O nas

O nas

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie działa na podstawie statutu, który określa strukturę, cele i zadania Ośrodka oraz podstawy prawne jego działania.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

- koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych,

- prezentacja ciekawych zjawisk artystycznych, zwłaszcza spoza "nurtu medialnego",

- upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą,

- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy Nowogród,

- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, odnowa i udostępnianie dóbr kultury.

 Jednostki podległe:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowogród
18-414 Nowogród, ul. Nowa 6

tel. 086-218-09-15
e-mail: 
biblioteka_mgok@o2.pl

Kierownik: Ewa Dzierzgowska

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowogród – Oddział dla Dzieci
18-414 Nowogród, ul. Nowa 6

tel. 086-218-09-15, e-mail: biblioteka_mgok@o2.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 9.00 – 17.00

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowogród – Filia w Mątwicy
Mątwica, 18-414 Nowogród

Kierownik: Lucyna Cackowska

Godziny otwarcia:

wtorek,  piątek 8.00 – 16.00

Świetlica wiejska w Mątwicy,

Świetlica wiejska w Szablaku,

Świetlica wiejska w Jankowie Młodzianowie

2013-02-27 12:53 MGOK Nowogród

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin