Ważna informacja dot regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kurpiowskich 2021

Ważna informacja dot regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kurpiowskich 2021

Uwaga! Dodano wyjaśnienia do regulaminu konkursu w pkt V. 2 .

Decyzją organizatora konkursu dodano do Regulaminu 28 Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kurpiowskich 2021, wyjaśnienie pkt V.2 o treści:

"V.2. Każdy z uczestników może brać udział w zasadzie tylko w jednej kategorii przeglądu.

Wyjaśnienie: jeden członek większej formacji (grupy, zespołu lub kapeli) liczącej nie mniej niż 3 osoby, może wziąć udział dodatkowo w jednej dowolnej, solowej kategorii konkursowej.

Przykład 1: 1 osoba, która jest członkiem zespołu śpiewaczego liczącego np. 4 osoby, może poza kategorią 'zespoły śpiewacze' wystąpić np. w kategorii 'solista śpiewak'.

Przykład 2: 1 osoba z kapeli liczącej od 3 osób, może wziąć udział dodatkowo w kategorii np. 'solista instrumentalista'.

UWAGA! Kapele przygrywające do tańca, swobodnie mogą wziąć udział w kategorii 'kapel' i jeden z jej członków może wziąć udział w kategorii 'solista instrumentalista', ponieważ w tym przypadku ocenie podlegać będzie formacja taneczna"*

* Powyższy zapis został dodany do regulaminu, prosimy zatem o ponowne zapoznanie się z jego treścią.

 

Załączniki

  1. Regulamin 28 OKZK 2021
2021-05-14 13:17 Iza Cierpikowska

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin