VI FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I HARCERSKIEJ - ZAPROSZENIE

VI FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I HARCERSKIEJ - ZAPROSZENIE

REGULAMIN


VI FESTIWALU
PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I HARCERSKIEJ
Jedwabne, 21.11.2020


 

 
 
I Celem jest:

·         kultywowanie tradycji narodowej

·          popularyzowanie pieśni patriotycznej

·          kształtowanie postaw patriotycznych

·          poszerzanie repertuaru o utwory współczesnych twórców

·          kształtowanie poziomu artystycznego

·         wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży

·         integracja uczestników

 

II Zasady uczestnictwa

 

Oferta festiwalowa przeznaczona jest dla wykonawców polskich

Pieśni Patriotycznych i Harcerskich

 

1. Każdy wykonawca prezentuje utwór z dowolnym 

    akompaniamentem lub półplayback  (CD lub pendrive w formacie MP3)

 

2. W Festiwalu mogą wziąć udział:

·         solista

·         gromada zuchowa/drużyna harcerska

 

  W kategoriach wiekowych:

I kategoria - klasy  I- III szkoły podstawowej

II kategoria - klasy  IV-VI szkoły podstawowej

III kategoria - klasy  VII-VIII szkoły podstawowej

IV kategoria -  gromada zuchowa/ drużyna harcerska

 

 ZGŁOSZENIE DO  VI FESTIWALU

należy przesyłać do 4.11.2020 roku na adres:

email: mgokjedwabne@wp.pl

 

W treści zgłoszenia należy wpisać:

(imię i nazwisko ucznia, kategoria wiekowa, tytuł piosenki, nauczyciela przygotowującego, nazwę szkoły, numer telefonu uczestnika lub opiekuna prawnego)

 
           III Oceny i nagrody

 

   1. Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie:

v  dobór  repertuaru

v   umiejętności wokalne

v   interpretację, dykcję oraz  ogólny wyraz artystyczny

               2. Organizatorzy Festiwalu przewidują nagrody.

  

          IV Uwagi końcowe

            1. Organizatorzy zapewniają obsługę akustyczną i nagłośnienie.

            2. Uczestnicy i opiekunowie przyjeżdżają na koszt placówki delegującej lub

                  własny.

            3. Zgłoszenie udziału w VI Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem

                 zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu

                  i wykorzystania zarejestrowanego materiału, a także zgodą na

                  udostępnienie jego wizerunku  (RODO).

              4. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o stanie zdrowia 

                  uczestnika oraz do stosowania się do procedur bezpieczeństwa w związku 

                    z pandemią covid-19 dostarcza uczestnik w dniu występu.

 

Z powodu panującej pandemii Covid-19 VI Festiwal może zmienić      formę na online.  Gdy zostaną wprowadzone obostrzenia, które nie pozwolą nam przeprowadzić festiwalu w zaplanowanej formie o zmianach poinformujemy wszystkich uczestników.

 

 

                                                   Serdecznie zapraszamy 

                                                                                                Organizatorzy

2020-10-23 14:20 MGOK Jedwabne

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin