Regionalny Konkurs Kurpiowskiej Sztuki Ludowej 2021

sztuka ludowa

Regionalny Konkurs Kurpiowskiej Sztuki Ludowej 2021

Konkurs Kurpiowskiej Sztuki Ludowej ma charakter regionalny i skierowany jest do twórców ludowych z terenu dawnego województwa łomżyńskiego. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z tradycją kurpiowską i dostarczone do dnia 31 maja 2021 roku do Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. Szczegóły zawarte są w regulaminie. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich twórców kultywujących tradycję naszych przodków.

Organizator:

- Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży

- Fundacja Sztuk i Dialogu


Pomocy finansowej udzielili:

- Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie

- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

- Starostwo Powiatowe w Łomży

 

 Dodatkowych informacji udziela:

Izabela Cierpikowska- instruktor ds. folkloru i plastyki

Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, 18-403 Łomża, ul. Małachowskiego 4,

tel. 086 219 01 11, w.18 e-mail:roklomza@4lomza.pl

Załączniki

  1. Regulamin konkursu
  2. Karta zgłoszenia
2021-04-22 10:29 Iza Cierpikowska

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin