Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich - Nowogród 2022

Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich - Nowogród 2022

REGULAMIN
Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kurpiowskich
NOWOGRÓD 2022

I. Organizator:
- Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

Współorganizatorzy:
Urząd Miejski w Nowogrodzie
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie
Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku,
Muzeum - Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie
Urząd Gminy Zbójna
Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

Patronat i wsparcie finansowe:
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
- Starostwo Powiatowe w Łomży
- Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku.

II. Założenia programowe
1. Cel przeglądu.
Celem przeglądu jest prezentacja tradycji kurpiowskiego muzykowania, stylu śpiewania, gwary i tańca, popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie, jak również zachowanie folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych.
Prezentacja ciekawych form adaptacji folkloru kurpiowskiego przez zespoły pieśni i tańca, solistów i zespoły muzyczne. Konfrontacja amatorskich zespołów mających w swoim repertuarze folklor kurpiowski.
2. Miejsce i termin przeglądu
Miejsce: Nowogród, gm. Nowogród, pow. Łomża, woj. Podlaskie
Termin: 19 czerwca 2022 r. (niedziela) Nazwa Przeglądu: Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich

Więcej informacji w załączniku

I. Organizator:

- Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu ŁomżyńskiegoWspółorganizatorzy:Fundacja Sztuk i Dialogu
Urząd Miejski w Nowogrodzie
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie
Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku,Muzeum - Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w NowogrodzieUrząd Gminy Zbójna
Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

Patronat i wsparcie finansowe:
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
- Starostwo Powiatowe w Łomży
- Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku.

Pomocy udzielili:


Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie


Patronat i wsparcie finansowe:Partner Województwo Podlaskie

- Starostwo Powiatowe w Łomży
- Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Załączniki

  1. Karta zgłoszenia
  2. Regulamin
2022-06-02 18:31 Admin

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin