Grużewski Romuald

Romuald Grużewski

Romuald Grużewski urodzony 3 kwietnia 1967 roku w Łomży. Na stałe mieszka i tworzy w Zbójnej. Rodzaj uprawianej twórczości - kowalstwo.
Twórca działa pod lokalnym patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej. Wzory do swoich prac czerpie z miejscowej tradycji oraz własnych pomysłów.

W 2006 roku Pan Romuald został uhonorowany "Kurpikiem" - nagrodą Prezesa Związku Kurpiów, w dziedzinie talent.


 

  Rok pierwszej publicznej prezentacji twórczości:
- 1999 - Jesienne Prezentacje Kulturalne - Zbójna

Udział w ważniejszych konkursach, wystawach:
Systematyczny udział w wystawach rękodzieła ludowego organizowanych przy okazji imprez regionalnych:
- Niedziela Kadzidlańska – Wesele Kurpiowskie(2001 – 2004)
- w Myszyńcu – Miodobranie (2001 – 2004)
- w Zbójnej – „Majówka- Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych”, „Jesienne Prezentacje Kulturalne” (1999 - 2004)
- w Nowogrodzie – Dni Kultury Kurpiowskiej (2001 – 2004)
- w Warszawie – „Fundacja na wsi” (2004)
- w Łomży – „Gościniec Łomżyński” (2004)
- Wystawy okazjonalne w GOK w Zbójnej – przeciętnie 2 razy w roku.
- Udział w wystawie „Łomżyński Przegląd Plastyki” w Klubie Garnizonowym w Łomży w 2003r.
Ważniejsze nagrody i wyróżnienia:
- Stypendium Marszałka na odtworzenie tradycyjnej kuźni w 2004 r.
9. Informacje dodatkowe o twórcy:
nagrania
- Telewizja Kablowa w Łomży (2001 i 2004r.)
- Telewizja Regionalna Białystok (2002r.)
- Publikacje w prasie – „Gazeta Współczesna” i „Nowy Głos Puszczański”.
- Prowadzę lekcje regionalne dla dzieci i młodzieży w zakresie tradycyjnego kowalstwa.

 

Fotogaleria

2009-07-02 11:55 Iza Cierpikowska

Czytaj także

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin