WNIOSEK

WNIOSEK

Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu przy współpracy Zarządu Województwa Podlaskiego zorganizowało zajęcia dla dzieci i osób starszych zgodnie z rokiem obrzędowym kultury kurpiowskiej. Odbyły się m.in.: zajęcia plastyczne, taneczne, muzyczne, kulinarne oraz prelekcje. Zadaniem programu było wspieranie działań z materialnym i niematerialnym wymiarem dziedzictwa kulturowego poprzez znajomość własnej tradycji, kultury i historii.

2017-12-21 08:32 MGOK Nowogród

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin