z terenu powiatu łomżyńskiego.

Warunki uczestnictwa:
1. Do konkursu zapraszamy dzieci i młodzież :
Kategorie:
a) klasy I-III SP
b) klasy IV-VI SP
c)gimnazja
2. Prosimy o nadesłanie do 2 prac jednego autora. Format prac: A4 lub A3, technika dowolna, lecz umożliwiająca oprawę w antyramy.
3. Każda praca powinna być z tyłu podpisana wg wzoru
-imię i nazwisko autora, wiek, klasa
-pełna nazwa szkoły lub placówki, kod pocztowy, miejscowość
-imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna lub instruktora, telefon kontaktowy

UWAGA! PRACE BEZ METRYCZKI LUB Z NIEKOMPLETNYMI DANYMI NIE BIORĄ UDZIAŁU W KONKURSIE!
4. Prace prosimy nadesłać do 5 maja 2008 roku na adres: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4, 18-400 Łomża
5. Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac, przydzieli nagrody i wyróżnienia.
6. Nagrodzeni o podsumowaniu poinformowani zostaną pisemnie w formie zaproszeń oraz telefonicznie.
8.Otwarcie wystawy nastąpi w dn. 20 maja 2008 roku w Galerii N w Łomży oraz w późniejszym terminie w Muzeum Przyrody w Drozdowie (termin wystawy może ulec przesunięciu)
8.Nadesłane na konkurs prace przechodzą na własność organizatorów.
9.Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powielanie danych osobowych jej autora przez organizatorów konkursu.Informacji udziela: Izabela Cierpikowska, pracownia plastyczna ROK, tel. 0862190111w.18
2008-04-11 13:59 Iza Cierpikowska

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin