REGULAMIN KONKURSU ONLINE NA NAJŁADNIEJSZE BAJKOWE PRZEBRANIE pod hasłem: „W krainie bajek i baśni

REGULAMIN KONKURSU ONLINE NA NAJŁADNIEJSZE BAJKOWE PRZEBRANIE pod hasłem: „W krainie bajek i baśni

Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem; ul. Piękna 8; 18-420 Jedwabne; tel. 862172124.

REGULAMIN KONKURSU ONLINE NA NAJŁADNIEJSZE BAJKOWE PRZEBRANIE pod hasłem: „W krainie bajek i baśni”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem; ul. Piękna 8; 18-420 Jedwabne; tel. 862172124.

2. Konkurs odbędzie się pod hasłem: „W krainie bajek i baśni”

Przedmiot i cele konkursu

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie najciekawszego przebrania bajkowego wykonanego według własnego pomysłu oraz jego prezentacja.

Cele konkursu:

Rozbudzanie zamiłowania do baśni i bajek, rozwijanie kreatywności i wyobraźni dziecka oraz pogłębianie więzi rodzinnych przy wspólnym tworzeniu przebrania.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 3 - 10 lat z Miasta i Gminy Jedwabne.

Warunki udziału

Zapoznanie się z regulaminem konkursu i akceptacja jego warunków. Przebranie się w strój bajkowy/baśniowy i prezentacja stroju. Zgłoszenie poprzez przesłanie filmiku (nagranie - prezentacja dziecka w przebraniu w czasie od 1 do 4 minut) przyjmowane będzie: pocztą email pod adresem mgokjedwabne@wp.pl oraz przez messenger M-gok Jedwabne do dnia 21 stycznia 2021 roku z dopiskiem „Konkurs na przebranie - W krainie bajek i baśni”. Każda z postaci musi posiadać nakrycie głowy oraz jakiś charakteryzujący ją rekwizyt wykonany własnoręcznie przez dziecko lub/i z pomocą rodzica czy opiekuna.

Opiekunowie uczestników zgłaszają udział w konkursie poprzez podanie imienia, nazwiska i wieku dziecka oraz własnego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego.

Komisja konkursowa

Komisję konkursową powoła organizator. Przebrania będą oceniane według następujących kryteriów: pomysłowość, estetyka wykonania stroju, wkład pracy. Nie oceniane będą stroje z wypożyczalni.

Zasady przyznawania nagród

Organizator zapewnia nagrody. Jeśli Jury uzna za zasadne, może przyznać wyróżnienia. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

Ogłoszenie wyników

Laureaci konkursu w przebraniu i z opiekunem zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez prawnego opiekuna uczestnika konkursu na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu i przyznania nagrody. Opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na umieszczenia danych osobowych i wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez organizatora i na stronach internetowych. Opiekun prawny uczestnika konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych uczestnika oraz ich weryfikacji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Fotogaleria

2021-01-16 14:54 MGOK Jedwabne

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin