Zespoły

Kurpiowski Zespół Śpiewaczy

  • Kurpiowski Zespół Śpiewaczy


Został założony przez Lilię Estkowską przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w 2011 roku. Opiekun artystyczny – Teresa Pardo.

Zespół prezentuje bogaty i zróżnicowany gatunkowo repertuar pieśni kurpiowskich. Źródłem repertuaru zespołu jest ustna tradycja ludowa, oparta głównie na przekazach rodzinnych, a także na śpiewnikach nabożnych (kolędy, pastorałki). Pieśni  wykonywane są a`capella z zachowaną kurpiowską gwarą, śpiewane jednogłosowo, z zachowaniem archaicznej maniery śpiewu oraz cech lokalnego stylu. Zespół występuje w oryginalnych strojach kurpiowskich.

Skład osobowy:  Irena Borawska, Anna Chmielewska, Maryla Dąbrowska, Magdalena Mieczkowska, Anna Nasiadko, Joanna Ulatowska.


2013-02-27 12:55 MGOK Nowogród

Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy

Został założony przez Lilię Estkowską przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w 2010 roku. Opiekun artystyczny – Marek Żemek.

Zespół składa się z 8 dziewcząt występujących w strojach ludowych typowych dla regionu kurpiowskiego. Repertuar grupy to ludowe piosenki ze zbioru Ks. Władysława Skierkowskiego. Zespół występuje podczas regionalnych imprez kulturalnych  oraz lokalnych uroczystości, bierze udział i odnosi liczne sukcesy w konkursach i festiwalach w województwie podlaskim

Skład osobowy: Łucja Borawska, Anita Żynda, Paulina Stepnowska, Julita Wajda, Angelika Wajda, Anna Chojnowska, Lena Kozłowska.

2013-02-27 12:59 MGOK Nowogród

Dziecięcy Zespół Śpiewaczy

Zespół liczy 6 dziewcząt. Jest najmłodszym zespołem w Gminie. Powstał on dopiero w roku 2012.  

Założycielką zespołu jest Lilia Estkowska a opiekunem artystycznym Marek Żemek.

Repertuar zespołu jest bogaty w piosenki dziecięce, kolędy i pastorałki wykonywane w gwarze kurpiowskiej. 

Zespół ma już swoje małe sukcesy: I miejsce w XXVII Wojewódzkich Spotkaniach Zespołów Kolędniczych w Hajnówce i nagrodę w Przeglądzie Zespołów Kolędniczych i Jasełkach w Łomży.

Skład Zespołu:  Natalia Stepnowska, Aleksandra Wasik, Kinga Piaścik, Aleksandra Kosakowska, Izabela Kosakowska, Aleksandra Ziarno.

2013-02-27 13:00 MGOK Nowogród

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin