Wyniki On-line-owego Regionalnego Konkursu Gwarowego "Kurpiowski zew"

Wyniki On-line-owego Regionalnego Konkursu Gwarowego "Kurpiowski zew"

Konkurs organizowany był przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży- Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego w formie on-line, w ramach projektu Okno na kulturę, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu "Kultura w sieci". W konkursie mogły wziąć osoby do 18 r.ż. pochodzące z terenów:
powiatu łomżyńskiego,
powiatu kolneńskiego,
powiatu zambrowskiego,
powiatu grajewskiego,
powiatu wysokomazowieckiego.

 

Protokół Regionalnego Konkursu Gwarowego "Kurpiowski zew"

2020 

 

Jury w składzie:

Teresa Pardo - przewodnicząca, folklorystka, sp.ds. folkloru kurpiowskiego i gwary,

Michał Olchowik- członek jury, instruktor ds muzyki i folkloru ROK Łomża,

Agnieszka Brzóska - Wieczorek - członek jury, starszy instruktor ds poradnictwa kostiumowego i tańca ludowego ROK Łomża

  

postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia 

I nagroda:

- Bartosz Wawrzyniak ze Zbójnej

 

 

II nagroda:

- Bartosz Ksepka z Kuzi

- Kacper Konopka z Mątwicy

- Maria Cierpikowska z Łomży

 

Komisja dostrzega drobne błędy gwarowe, ale docenia zainteresowanie uczestników językiem kurpiowskim i zachęca organizatorów do dalszej pracy w tej dziedzinie. Gratuluje również uczestnikom i sugeruje dalsze zainteresowanie kulturą kurpiowską. 

 

Łomża, dn. 28.09.2020 r.
 

Okno na kulturę, to cykl działań mających na celu zwiększenie dostępności i udziału w kulturze za pomocą nowoczesnych, internetowych środków komunikacji. Przeznaczone jest dla szerokiego grona odbiorców; dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych. Na zadanie złożą się zarówno segmenty aktywizujące, angażujące bezpośrednio odbiorów, m.in. konkurs wokalny, plastyczny, gwarowy oraz mające charakter edukacyjny warsztaty, audycje i koncerty ukazujące działalność Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego.


Współpraca:

 

Starostwo Powiatowe w Łomży

 

Fundacja Sztuk i Dialogu

 

 

 

 

  

2020-10-01 17:36 Iza Cierpikowska

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin