Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich 2018

Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich 2018

REGULAMIN
Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kurpiowskich
NOWOGRÓD 2018

I. Organizator:

- Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży- Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

- Fundacja Sztuk i Dialogu,

Współorganizatorzy:

  • Urząd Miasta i Gminy w Nowogrodzie, Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie

  • Urząd Gminy w Zbójnej,Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej


Patronat i wsparcie finansowe:

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- Starostwo Powiatowe w Łomży

- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku


II. Założenia programowe

1. Cel przeglądu

Celem przeglądu jest prezentacja tradycji kurpiowskiego muzykowania, gwary i tańca, popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie, jak również zachowanie folkloru dla młodszych pokoleń. Prezentacja ciekawych form adaptacji folkloru kurpiowskiego przez zespoły pieśni i tańca, solistów i zespoły muzyczne.

  1. Miejsce i termin przeglądu
    Miejsce: Nowogród, gm. Nowogród, pow. Łomża, woj. Podlaskie

Termin:10 czerwca 2018 r. (niedziela)

Nazwa Przeglądu :Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich
Sponsor główny:
Sponsorzy:
Ochtnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie

 


Załączniki

  1. Regulamin
  2. KARTA ZGŁOSZENIA SOLISTY
  3. Karta zgłoszenia Zespołu/ grupy/kapeli
2018-04-24 14:11 Iza Cierpikowska

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin