"Rodzinne spotkanie nad Narwią"

"Rodzinne spotkanie nad Narwią"

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie zrealizował projekt z udziałem środków EFRROW w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów p.n "Rodzinne spotkanie nad Narwią".

Podczas imprezy wystąpiły zespoły: MAXEL, DOŻYNKERSI, ATONCE. Zorganizowano konkursy dla dzieci a na zakończenie młodzież z gimnazjum przedstawiła widowisko związane z obchodami "Nocy Świętojańskiej".

 

 

2014-09-29 15:07 MGOK Nowogród

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin