28 Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich 2021

28 Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich 2021

Celem konkursu jest prezentacja tradycji kurpiowskiego muzykowania, śpiewu i gwary oraz popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie. Celem jest również zachowanie kurpiowskiego folkloru dla młodszych pokoleń.

XXVIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS ZESPOŁÓW KURPIOWSKICH 2021
 
I. Organizator:
- Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży- Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
- Fundacja Sztuk i Dialogu,
Współorganizatorzy:
- Urząd Miasta i Gminy w Nowogrodzie, Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie
- Urząd Gminy w Zbójnej, Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej
- Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego.
Patronat i wsparcie finansowe:
- Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie
- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
- Starostwo Powiatowe w Łomży

II. Założenia programowe
1. Cel przeglądu
Celem konkursu jest prezentacja tradycji kurpiowskiego muzykowania, śpiewu i gwary oraz popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie. Celem jest również zachowanie kurpiowskiego folkloru dla młodszych pokoleń.
2. Miejsce i termin przeglądu:
Nazwa: XXVIII Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich
Miejsce: Łomża, pow. Łomża, woj. Podlaskie
Terminy:
- zgłoszenia do konkursu: do 31 maja 2021 r.
- uroczysta gala i wręczenie nagród: 20 czerwca 2021 r. (uzależnione od obostrzeń zw. z Covid19)
 
III. Warunki uczestnictwa
Tegoroczny Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich organizowany jest w formie elektronicznej. Oznacza to, że zgłoszenia do konkursu, komunikacja ws konkursu, cały proces regulaminowy odbywać się będzie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej i telefonicznej.

Załączniki

  1. karta i oświadczenia
  2. Regulamin 2021
2021-04-10 13:19 Iza Cierpikowska

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin