WNIOSEK

WNIOSEK

  • Kącik regionalny

Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie w latach 2016-2018 zrealizowała wniosek dotyczący dofinansowania zadania w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Nazwa zadania "Przebudowa obiektu administracyjnego na bibliotekę gminną". 

Po wykonaniu zadania biblioteka wyposażona została m.in w nowe meble, sprzęt audio-wizualny. 

2017-11-06 13:08 MGOK Nowogród

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin