CYFROWE GOKI!

CYFROWE GOKI!

10.05.2021 roku Fundacja VCC przekazała bezpłatnie dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem sprzęt komputerowy - 5 laptopów z oprogramowaniem (Windows 10 Home, Adobe Photoshop CC, Serif Affinity Photo+Designer, Office 365) w ramach realizacji projektu „Cyfrowe GOKi w podregionie łomżyńskim ” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Łączna wartość sprzętu komputerowego, który otrzymaliśmy wynosi 18 628,63 zł.

Fotogaleria

2021-06-14 13:52 MGOK Jedwabne

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin