Finałowy koncert i wyniki 28 Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kurpiowskich 2021

Finałowy koncert i wyniki 28 Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kurpiowskich 2021

20 czerwca 2021 roku w Skansenie Kurpiowskim im. Adama Chętnika w Nowogrodzie odbył się finał 28 Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej.
Ze względu na sytuację epidemiczną, kwalifikacje i sama ocena uczestników konkursu odbywała się w formie on-line. Podczas wczorajszego dnia, na scenie zaprezentowali swoje umiejętności jedynie laureaci pierwszych nagród i inni uczestnicy wytypowani przez jury konkursu do udziału we wspomnianym koncercie. Było słonecznie i radośnie - nie tylko ze względu na sprzyjającą nam w tym dniu pogodę - również ze względu na niesamowity spektakl w wykonaniu uzdolnionych aktorów Teatru Lalki i Aktora w Łomży pt. "Szewc Kopytko i Kaczor Kwak" Kornela Makuszyńskiego, który został zrealizowany w ramach Programu Kultura Dostępna " Podlasie Zasilane Kulturą".


Spektakl TLiA w Łomży przyciągnął sporą grupkę dzieci i młodzieży, która również po spektaklu z zaciekawieniem oglądała rekwizyty i kukiełki teatralne prezentowane im przez aktorów.

Kolejnym punktem programu był występ laureatów 28 Konkursu Zespołów Kurpiowskich 2021 . Swoje umiejętności zaprezentowali:

- Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

-  Władysław Gwiazda z Wolkowych (gawędziarz)

- Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

- Jan Kania z Turośli ( solista instrumentalista: harmonia pedałowa)

- Bartosz Wawrzyniak ze Zbójnej (gawędziarz)

- Zespół Śpiewaczy z Turośli

- Ryszard Maniurski z Antonii (solista instrumentalista: harmonia pedałowa) 

- Dziecięcy Zespół Śpiewaczy "Poziomecki" z Wykrotu

- Eugenia Kuliś z Kruszy (solistka śpiewaczka) 

- Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

- Diana Stęcel z Dąbrowy (solistka instrumentalistka: skrzypce, kategoria dziecięco - młodzieżowa)

- Kapela Kurpiowska Jana Kani z Turośli

- Rozalia Kaczmarczyk z Występu ( solistka śpiewaczka w kategorii dziecięco - młodzieżowej)

- Dawid Sutkowski z Turośli (solista instrumentalista: harmonia pedałowa, w kategorii dziecięco - młodzieżowej)

- Hanna Brodowska z Myszyńca ( gawędziarka)

- Agnieszka Zielewicz z  Łomży (lira korbowa i śpiew, kategoria interpretacji folkloru kurpiowskiego)

- Kapela "Kurpie Białe" z Dąbrowy 

- Henryk Dziczek i Bożena Żywica z Myszyńca - dorosłe pary taneczne

- Jadwiga i Jan Jędrzejczyk z Myszyńca -  dorosłe pary taneczne

- Agnieszka Żemek - Pawczyńska i Grzegorz Sekmistrz z Łomży( duet instrumentalno - wokalny, interpretacja folkloru kurpiowskiego) 

Równolegle do występów scenicznych, można było spróbować swoich sił podczas wykonania pracy wraz z twórcą ludowym w  ramach "Popołudnia z twórczością ludową". Swój warsztat prezentowali:

- Zdzisław Bziukiewicz z Wachu z dziedziny obróbki i toczenia bursztynu,

- Anna Bałdyga z Mazuchówki z dziedziny tkactwa

- Romuald Grużewski ze Zbójnej z dziedziny kowalstwa

- Dorota Ułomek z Nowogrodu z dziedziny wycinanki kurpiowskiej

Nieopodal sceny prezentowane były także prace laureatów tegorocznego konkursu Kurpiowskiej Sztuki Ludowej, który odbywał się w ramach Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej. Prace uczestników oceniło Jury w składzie: Urszula Kuczyńska (kierownik Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie), Teresa Pardo ( folklorystka, znawca folkloru kurpiowskiego) oraz Jarosław Cholewicki (dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży).

 Wśród laureatów znalazły się prace:

- Anny Stomskiej ze Zbójnej - I nagroda (wycinanka kurpiowska) 

- Justyny Konopki z Mątwicy - II nagroda (wycinanka Kurpiowska) 

- Doroty Ułomek z Nowogrodu - III nagroda (wycinanka Kurpiowska)

- Marii Cierpikowskiej z Łomży - III nagroda ( wycinanka kurpiowska) 

-Marianny Cempy z Dobrego Lasu - nagroda ( kierce oraz bukiety i kwiaty)

- Marioli Wawrzyniak ze Zbójnej  - nagroda (pisanki) 

Gościem specjalnym tegorocznych Dni Kultury Kurpiowskiej był zespół prezentujący energetyczny etno - folk " Hanka Wójciak Trio", który obdarzył słuchających energetyczną i żywiołową muzyką ludową przeplataną orientalnym akcentem.

Dodatkową atrakcją dla osób odwiedzających Skansen tego dnia była możliwość zwiedzania wnętrza chat kurpiowskich, było to możliwe dzięki zaangażowaniu kierownictwa i pracowników Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie, którzy gościli nas na swoim terenie.

 Doskonałe zaplecze organizacyjno - techniczne stworzyli pracownicy Regionalnego Ośrodka Kultury, Miejsko - Gminnego  Ośrodka Kultury w Nowogrodzie, Skansenu Kurpiowskiego im. A.Chętnika w Nowogrodzie, Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie oraz Teatru Lalki i Aktora w Łomży.

  O nasze bezpieczeństwo dbały Zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nowogród oraz firma ochroniarska Kuguar z Łomży.

  Dziękujemy, że byliście z nami.

   

Protokół
Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kurpiowskich
odbywającego się w ramach Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej 2021


Jury w składzie:

1.dr hab. Piotr Dahlig – przewodniczący, etnomuzykolog, prof. zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego

2.Anna Borucka - Szotkowska – członek jury, muzykolog, dziennikarka Polskiego Radia

4. Teresa Pardo – członek jury, folklorystka, specjalista ds. folkloru kurpiowskiego


postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:


W kategorii konkursowej wykonywania utworów tradycyjnych:


zespoły śpiewacze– grupa dorosłych

I nagroda

Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej- kobiety

Zespół Śpiewaczy z Turośli

II nagroda

Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej - mężczyźni

Zespół „Kurpiowszczyzna” Senior z Myszyńca– kobiety

Zespół Regionalny Myszyniec

III nagroda

Kobiecy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

Męska Grupa Śpiewacza „Kurpie Białe” z Dąbrowy

Zespół Śpiewaczy „Dręzkozionki” z Drężek

Zespół „Kurpiowszczyzna” z Myszyńca- gr.kobiet

Wyróżnienia:

Zespół „Wrzos” z Myszyńca

Zespół „Kurpiowszczyzna” z Myszyńca – gr. mężczyzn

Zespół „Kurpie” z Rozóg

Zespół Warmińska Kuźnia z Czerwonki


zespoły śpiewacze– grupa dziecięco – młodzieżowa:

Nagroda

Zespół „Kurpiaki”z Myszyńca - gr. dziewcząt

Zespół „Poziomecki” z Wykrotu

Kapele

I nagroda

Kapela Kurpiowska Jana Kani z Turośli

II nagroda

Kapela „Kurpie Białe” z Dąbrowy

III nagroda

Kapela „Miód na serce” z Łomży

Kapela Rodzinna Bałdygów z Mazuchówki

Soliści instrumentaliści- grupa dorosłych:

I nagroda

Jan Kania z Turośli

Ryszard Maniurski z Antoni

II nagroda

Sylwester Chojnacki ze Zbroszek

III nagroda

Karol Sadłowski z Turośli

Mateusz Dziczek z Piasutna Żelaznego

 

Soliści instrumentaliści- grupa dzieci i młodzież:

I nagroda

Diana Stęcel z Dąbrowy (skrzypce)

Dawid Sutkowski z Turośli (harmonia pedałowa)

II nagroda

Natalia Zadroga z Turośli (skrzypce)

Karol Saciłowski z Turośli (harmonia pedałowa)

III nagroda

Aurelia Kulas z Klonu (skrzypce)

Dawid Rolka z Orzeszek (harmonia pedałowa)

Wyróżnienie

Kornelia Bielska z Turośli (skrzypce)

Wiktoria Zielińska z Myszyńca (harmonia pedałowa)


Soliści śpiewacy – grupa dorosłych:

I nagroda

Elżbieta Kasznia z Rozóg

II nagroda

Eugenia Kuliś z Kruszy

Hanna Ksepka z Kuzi						 

Stanisław Archacki z Myszyńca

III nagroda

Edyta Grzybowska z Czerwonki

Paweł Osowiecki z Myszyńca

Weronika Zyśk z Myszyńca

Michalina Dąbkowska z Rozóg

Wyróżnienie

Bożenna Drózd z Dąbrowy

Grzegorczyk Marianna z Myszyńca

Tadeusz Chorążewicz z Myszyńca

Kacper Polak z Zawojek


Soliści śpiewacy – grupa dzieci i młodzież:

I Nagroda

Rozalia Kaczmarczyk z Występu

II nagroda

Aleksander Kaczyński z Rozóg

wyróżnienie

Piotr Gołaś z Wykrotu


Gawędziarze – grupa dorosłych:

Nagroda

Władysław Gwiazda z Wolkowych

Hanna Brodowska z Myszyńca


Gawędziarze – grupa dziecięco – młodzieżowa:

I Nagroda

Bartosz Wawrzyniak ze Zbójnej

Jakub Mikołajczyk z Wykrotu

II nagroda

Florian Śniadach z Wykrotu

III nagroda

Kacper Konopka z Mątwicy

Antonii Parzych z Wykrotu


Kategoria pary taneczne:

I nagroda

Henryk Dziczek i Bożena Żywica z Myszyńca

II nagroda

Jadwiga i Jan Jędrzejczyk z Myszyńca

III nagroda

Teresa Andrzejczyk i Emil Kozon z Myszyńca

Barbara Butler i Romuald Kaczmarczyk z Rozóg

Bożena Kaczmarczyk i Jerzy Łukowski z Rozóg


Kategoria w nawiązaniu do folkloru kurpiowskiego:

I nagroda

Agnieszka Żemek – Pawczyńska i Grzegorz Sekmistrz z Łomży

II nagroda

Agnieszka Zielewicz z Łomży

III nagroda

Zambrowska Kapela Eli z Zambrowa

Kapela Co Rozwesela z Łomży

Arkadiusz Korytkowski z Łomży

wyróżnienie

Ludowy Zespół Śpiewaczy Laskowianki z Laskowca Starego

Do konceru finałowego, który ma odbyć się 20 czerwca 2021 roku w Skansenie Kurpiowskim im.A. Chętnika w Nowogrodzie, zakwalifikowano laureatów I nagród ze wszystkich kategorii konkursowych. Jury poza wspomnianymi nagrodami, zakwalifikowało również wykonawców prezentujących ciekawy w ich ocenie reperuar lub unikatowe instrumenty oraz Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu jako reprezentujący Gospodarza i wspołorganizatora w/w imprezy.

 

 

 

Organizator:


Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
Współorganizatorzy:

Urząd Miejski w Nowogrodzie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie

Podlaski Instytut KulturyFundacja Sztuk i Dialogu

Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży - Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w NowogrodzieXXVIII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie odbywać się będą dzięki pomocy:


Burmistrza Nowogrodu

Marszałka Województwa Podlaskiego

Starosty Łomżyńskiego

Partnerzy:
Teatr Lalki i Aktora w Łomży
KZB Nowogród

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie
Partner Strategiczny:
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 
2021-06-21 09:12 Iza Cierpikowska

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin