"Mój język to kurpiowska gwara"- warsztaty dla młodzieży z powiatu łomżyńskiego

"Mój język to kurpiowska gwara"- warsztaty dla młodzieży z powiatu łomżyńskiego

  • Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego
  • Stowarzyszenie Pegaz w Kisielnicy
  • Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej
  • Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie
  • Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

Stowarzyszenie Pegaz będzie realizować projekt "Mój język to kurpiowska gwara". Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego (otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego).

Projekt realizowany jest w partnerstwie z :
- Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży,
- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zbójnej,
- Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowogrodzie.
Głównym celem projektu jest nauka podstaw dialektu kurpiowskiego, nauka pieśni i tańców kurpiowskich . Rekrutacja do projektu odbywa się w placówkach partnerów zadania.
Do udziału zapraszamy młodzież powyżej 10 r.ż.z terenu powiatu łomżyńskiego. Ilość miejsc ograniczona.Obecnie informacje można uzyskać wysyłając wiadomość tekstową za pomocą FB Stowarzyszenia lub wiadomość tekstową na maila: stowarzyszenie.pegaz@op.pl
Szczegóły pojawią się na plakatach i ulotkach w siedzibach partnerów zadania.

Zapraszamy

2018-04-17 14:23 Iza Cierpikowska

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin