KONKURS NA WIERSZ Z OKAZJI DNIA MATKI …

KONKURS NA WIERSZ Z OKAZJI DNIA MATKI …

KONKURS NA WIERSZ Z OKAZJI DNIA MATKI …
26 maja obchodzimy Dzień Matki. Z tego względu przygotowaliśmy mały konkurs! Do wygrania upominki! Co musisz zrobić? Napisz wiersz dla swojej Mamy. Prześlij go nam, a może właśnie Twój wysiłek zostanie nagrodzony! Nie wahaj się wyślij wiersz, będzie to miła niespodzianka dla twojej Mamy.
Wiersze będą przyjmowane do 22.05 rozstrzygnięcie konkursu 28.05
Regulamin konkursu „WIERSZ DLA MAMY”
I. ORGANIZATOR:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem
II. CELE KONKURSU:
- pobudzenie wrażliwości dzieci i młodzieży
- łowienie talentów
- promocja twórczości dziecięcej
- literacka przygoda dla dzieci i młodzieży
III. UCZESTNICY KONKURSU:
Dzieci i młodzież w wieku szkolnym
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
Przedmiotem konkursu jest napisanie wiersza dla mamy z okazji DNIA MATKI. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć 1 wiersz. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane
w innych konkursach.
Przesłane przez Was wiersze muszą mieć akceptację i zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na jego publikację.
V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:
W konkursie wezmą udział wyłącznie prace dostarczone
do 22 maja 2020 roku do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Jedwabnem drogą mailową z dopiskiem ,,wiersz dla Mamy’’: mgokjedwabne@wp.pl
VI. UPOMINKI:
Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatora. Najlepsi zostaną nagrodzeni upominkami. O podsumowaniu konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
I ŻYCZYMY WENY TWÓRCZEJ .👍🙂


Fotogaleria

2020-05-27 15:32 MGOK Jedwabne

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin