O nas

Stowarzyszenie Pegaz w Kisielnicy

Stowarzyszenie powstało w styczniu 2016 roku.

Nadrzędnym calem stowarzyszenia są stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego,
emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka oraz stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi,
narodowościowymi i wyznaniowym; Celami działalności stowarzyszenia są w szczególności : wg statutu :§ 8.2 działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, integracji i reintegracji i rehabilitacji ,§ 8.6 - wspieranie i pomoc osobom wykluczonym społecznie oraz zagrożonym tym zjawiskiem,

§ 8.7 - stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
§ 8.8 - Działania na rzecz wspomagania leczenia osób dotkniętych nabytymi chorobami autoimmunologicznymi.
Stowarzyszenie jako młoda organizacja pozarządowa w 2016 roku otrzymała dotację z Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji nabór 1/2016 i z sukcesem zrealizowała projekt pn."Pewnym krokiem w przyszłość". W 2016 r. członkowie stowarzyszenia wspólnie z wolontariuszami z CocaCola HBC Polska Sp. z o.o, w ramach ich wolontariatu pracowniczego dopomogli w budowie zadaszonej altany służącej jako poczekalnia dla rodzin pacjentów rehabilitowanych w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci w Kisielnicy.

 
2016-11-10 13:29 Iza Cierpikowska

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin