Kowalstwo

Kowalstwo

Kowalstwo - rzemiosło wykonywane przez kowala, przy użyciu narzędzi kowalskich. Polega na kształtowaniu metali. Miejsce pracy kowala nazywane jest kuźnią.

Podstawowe wyposażenie kuźni:

  • Palenisko - umożliwia ogrzanie metalu do temperatury, która umożliwia łatwiejszą obróbkę.
  • Kowadło - zajmuje zwykle centralne miejsce kuźni. Jest to duży blok twardego metalu, specjalnie ukształtowany, na którym kładzie się metal poddawany obróbce.
  • Młotek - zwykle jest ich kilka. Różnią się wielkością i ciężarem. Służą do nadawania kształtu metalowi.
  • Szczypce - służą do chwytania rozgrzanego metalu, oraz przytrzymywania go na kowadle w czasie obróbki młotkiem.

Kowalstwo, od czasu wytopu metalu z rud metali, stało się jednym z najważniejszych zawodów wykonywanych przez człowieka . Kowalstwo było cenione we wszystkich kulturach, którym znany był sposób na pozyskanie metalu.

2010-09-28 10:07 Iza Cierpikowska

Czytaj także

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin