Przegląd Kapel Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych

Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej 2019

Cel przeglądu
- prezentacja tradycyjnego ludowego muzykowania, stylu śpiewania, gwary i tańca, popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie, jak również zachowanie folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych,
- wytypowanie najlepszych zespołów kurpiowskich na Ogólnopolski Przegląd Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie (16 czerwca 2019 r.).
Miejsce przeglądu
Przegląd odbędzie się 12 maja 2019 r.(niedziela) na stadionie w Zbójnej, od godz. 14.00

Regulamin i karta zgłoszenia w załączniku

Załączniki

 1. karta zgłoszenia 2019
 2. regulamin
2019-03-20 09:34 Iza Cierpikowska

Protokół Jury - Przegląd Kapel,Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych- Zbójna

Protokół z posiedzenia komisji
Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej
13.05.2018 r.


Komisja w składzie:
1. Wiesława Pawlak- Etnograf, kustosz Muzeum Północno –Mazowieckiego w Łomży
2. Edward Szabat – Kierownik muzyczny Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ełk”
3. Aleksandra Szczubełek – Choreograf Zespołu Pieśni i Tańca „Ostrołęka”

Postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia,

W kategorii zespołów śpiewaczych – gr. Dorosłych:

I nagroda:           Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

II nagroda:          Zespół Śpiewaczy z Turośli

                           Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy

III nagroda:        Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

 

W kategorii zespołów śpiewaczych- gr. Dzieci i młodzież:

I nagroda:           Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Turośli

II nagroda:          Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy „Łomża” z Łomży

 

W kategorii solistów śpiewaków – gr. Dorosłych:

I nagroda:           Agnieszka Żemek – Pawczyńska z Łomży

II nagroda:          Eugenia Kuliś z Kruszy

                           Hanna Ksepka z Kuzi

 

W kategorii solistów instrumentalistów –gr. Dorosłych:

I nagroda:           Jan Kania z Turośli

                          Michał Olchowik z Łomży

II nagroda:         Krystyna Gromadzka z Kolna

                          Eugeniusz Piaścik z Dębnik

III nagroda:        Stanisław Suchoicki z Górek Sypniewo

 

W kategorii solistów instrumentalistów – gr. Dzieci młodzież:

I nagroda:           Dawid Sutkowski z Turośli

                          Karol Sadłowski z Turośli

II nagroda:          Adam Sadłowski z Turośli

                          Piotr Zakrzewski z Nowogrodu

III nagroda:        Urszula Charubin z Pored

 

W kategorii par tanecznych– gr. Dzieci i młodzież:

I nagroda:           Gabriela Wawrzyniak i Kacper Żmuda z Łomży

Wyróżnienie:        Antonina Zabielska i Marek Szymański z Łomży

 

W kategorii Kapel:

I nagroda:           Kapela Jana Kani z Turośli

II nagroda:          Kapela „Miód na serce” z Łomży

                           Kapela „Szansa” z Zambrowa

 

W kategorii zespołów folklorystycznych:

I nagroda:           Dziecięcy Zespół folklorystyczny „Turoślanie” z Turośli

                           Integracyjny Zespół Folklorystyczny „Szansa” z Zambrowa

II nagroda:          Zespół Folklorystyczny „Maryna” z Łomży

 

W kategorii gawędziarzy – gr. Dzieci i młodzież:

I nagroda:           Izabela Szewczyk z Nowogrodu

                           Joanna sadowska z Nowogrodu

                           Dominika walczyk z Dobrego Lasu

II nagroda:          Karolina Siwik z Dobrego Lasu

                          Izabela Piaścik z Dobrego Lasu

III nagroda:        Paweł Waszkiewicz z Dobrego Lasu

Wyróżnienie:        Izabela Rojewska z Nowogrodu

 

Na Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich odbywający się w ramach XXV Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie, komisja zakwalifikowała wszystkich laureatów I i II nagród we wszystkich kategoriach pod warunkiem przygotowania programu opartego na folklorze kurpiowskim.

2018-05-13 22:41 Iza Cierpikowska

Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej- Program

Program

14.00 - rozpoczęcie Przeglądu

-występ Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego ze Zbójnej
-Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

-Zespół Folklorystyczny "Maryna" z Łomży

-Danuta Waśko z Łomży – instrumentalistka / harmonia pedałowa

-Gabrysia Cwalina z Dębnik – gawędziarka

-Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy "Łomża" z Łomży

-Szymon Wapniewski z Dobrego Lasu – gawędziarz

-Hanna Ksepka z Kuzi – solistka śpiewaczka

-Kinga Sendrowska z Dobrego Lasu - gawędziarka
-Gabriela Wawrzyniak i Kacper Żmuda z Łomży- para taneczna
-Michał Olchowik z Łomży – instrumentalista

-Antonina Zabielska i Marek Szymański z Łomży - para taneczna

-Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

-Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi

-Agnieszka Żemek – Pawczyńska z Łomży – solistka śpiewaczka

-Izabela Piaścik z Dobrego Lasu – gawędziarka

-Kapela "Miód na serce" z Łomży

-Paweł Waszkiewicz z Dobrego Lasu - gawędziarz

-Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

-Wiktoria Banach z Dobrego Lasu – gawędziarka

-Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Turośli

-Eugenia Kuliś z Kruszy – solistka śpiewaczka

-Eugeniusz Piaścik z Dębnik -harmonia

-Natalia Zadroga z Turośli – instrumentalista /skrzypce

-Dominika Walczyk z Dobrego Lasu- gawędziarz

-Piotr Siwik z Turośli – instrumentalista

-Zespół Śpiewaczy z Turośli

-Karolina Siwik z Dobrego Lasu - gawędziarka

-Dziecięcy Zespół Folklorystyczny "Turoślanie" z Turośli – dz. mł

-Izabela Rojewska z Nowogrodu - gawędziarka

-Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy

-Joanna Sadowska z Nowogrodu – gawędziarka

-Ludwik Sztachański z Taraskowa- instrumentalista

-Stanisław Suchoicki z Górek Sypniewo – instrumentalista/harmonijka

-Kapela Jana Kani z Turośli

-Izabela Szewczyk z Nowogrodu - gawędziarka

-Piotr Zakrzewski z Nowogrodu – akordeon,

-Krystyna Gromadzka z Kolna – harmonijka ustna

-Ludowy Zespół Śpiewaczy " Laskowianki"- grupa dziecięca

-Marian Góralski z Turośli – instrumentalista/ skrzypce

-Dawid Sutkowski z Turośli – instrumentalista / harmonia pedałowa

-Integracyjny Zespół Folklorystyczny "Szansa" z Zambrowa

-Adam Sadłowski z Turośli – instrumentalista/ harmonia pedałowa

-Ludowy Zespół Śpiewaczy "Laskowianki" – grupa młodych

-Karol Sadłowski z Turośli – instrumentalista / harmonia pedałowa

-Ludowy Zespół Śpiewaczy "Laskowianki" z Laskowca Starego

-Jan Kania z Turośli – instrumentalista /harmonia pedałowa

-Urszula Charubin z Pored/Zbójna – harmonia pedałowa

-Kapela Ludowa "Szansa" z Zambrowa

20.25- zakończenie przesłuchań konkursowych

2018-05-10 12:55 Iza Cierpikowska

Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych 2018

Tegoroczny Przegląd odbędzie się 13 maja 2018 r. Przegląd adresowany jest do uczestników prezentujących tradycyjny rodzimy folklor i pochodzących z powiatów: Łomża, Zambrów, Grajewo, Kolno, Wysokie Mazowieckie i gmina Goniądz (obszar dawnego województwa łomżyńskiego).

REGULAMIN

REGIONALNEGO PRZEGLĄDU
KAPEL,
ŚPIEWAKÓW I GAWĘDZIARZY LUDOWYCH


Organizatorzy:

Regionalny Ośrodek Kultury w ŁomżyInstytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

Wójt Gminy Zbójna

Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

Współorganizatorzy:

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Starostwo Powiatowe w Łomży

Założenia programowe

1. Cel przeglądu

- prezentacja tradycyjnego ludowego muzykowania, stylu śpiewania, gwary i tańca, popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie, jak również zachowanie folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych,

- wytypowanie najlepszych zespołów kurpiowskich na Ogólnopolski Przegląd Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie (10 czerwca 2018 r.).

2. Miejsce przeglądu

Przegląd odbędzie się 13 maja 2018 r.(niedziela) na stadionie w Zbójnej, od godz. 14.00

Warunki uczestnictwa

1. W przeglądzie mogą wziąć udział:

kapele ludowe, których skład winien być zgodny z wzorami danego regionu,

soliści instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach ludowych, np.

skrzypce, harmonia półtonowa, pedałowa, guzikowa, ligawki, fujarki itp.,

zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia instrumentalnego),

śpiewacy (bez towarzyszenia instrumentalnego),

pary taneczne wykonujące tańce ludowe regionu, który reprezentują,

gawędziarze ludowi,

zespoły folklorystyczne.

2. W ramach konkursu po 2 utwory wykonują:

kapele ludowe,

soliści instrumentaliści,

śpiewacy ludowi,

zespoły śpiewacze,

pary taneczne.

Gawędziarze - dwie gadki, a zespoły folklorystyczne - program, który nie przekracza 10 minut.

 1. Zgłoszenie programu odbywa się po wypełnieniu karty zgłoszenia i nadesłaniu jej na adres Regionalnego Ośrodka Kultury, 18-403 Łomża ul. Małachowskiego 4,

do 23 kwietnia 2018 r. Zgłoszenia przysłane po terminie nie będą uwzględniane w programie konkursu!


Ocena programu

1. Jury będzie oceniać każdą kategorię wykonawców oddzielnie.

2. Kryteria oceny:

- dobór repertuaru zaczerpniętego z autentycznego folkloru muzycznego
i
zachowanie tradycji regionalnej,

- wykonanie muzyczne, skład instrumentalny, tradycyjna technika gry oraz właściwy zestaw instrumentów, a także wierność odtworzenia melodii i tańców,

- ocenie podlegać będzie także układ taneczny, stroje i rekwizyty zgodnie
z
regionem oraz widowiskowość prezentowanego programu.

3. Laureaci I i II nagrody mogą wziąć udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie (10.06.2018 r.), jeżeli przygotują program zgodny
z
w/w regulaminem.

Nagrody

1. Wysokość oraz ilość nagród uzalezniona będzie od środków zgromadzonych na ten cel.


Uwagi

Organizatorzy dopuszczają udział w imprezie zespołów pieśni i tańca (poza konkursem).

Każdy uczestnik może brać udział w zasadzie tylko w jednej kategorii przeglądu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu
i
podziału nagród.

Uczestnicy przeglądu winni zgłosić się w biurze organizacyjnym do godz. 13.00.

- Organizatorzy zapraszają również twórców ludowych do prezentacji i sprzedaży swoich prac.

Przegląd adresowany jest do uczestników pochodzących z powiatów: Łomża, Zambrów, Grajewo, Kolno, Wysokie Mazowieckie i gmina Goniądz (obszar dawnego województwa łomżyńskiego)Dodatkowe informacje

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży,

18-403 Łomża, ul. Małachowskiego 4, tel. 086 219 01 11, e-mail:rok@4lomza.pl


Załączniki

 1. Karta zgłoszenia
2018-03-16 08:09 Iza Cierpikowska

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych Zbójna 2017 - protokół jury

Protokół z posiedzenia komisji
Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej
14 maja 2017

Komisja w składzie:
Józef Zyśk – przewodniczący
Andrzej Dyrdał
Jerzy Białobrzeski

postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii zespołów śpiewaczych – dorośli
I nagroda – Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
I nagroda – Zespół Śpiewaczy z Turośli
II nagroda – Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
II nagroda – Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi
II nagroda – Ludowy Zespół Śpiewaczy ,,Laskowianki' z Zambrowa
II nagroda – Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy

W kategorii zespołów śpiewaczych – grupa dziecięco-młodzieżowa:
I nagroda – Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
II nagroda – Ludowy Zespół Śpiewaczy ,,Laskowianki' – grupa młodzieżowa
Wyróżnienie – Ludowy Zespół Śpiewaczy ,,Laskowianki' – grupa dziecięca
Wyróżnienie – Dziecięcy Zespół Śpiewaczy ,,Turoślanie' – dziewczęta

W kategorii solistów śpiewaków – grupa dorosłych:
I nagroda – Agnieszka Żemek-Pawczyńska z Łomży
I nagroda – Eugenia Kuliś z Kruszy
II nagroda – Hanna Ksepka z Kuzi
II nagroda – Ewa Łempicka z Wyku
Wyróżnienie – Eugeniusz Nasiadko z Mątwicy

W kategorii solistów instrumentalistów – grupa dorosłych:
I nagroda – Jan Kania z Turośli
I nagroda – Krystyna Gromadzka z Kolna
I nagroda – Marian Góralski z Turośli
II nagroda – Eugeniusz Piaścik z Dębnik
II nagroda – Ludwik Sztachański z Taraskowa

W kategorii solistów instrumentalistów – grupa dziecięco-młodzieżowa:
I nagroda – Dawid Ciecierski z Turośli
I nagroda – Dawid Sutkowski z Turośli
II nagroda – Ula Charubin ze Zbójnej
II nagroda – Karol Sadłowski z Turośli
Wyróżnienie – Adam Sadłowski z Turośli
Wyróżnienie – Jakub Kawałek z Turośli
Wyróżnienie – Natalia Zadroga z Turośli
Wyróżnienie – Piotr Zakrzewski z Nowogrodu

W kategorii kapel:
I nagroda – Kapela Jana Kani z Turośli
I nagroda – Kapela Kurpiowska ze Zbójnej
II nagroda – Kapela ,,Szansa' z Zambrowa
Wyróżnienie – Duet Akordeonowy ROK Łomża

W kategorii zespołów folklorystycznych – dorośli:
II nagroda – Integracyjny Zespół Folklorystyczny ,,Szansa' z Zambrowa

W kategorii zespołów folklorystycznych – dzieci i młodzież:
II nagroda – Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej
II nagroda – Zespół Folklorystyczny ,,Turoślanie' z Turośli

W kategorii gawędziarzy – grupa dziecięco-młodzieżowa:
I nagroda – Paweł Waszkiewicz z Dobregolasu
II nagroda – Iza Rojewska z Jankowa Młodzianowa
II nagroda – Kinga Gutowska z Nowogrodu
Wyróżnienie – Kinga Sendrowska z Dobregolasu
Wyróżnienie – Izabela Piaścik z Dobregolasu
Wyróżnienie – Wiktoria Wasiewicz z Dobregolasu
Wyróżnienie – Dominika Walczyk z Dobregoalsu
Wyróżnienie – Mateusz Dziczek z Dobregolasu

Na Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich odbywający się podczas XXIV Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie komisja kwalifikuje zdobywców I i II miejsc we wszystkich kategoriach pod warunkiem przygotowania programu opartego na folklorze kurpiowskim.
Nagrody laureatom ufundowali: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, Fundacja Sztuk i Dialogu oraz dla najlepszej kapeli ufundowali Państwo Bogumiła i Marek Olbryś.
Zadanie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Łomży i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zbójna, dn. 14.05.2017 r.
2017-05-16 10:06 Admin

Kolejność występów - Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych Zbójna 2017

Kolejność występów na Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych - Zbójna 2017, 14.05.2017 r.

14.00 - rozpoczęcie Przeglądu
14.05 - Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
14.10 - Duet Akordeonowy ROK Łomża
14.15 - Antoni Dymerski z Wyku – instrumentalista, harmonia pedałowa
14.20 - Eugeniusz Nasiadko z Mątwicy – solista śpiewak
14.25 - Wiktoria Wąsiewicz z Dobregolasu-gawędziarka
14.30 - Ewa Łępicka z Wyku – solistka śpiewaczka
14.35 - Paweł Waszkiewicz z Dobregolasu- gawędziarz
14.40 - Krystyna Gromadzka z Kolna – instrumentalistka
14.45 - Dominika Walczyk z Dobregolasu-gawędziarka
14.50 - Eugania Kuliś z Turośli – solistka śpiewaczka
14.55 - Ludowy Zespół Śpiewaczy„Laskowianki” z Zambrowa- gr. dziecięca,
15.05 - Hanna Ksepka z Kuzi – solistka śpiewaczka
15.10 - Ludwik Sztachański z Taraskowa – instrumentalista harmonia pedałowa
15.15 - Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi
15.25 - Marian Góralski z Turośli – instrumentalista skrzypce
15.30 - Kinga Sendrowska z Dobregolasu- gawędziarka
15.35 - Ludowy Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Zambrowa- gr. młodzieżowa
15.45 - Dawid Sutkowski z Turośli – instrumentalista, harmonia pedałowa
15.50 - Zespół Śpiewaczy z Turośli
15.55 - Adam Sadłowski z Turośli – instrumentalista harmonia pedałowa
16.00 - Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy
16.10 - Izabela Piaścik z Dobregolasu-gawędziarka
16.15 - Piotr Zakrzewski z Nowogrodu – instrumentalista akordeon
16.20 - Urszula Charubin ze Zbójnej – instrumentalistka, harmonia pedałowa
16.25 - Kapela Kurpiowska ze Zbójnej
16.30 - Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej,
16.40 - Mateusz Dziczek z Dobregolasu-gawędziarz
16.45 - Kapela Jana Kani z Turośli
16.55 - Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Turoślanie” z Turośli
17.05 - Natalia Zadroga z Turośli – instrumentalistka skrzypce
17.10 - Zespół Śpiewaczy „ Laskowianki" z Zambowa
17.20 - Dziecięcy Zespół Śpiewaczy „Turoślanie” z Turośli- dziewczęta
17.30 - Karol Sadłowski z Turośli – instrumentalista harmonia pedałowa
17.35 - Jakub Kawałek z Turośli – instrumentalista harmonia pedałowa
17.45 - Kinga Gutowska z Nowogrodu - gawędziarka
17.50 - Dawid Ciecierski z Turośli – instrumentalista harmonia pedałowa
17.55 - Kapela Ludowa „Szansa”z Zambrowa
18.05 - Integracyjny Zespół Folklorystyczny „Szansa” z Zambrowa
18.15 - Eugeniusz Piaścik z Dębnik- instrumentalista harmonia pedałowa
18.20 - Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
18.30 - Izabela Rojewska z Jankowa Młodzianowa – gawędziarka
18.35 - Jan Kania z Turośli – instrumentalista, harmonia pedałowa
18.40 - Agnieszka Żemek – Pawczyńska z Łomży- solistka śpiewaczka
18.45 - Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
2017-05-08 15:08 Admin

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej

Tegoroczny Przegląd odbędzie się 14 maja 2017 r. Przegląd adresowany jest do uczestników pochodzących z powiatów: Łomża, Zambrów, Grajewo, Kolno, Wysokie Mazowieckie i gmina Goniądz (obszar dawnego województwa łomżyńskiego).

Program:
14.00 - Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych
18.30 - koncert zespołu Znad Mereczanki
19.00 - występ zespołu ITEX
ok. godz. 20.00 - ogłoszenie wyników Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych - Zbójna 2017

Podczas trwania imprezy będą się odbywały (13.00-19.00):
- kiermasz sztuki ludowej
- konkurencje zręcznościowe dla publiczności
- atrakcje dla dzieci.

Zgłoszenie odbywa się po wypełnieniu karty zgłoszenia i nadesłaniu jej na adres Regionalnego Ośrodka Kultury, 18-403 Łomża ul. Małachowskiego 4, do 28 kwietnia 2017 r. Zgłoszenia przysłane po terminie nie będą uwzględniane w programie konkursu!

 

Przegląd jest konkursem kwalifikującym zespoły, solistów, kapele i gawędziarzy na konkursy ogólnopolskie o podobnych charakterze, m.in. na XXIV Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej, które odbędą się dnia 17 czerwca 2017 roku w Nowogrodzie.
Przegląd ma na celu: prezentację tradycji ludowego muzykowania, stylu śpiewania, gwary i tańca, popularyzację tych tradycji w społeczeństwie, jak również zachowanie folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych.

Organizatorzy:
Fundacja Sztuk i Dialogu
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
Wójt Gminy Zbójna
Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej
Pomocy finansowej udzielili:Starostwo Powiatowe w Łomży
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Współorganizatorzy:
Gimnazjum w Zbójnej
Szkoła Podstawowa w Zbójnej
Ochotnicza Straż Pożarna w Zbójnej


Podczas Przeglądu obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania oraz nagrywania bez zgody organizatora.

Załączniki

 1. Karta zgłoszenia 2017
 2. Regulamin Przeglądu 2017
2017-02-27 11:45 Iza Cierpikowska

Protokół Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej 2016

 • Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
 • Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
 • Dawid Ciecierski z Turośli
 • Zespół Śpiewaczy "Laskowianki" z Laskowca Starego

Gratulujemy zwycięzcom!

Protokół z posiedzenia komisji
Regionalnego
Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej
15
maja 2016


Komisja w składzie:

Jerzy Białobrzewski – przewodniczący jury, założyciel i wieloletni choreograf Zespołu Tańca Ludowego „Ostrołęka”
Józef Zyśk – członek jury, kierownik Działu Dziedzictwa Kulturowego i Inicjatyw Artystycznych WOAK Białystok
Dariusz Kryszpiniuk– członek jury, instruktor ds organizacji imprez muzycznych i tańca Działu Dziedzictwa Kulturowego i Inicjatyw Artystycznych WOAK Białystok

postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii zespołów śpiewaczychdorośli:

I nagroda

Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

II nagroda

Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy

Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi

Zespół Śpiewaczy z Turośli

Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Laskowca Starego


W kategorii zespołów śpiewaczychgrupa dziecięco-młodzieżowa:

I nagroda

Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Turośli- grupa dziewczęca

II nagroda

Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Laskowca Starego- grupa dziewczęca

Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Laskowca Starego- grupa dziecięca


W kategorii solistów śpiewakówgrupa dorosłych:

I nagroda -Hanna Ksepka z Kuzi

II nagroda- Ewa Łempicka z Wyku

W kategorii solistów śpiewakówgrupa dziecięco-młodzieżowa:

I nagroda nie przyznano

II nagroda

Ewa Lemańska ze Zbójnej

Małgorzata Lemańska ze Zbójnej


W kategorii solistów instrumentalistów- grupa dorosłych:


I nagroda

Jan Kania z Turośli

Eugeniusz Piaścik z Dębnik

II nagroda

Ludwik Sztachański z Taraskowa

Marian Góralski z Turośli

wyróżnienie -Michał Olchowik z Łomży


W kategorii solistów instrumentalistów- grupa dziecięco- młodzieżowa:

I nagroda -Dawid Ciecierski z Turośli

II nagroda

Dawid Sutkowski z Turośli

Adam Sadłowski z Turośli

Wojciech Musiak z Turośli

W kategorii kapel:

I nagroda -Kapela Jana Kani z Turośli

II nagroda- Kapela Ludowa „Szansa” z Zambrowa

W kategorii zespołów folklorystycznychdorośli:

I nagroda- Integracyjny Zespół Folklorystyczny „Szansa” z Zambrowa


W kategorii zespołów folklorystycznychdzieci i młodzież:

I nagroda nie przyznano

II nagroda

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Turoślanie” z Turośli


W kategorii gawędziarzygrupa dziecięco- młodzieżowa:

I nagroda- Kinga Gutowska z Nowogrodu

wyróżnienia: Izabela Rojewska z Nowogrodu


Na Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich odbywający się podczas XXIII Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie, który odbędzie się 19 czerwca 2016 roku komisja kwalifikuje laureatów I i II miejsc we wszystkich kategoriach pod warunkiem przygotowania programu opartego na folklorze kurpiowskim.

Ponadto laureaci I i II miejsc we wszystkich kategoriach zakwalifikowani zostali do udziału w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych „W poszukiwaniu i Przekazywaniu Folkloru", który odbędzie się 2 lipca 2016 roku w Czarnej Białostockiej.

Nagrody laureatom ufundował Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku2016-05-16 10:32 Iza Cierpikowska

Kolejność występów - Przegląd w Zbójnej 15.05.2016

Tylko w niedzielę 15 maja 2016 od godz 14.00 w Zbójnej jedyna taka okazja aby usłyszeć i zobaczyć różnorodność folkloru regionu łomżyńskiego. Zapraszamy serdecznie .

14.00- rozpoczęcie Regionalnego Przeglądy Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych

-Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

-Ula Charubin z Dobrego Lasu- gawędziarka

-Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi

-Kinga Gutowska z Nowogrodu- gawędziarka

-Dawid Ciecierski z Turośli – instrumentalista, harmonia pedałowa

-Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

-Ewa Łempicka z Wyku – solistka śpiewaczka

-Karol Sadłowski z Turośli- instrumentalista, harmonia pedałowa

-Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Turośli- grupa dziewczęca

- Adam Sadłowski z Turośli – instrumentalista, harmonia pedałowa

-Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

-Dawid Sutkowski z Turośli- instrumentalista, harmonia pedałowa

-Ewa Lemańska ze Zbójnej- solistka śpiewaczka

-Wojciech Musiak z Turośli – instrumentalista, harmonia pedałowa

-Izabela Piaścik z Dobrego Lasu - gawędziarka

-Eugeniusz Piaścik z Dębnik- instrumentalista, harmonia

-Małgorzata Lemańska ze Zbójnej- solistka śpiewaczka

-Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Laskowca Starego- grupa dziewczęca

-Kapela Jana Kani z Turośli

-Marian Góralski z Turośli – instrumentalista, skrzypce

-Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Turoślanie” z Turośli

-Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Laskowca Starego

-Jan Kania z Turośli – instrumentalista, harmonia pedałowa

-Kinga Sendrowska z Dobrego Lasu - gawędziarka

-Integracyjny Zespół folklorystyczny „Szansa” z Zambrowa

-Mateusz Dziczek ze Zbójnej - gawędziarz

-Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Laskowca Starego- grupa dziecięca

-Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy

-Ludwik Sztachański z Taraskowa- instrumentalista, harmonia

-Izabela Rajowska z Nowogrodu- gawędziarka

-Kapela Ludowa „Szansa” z Zambrowa

-Zespół Śpiewaczy z Turośli

-Weronika Kołdys z Dobrego Lasu- gawędziarka

-Michał Olchowik z Łomży – solista instrumentalista , harmonia

-Hanna Ksepka z Kuzi – solistka śpiewaczka

-Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

Ok.18.00 - zakończenie przesłuchań

 

Przegląd realizowany dzięki pomocy:

 Starostwa Powiatowego w Łomży
Urzędu Gminy Zbójna i Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.– Marszałek Województwa Podlaskiego


 

2016-05-12 09:44 Iza Cierpikowska

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej 2015 - WYNIKI

Protokół z posiedzenia komisji Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej 17 maja 2015

Protokół z posiedzenia komisji
Regionalnego
Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej
1
7 maja 2015


Komisja w składzie:

Jerzy Białobrzewski – przewodniczący Jury
Józef Zyśk – członek Jury
Teresa Pardo – członek Jury


postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:


W kategorii zespołów śpiewaczychdorośli:

I nagroda:

-Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

-Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

-Zespół Śpiewaczy z Turośli

II nagroda:

-Ludowy Zespół Śpiewaczy„Laskowianki” z Laskowca Starego

-Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi

-Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy


W kategorii zespołów śpiewaczychgrupa dziecięco-młodzieżowa:

I nagroda:

-Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Turośli

II nagroda:

-Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

III nagroda:

-Ludowy Zespół Śpiewaczy„Laskowianki” z Laskowca Starego”(dzieci)

-Ludowy Zespół Śpiewaczy„Laskowianki” z Laskowca Starego”(młodzież)


W kategorii solistów śpiewakówgrupa dorosłych:

I nagroda:

-Eugenia Kuliś z Kruszy

-Ewa Łempicka z Kuzi

-Anna Chmielewska z Nowogrodu


W kategorii solistów śpiewakówgrupa dziecięco-młodzieżowa:

I nagroda:

-Małgorzata Lemańska ze Zbójnej

-Ewa Lemańska ze Zbójnej


W kategorii solistów instrumentalistów- grupa dorosłych:

I nagroda:

-Eugeniusz Piaścik z Dębnik

-Jan Kania z Turośli

III nagroda:

-Marian Kuliś z Kruszy

W kategorii solistów instrumentalistów- grupa dziecięco- młodzieżowa:

II nagroda:

-Dawid Ciecierski z Turośli

-Wojciech Musiak z Turośli

-Karol Sadłowski z Turośli

III nagroda:

-Dawid Sutkowski z Turośli

wyróżnienia:

-Jakub Kawałek z Turośli

-Aleksandra Ruszczyk z Turośli

-Szymon Stachelek z Turośli

-Adam Sadłowski z Turośli


W kategorii kapel:

I nagroda:

-Kapela Jana Kani z Turośli

-Kapela Kurpiowska ze Zbójnej


W kategorii zespołów folklorystycznychdorośli:

I nagroda:

-Zespół Folklorystyczny „Szansa” z Zambrowa


W kategorii zespołów folklorystycznychdzieci i młodzież:

I nagroda:

-Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

II nagroda:

-Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Turoślanie”


W kategorii gawędziarzygrupa dziecięco- młodzieżowa:

I nagroda:

-Agnieszka Siwik z Dobrego Lasu

II nagroda

-Daniel Lemański z Lemana

-Rafał Dobrowolski z Lemana

III nagroda

-Kacper Lemański z Lemana

-Kacper Malczyk z Nowej Rudy

wyróżnienia:

-Weronika Szymańska ze Szkoły Podstawowej w Konarzycach

-Karina Biedrzycka ze Szkoły Podstawowej w Konarzycach

-Mateusz Dziczek z Dobrego LasuNa Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich odbywający się podczas XXII Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie komisja kwalifikuje zdobywców I  i II miejsc we wszystkich kategoriach pod warunkiem przygotowania programu opartego na folklorze kurpiowskim.

Nagrody laureatom ufundowali: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku wysokości 2000 zł, oraz Bogumiła i Marek Olbryś w wysokości 500 zł (nagrodę im. Heleny i Bolesława Olbryś „ dla najlepszej kapeli”).

Nagrodę im. Heleny i Bolesława Olbryś otrzymały kapele: Kapela Jana Kani z Turośli i Kapela Kurpiowska ze Zbójnej.Zbójna, 17.05.2015 r.

 

 

Przegląd realizowany dzięki pomocy:


Starostwa Powiatowego w Łomży
Urzędu Gminy Zbójna i Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Sponsor główny: Van Pur S.A. marka Łomża

 

2015-05-18 10:39 Iza Cierpikowska

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej- program 17. 05. 2015

Organizatorzy Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej uprzejmie proszą wszystkie grupy i solistów o przybycie i zarejestrowanie się w biurze organizacyjnym najpóźniej do godz. 12.30.
Szczegółowy program występów dostępny będzie w miejscu trwania imprezy w biurze organizacyjnym.
Do miłego zobaczenia w Zbójnej!

Ogólny program imprezy:

13.00

- rozpoczęcie Regionalnego Przeglądy Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych

13.05

- Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

 

- Weronika Szymańska, SP w Konarzycach - gawędziarka

 

-Ludowy Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Laskowca Starego”(młodzież)

 

-Antoni Dymerski z Wyku – harmonia pedałowa

 

- Karina Biedrzycka, SP Konarzyce- gawędziarka

 

-Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

 

- Kapela Kurpiowska ze Zbójnej

 

- Rafał Dobrowolski z Lemana- gawędziarz

 

-Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

 

-Kacper Malczyk z Nowej Rudy -gawędziarz

 

- Aleksandra Ruszczyk z Turośli - harmonia pedałowa

 

-Ludowy Zespół Śpiewaczy„Laskowianki” z Laskowca Starego”(dzieci)

 

-Kacper Lemański z Lemana - gawędziarz

 

-Ewa Lemańska ze Zbójnej -solistka śpiewaczka

 

-Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Turośli

 

-Daniel Lemański z Lemana - gawędziarz

 

-Szymon Stachelek z Turośli - harmonia pedałowa

 

-Mateusz Dziczek z Dobrego Lasu - gawędziarz

 

-Jakub Kawałek z Turośli- harmonia pedałowa

 

-Małgorzata Lemańska ze Zbójnej - solistka śpiewaczka

 

-Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Turoślanie”

 

-Kapela Jana Kani z Turośli

 

-Agnieszka Siwik z Dobrego Lasu- gawędziarka

16.00-16.30

przerwa

16.30

-Eugeniusz Piaścik z Dębnik – harmonia pedałowa

 

-Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi

 

- Karol Sadłowski z Turośli - harmonia pedałowa

 

- Eugenia Kuliś z Kruszy - solistka śpiewaczka

 

- Adam Sadłowski z Turośli- harmonia pedałowa

 

- Integracyjny Zespół Folklorystyczny „Szansa” z Zambrowa

 

- Dawid Sutkowski z Turośli - harmonia pedałowa

 

-Honorata Ruszczyk z Nowej Rudy-solistka śpiewaczka

 

- Dawid Ciecierski z Turośli - harmonia pedałowa

 

-Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy

 

- Anna Chmielewska z Nowogrodu -solistka śpiewaczka

 

- Wojciech Musiak z Turośli - harmonia pedałowa

 

-Zespół Śpiewaczy z Turośli

 

-Ludowy Zespół Śpiewaczy„Laskowianki” z Laskowca Starego(dorośli)

 

- Ewa Łempicka z Kuzi- solistka śpiewaczka

 

- Marian Kuliś z Kruszy -harmonia pedałowa

 

-Jan Kania z Turośli - harmonia pedałowa

  -Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
 

 

18.40

- zakończenie przesłuchań.

18.40 - 24.00 - Występ Zespołu ITEX

Podczas trwania imprezy będą się odbywały(13.00-19.00):

- kiermasz sztuki ludowej i rękodzielniczej,

-  konkurencje zręcznościowe dla publiczności,

- atrakcje dla dzieci

Ogłoszenie protokołu połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień nastąpi w dniu trwania imprezy około godziny 20.00

 

Przegląd realizowany dzięki pomocy:


Starostwa Powiatowego w Łomży
Urzędu Gminy Zbójna i Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Sponsor główny: Van Pur S.A. marka Łomża

 

2015-05-06 08:59 Iza Cierpikowska

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej 2015

Tegoroczny Przegląd odbędzie się 17 maja 2015 r. Przegląd adresowany jest do uczestników pochodzących z powiatów: Łomża, Zambrów, Grajewo, Kolno, Wysokie Mazowieckie i gmina Goniądz (obszar dawnego województwa łomżyńskiego).

Zgłoszenie programu odbywa się po wypełnieniu karty zgłoszenia i nadesłaniu jej na adres Regionalnego Ośrodka Kultury, 18-403 Łomża ul. Małachowskiego 4, do 24 kwietnia 2015 r. Zgłoszenia przysłane po terminie nie będą uwzględniane w programie konkursu!

Organizatorzy:

-Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
-Wójt Gminy Zbójna
-Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

 

 

Przegląd realizowany dzięki pomocy:

 Starostwa Powiatowego w Łomży
Urzędu Gminy Zbójna i Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Sponsor główny: Van Pur S.A. marka Łomża

 

 

Załączniki

 1. Karta zgłoszenia
 2. Regulamin
2015-03-26 11:14 Iza Cierpikowska

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej - WYNIKI

Protokół z posiedzenia komisji
Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej
18 maja 2014


Komisja w składzie:
Jerzy Białobrzewski – przewodniczący jury
Józef Zyśk – członek jury
Teresa Pardo – członek jury

postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii zespołów śpiewaczychdorośli:

I nagroda: Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

                Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

                Ludowy Zespół Śpiewaczy „ Laskowianki” z Laskowca Starego

II nagroda: Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

                 Zespół Śpiewaczy z Turośli

                 Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy

wyróżnienia: Zespół „Zabielanki” z Zabiela

                  Zespół „Maryna” z Łomży


W kategorii zespołów śpiewaczychgrupa dziecięco-młodzieżowa:

I nagroda: nie przyznano

II nagroda: Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Turośli

Dziewczęcy Ludowy Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Laskowca Starego

Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

 

W kategorii solistów śpiewakówgrupa dorosłych:

I nagroda: Honorata Ruszczyk z Nowej Rudy

II nagroda: Eugenia Kuliś z Kruszy

                 Agnieszka Żemek – Pawczyńska z Łomży

                 Kinga Estkowska z Nowogrodu


W kategorii solistów śpiewakówgrupa dziecięco-młodzieżowa:

I nagroda: Małgorzata Lemańska ze Zbójnej


W kategorii solistów instrumentalistów:

I nagroda: Jan Kania z Turośli

II nagroda: Eugeniusz Piaścik z Dębnik

III nagroda: Ludwik Sztachański z Taraskowa


W kategorii kapel:

I nagroda: Kapela Kurpiowska ze Zbójnej

II nagroda: Kapela Jana Kani z Turośli

                Kapela Ludowa „Szansa” z Zambrowa


W kategorii zespołów folklorystycznychdorośli:

I nagroda: nie przyznano

II nagroda: Integracyjny Zespół Folklorystyczny „ Szansa” z Zambrowa

wyróżnienie: Zespół „Łomżyniacy” z Łomży


W kategorii zespołów folklorystycznychdzieci i młodzież:

I nagroda: nie przyznano

II nagroda: Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

                 Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „ Turoślanie” z Turośli


W kategorii gawędziarzy – grupa dorosłych:

I nagroda: nie przyznano

II nagroda: Przemysław Przestrzelski z Łomży

III nagroda: Jadwiga Wojewoda z Łomży


W kategorii gawędziarzy – grupa dziecięco- młodzieżowa:

I nagroda: nie przyznano

II nagroda: Jakub Mazewski z Konarzyc

                 Karina Biedrzycka i Weronika Szymańska z Konarzyc


Na Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich odbywający się podczas XXI Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie komisja kwalifikuje zdobywców I i II miejsc we wszystkich kategoriach pod warunkiem przygotowania programu opartego na folklorze kurpiowskim.

Ponadto laureaci I i II miejsc zaproszeni są na 37 edycję „ W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru” w dniu 5 lipca 2014 roku do Czarnej Białostockiej.

Nagrody laureatom ufundowali: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku wysokości 2000 zł , Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w wysokości 1000 zł (dla najlepszych zespołów), oraz Bogumiła i Marek Olbryś w wysokości 500 zł (nagrodę im. Heleny i Bolesława Olbryś „ dla najlepszej kapeli”).

Nagrodę Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego otrzymały zespoły z Turośli.

Nagrodę im. Heleny i Bolesława Olbryś otrzymała Kapela Kurpiowska ze Zbójnej.

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Zbójna, 18.05.2014 r.

Fotogaleria

2014-05-19 08:44 Iza Cierpikowska

Regionalny Przegląd w Zbójnej- program, 18 maja 2014, rozpoczęcie godz.13.00

Cel przeglądu
- prezentacja tradycji ludowego muzykowania, stylu śpiewania, gwary i tańca, popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie, jak również zachowanie folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych,
- wytypowanie najlepszych zespołów kurpiowskich na Ogólnopolski Przegląd Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie (15 czerwca 2014 r.).

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej

18 maja 2014 r.

kolejność występów

 

13.00

- rozpoczęcie Regionalnego Przeglądy Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych

 

13.05

- Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

 

13.15

- Jakub Mazewski z Konarzyc- gawędziarz

 

13.20

- Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

 

13.30

- Małgorzata Lemańska ze Zbójnej- solistka śpiewaczka

 

13.35

- Antoni Dymerski z Wyku- solista instrumentalista

 

13.40

- Zespół „Łomżyniacy” z Łomży

 

13.50

- Karina Biedrzycka i Weronika Szymańska z Konarzyc- gawędziarki

 

14.00

- Kapela Kurpiowska ze Zbójnej

 

14.10- 15.00

- przerwa

 

15.10

- Zespół „Maryna” z Łomży

 

15.20

- Ewa Lemańska ze Zbójnej - solistka śpiewaczka

 

15.25

- Jadwiga Wojewoda z Łomży - gawędziarka

 

15.30

- Kinga Estkowska z Nowogrodu - solistka śpiewaczka

 

15.40

- Przemysław Przestrzelski z Łomży - gawędziarz

 

15.45

- Kapela Jana Kani z Turośli

 

16.00

- Ludwik Sztachański z Taraskowa- solista instrumentalista

 

16.05

- Eugenia Kuliś z Kruszy – solistka śpiewaczka

 

16.15

- Integracyjny Zespół Folklorystyczny „Szansa” z Zambrowa

 

16.30

- Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Turośli (dziewczęta)

 

16.40

- Honorata Ruszczyk z Nowej Rudy - solistka śpiewaczka

 

16.45

- Dziewczęcy Ludowy Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Laskowca Starego

 

16.55

- Eugeniusz Piaścik z Dębnik – solista instrumentalista

 

17.00

- Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Turośli (chłopcy)

 

17.10

- Ludowy Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Laskowca Starego

 

17.20

- Zespół Śpiewaczy z Turośli

 

17.25

- Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

 

17.35

- Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Turoślanie” z Turośli

 

17.40

- Kapela Ludowa „Szansa” z Zambrowa

 

17.50

- Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy

 

18.00

- Jan Kania z Turośli– harmonia pedałowa

 

18.10

- Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

 

18.20

- Agnieszka Żemek – Pawczyńska z Łomży- solistka śpiewaczka

 

18.30

- Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

 

18.40

- zakończenie przesłuchań.

 

 

 

 


 

 

Organizatorzy:

-Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
-Wójt Gminy Zbójna
-Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej
- Fundacja Sztuk i Dialogu

 

 

Przegląd realizowany dzięki pomocy:
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego Wojewwództwa Podlaskiego
Starostwa Powiatowego w Łomży
Urzędu Gminy Zbójna i Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku
Fundacji Sztuk i Dialogu 

Fotogaleria

2014-05-08 10:26 Iza Cierpikowska

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin