XIII PLENER MALARSKI W JEDWABNEM 2021

XIII PLENER MALARSKI W JEDWABNEM 2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem otrzymał dofinansowanie w wysokości 5000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na organizację Pleneru malarskiego w Jedwabnem dla 25 malarzy.

Wniosek złożony został w ramach konkursu pn. ,,Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, w tym mniejszości narodowych i etnicznych”.

Projekt będzie zrealizowany w lipcu.

2021-06-17 15:47 MGOK Jedwabne

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin