Realizacja projektów

Realizacja projektów

      

 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie realizuje 2 projekty w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Są to:  

  1. „Powrót do korzeni” , którego celem jest przeprowadzenie warsztatów z gwary i tańca kurpiowskiego, wyrobów sztuki ludowej oraz wycieczki do muzeum w Ostrołęce.
  2. „Kawiarenka Internetowa” – zakup 7 komputerów .
2013-02-27 14:21 MGOK Nowogród

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin