ZAPROSZENIA NA ZAJĘCIA KREATYWNE

ZAPROSZENIA NA ZAJĘCIA KREATYWNE

Twórczość plastyczna dzieci jest uniwersalnym środkiem służącym do wypowiadania najgłębszych pragnień i przeżyć. Jest także źródłem najwspanialszych wzlotów myśli twórczej, realizacją najskrytszych marzeń dostarczających uśmiechu i szczęścia dzieciom, a także licznym rzeszom miłośników tej twórczości. Jest to język łączący uczuciami przyjaźń dzieci i dorosłych całego świata.”

STANISŁAW POPEK

Zapraszamy dzieci na warsztaty kreatywne, które odbędą się 13 stycznia 2023 roku o godzinie 15.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem.

Cele ogólne zajęć:

Zajęcia mają na celu rozwijanie kreatywności wśród dzieci. Zajęcia plastyczno-techniczne poprzez swoją różnorodność (klejenie, lepienie, malowanie, wycinanie, projektowanie, składanie) poprawiają sprawność manualną.  Obcowanie z plastyką rozwija wrażliwość zmysłową, pobudza proces spostrzegania, koncentrację uwagi i wyobraźnię. Działalność plastyczno-techniczna daje dziecku radość, wzmacnia poczucie własnej wartości, sprzyja przyswajaniu form współżycia tj. samodzielności, wytrwałości, gotowości do współdziałania. Twórczość dziecięca jest czynnością odruchową, instynktowną i podświadomą. Małe dziecko przeżywa podczas tworzenia radość, zadowolenie, które pobudzają go do dalszej zabawy
z rówieśnikami.

Zapisów na warsztaty można dokonywać osobiście, w komentarzu pod postem lub telefonicznie pod numerem telefonu 862172124. Przewidywane zakończenie zajęć około godziny 16.00 Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy

Fotogaleria

2023-01-11 18:13 MGOK Jedwabne

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin