XXII Giełda Piosenki 2014

XXII Giełda Piosenki 2014

Fundacja Sztuk i Dialogu oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zaprasza dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu powiatu łomżyńskiego i miasta Łomża do udziału w XXII Giełdzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 2014.

Termin realizacji konkursu: 28-29 listopada 2014 r.

28.11.2014 godz.15.00 - 18.00 przesłuchania konkursowe w kategorii klas I-III, IV-VI, obrady jury, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom.

29.11.2014 godz. 10.00-17.00 przesłuchania konkursowe w kategorii piosenki anglojęzycznej,
piosenki polskiej gimnazja, szkoły średnie, piosenki poetyckiej ,,Liryka’’

 


Miejsce: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4.

Celem imprezy to konfrontacje wokalne dzieci i młodzieży utalentowanej, wrażliwej na piękno muzyki i śpiewu. Wyłonienie talentów i ich promocja. Budowanie doświadczeń w występach scenicznych uczestników.

Kategoria piosenki z tekstem w języku angielskim jest zachętą dla młodych ludzi do nauki poprawnej wymowy, akcentu i dykcji jak również rozumienia tekstu oraz właściwej interpretacji muzyczno – słownej.

Zapraszamy.

 

Patronat honorowy:
Starosta Łomżyński - Lecha Marek Szabłowski


Zadanie realizowane dzięki wsparciu finansowemu:
- Starostwa Powiatowego w Łomży
- Urzędu Miejskiego w Łomży
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

 

 Pozostałe informacje i karta zgłoszenia na stronie organizatora: www.rok.4lomza.pl

2014-11-12 09:33 Iza Cierpikowska

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin