Przegląd Kapel Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych

Finałowy koncert laureatów Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych 2021

Grupa wykonawców dorosłych prezentowała swoje umiejętności wokalne i muzyczne w kategoriach: solistów śpiewaków, solistów instrumentalistów na harmonii pedałowej, zespołów śpiewaczych i kapel tradycyjnych, młodzież natomiast prezentowała przygotowane utwory w kategorii gawędziarzy oraz solistów instrumentalistów grających na skrzypcach i na harmonii pedałowej.

W Regionalnym Przeglądzie Kapel Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w 2021 r. udział wzięło 60 osób, z czego 9 osób stanowili wykonawcy należący do grupy dziecięco- młodzieżowej.

Tegoroczny konkurs - czyli proces rekrutacji, proces oceny nadesłanych przez uczestników utworów, ze względu na sytuację epidemiczną na terenie naszego kraju – miał formę on – line.

W wersji stacjonarnej zorganizowany został jedynie finałowy koncert laureatów pierwszych nagród. Koncert odbył się 21 maja 2021 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, z zachowaniem ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa. Na scenie ROKu swoje umiejętności zaprezentowali: Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej, Zespół Śpiewaczy z Turośli, Eugenia Kuliś i Hanna Ksepka (solistki śpiewaczki), do tańca przygrali soliści instrumentaliści na harmonii pedałowej: Jan Kania, Karol Sadłowski, Dawid Sutkowski, na skrzypcach zagrała Natalia Zadroga a Bartosz Wawrzyniak opowiedział kurpiowską gawędę. Oficjalnie, dyplomy laureatom wręczyli: Marek Olbryś - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Lech Marek Szabłowski - Starosta Łomżyński, Elżbieta Parzych - Wójt Gminy Zbójna i Jarosław Cholewicki – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży. Obecni podczas koncertu byli także dwóch członków komisji oceniającej (Izabela Cierpikowska i Michał Olchowik) oraz Prezes Fundacji Sztuk i Dialogu – Katarzyna Modzelewska.

Nadrzędnym celem organizowanego przez przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży przeglądu była kwalifikacja zespołów, solistów, gawędziarzy i instrumentalistów na 28 Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich, jak również kwalifikacja wspomnianych wyżej form na Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego.

Komisja oceniająca w składzie: Dariusz Kryszpiniuk (kierownik Działu Animacji Kultury PIK Białystok), Michał Olchowik (instruktor ds muzyki ludowej ROK Łomża, pedagog instrumentalista) i Izabela Cierpikowska (instruktor ds folkloru ROK Łomża) na Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego zakwalifikowała laureatów I nagród, natomiast na 28 Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich zakwalifikowała laureatów I i II nagród.


 

Fotogaleria

2021-05-23 09:28 Iza Cierpikowska

Protokół jury Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej 2021

Na Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich odbywający się podczas XXVIII Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie komisja kwalifikuje zdobywców I i II miejsc we wszystkich kategoriach pod warunkiem przygotowania programu opartego na folklorze kurpiowskim.

Na Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego komisja kwalifikuje laureatów I nagród przeglądu.

 

Protokół z posiedzenia komisji
Regionalnego
Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej
13
maja 2021 r.Komisja w składzie:

Dariusz Kryszpiniuk – Przewodniczący jury, kierownik Działu Animacji Kultury (Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku – Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego)

Michał Olchowik – członek jury, pedagog instrumentalista, instruktor ds muzyki ludowej (Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego)

Izabela Cierpikowska – członek jury, instruktor ds folkloru (Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego)


postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:


W kategorii solistów śpiewakówgrupa dorosłych:

I nagroda – Eugenia Kuliś z Kruszy

I nagroda – Hanna Ksepka z Kuzi

II nagroda - nie przyznano

III nagroda – Helena Bączek z Turośli


W kategorii zespołów śpiewaczychdorośli:

I nagroda – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej – kobiety

I nagroda – Zespół Śpiewaczy z Turośli

II nagroda – Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu – mężczyźni

II nagroda - Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

II nagroda - Kobiecy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

III nagroda - Zespół Śpiewaczy z Kuzi

wyróżnienie – Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy


W kategorii solistów instrumentalistów- grupa dorosłych:

I nagroda – Jan Kania z Turośli

I nagroda - Karol Sadłowski z Turośli

II nagroda – Mateusz Dziczek z Piasutna Żelaznego

III nagroda – Adam Sadłowski z Turośli

wyróżnienie – Grzegorz Golan z Turośli


W kategorii solistów instrumentalistów na harmonii pedałowej - grupa dziecięco- młodzieżowa:

I nagroda - Dawid Sutkowski z Turośli

II nagroda – Karol Saciłowski z Turośli


W kategorii solistów instrumentalistów na skrzypcach - grupa dziecięco- młodzieżowa:

I nagroda – Natalia Zadroga z Turośli

II nagroda – Kornelia Bielska z Turośli

wyróżnienie:

Julia Lemańska z Turośli

Zofia Muzyk z Turośli

Karolina Nicewicz z Turośli


W kategorii kapel:

I nagroda – Kapela „Miód na serce” z Łomży

II nagroda – Kapela Jana Kani z Turośli

wyróżnienie: Kapela Kurpiowska ”Świat akordeonu” z Łomży


W kategorii gawędziarzygrupa dziecięco- młodzieżowa:

I nagroda – Bartosz Wawrzyniak ze Zbójnej

II nagroda – Kacper Konopka z Mątwicy

2021-05-13 10:48 Iza Cierpikowska

Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej 2021

W przeglądzie mogą wziąć udział uczestnicy bez ograniczeń wiekowych z terenu regionu łomżyńskiego tzn. z terenu dawnego województwa łomżyńskiego (powiaty: Łomża, Grajewo, Zambrów, Kolno, Wysokie Mazowieckie i gmina Goniądz). Ponadto laureaci I i II nagród przeglądu będą zakwalifikowani do udziału w 28 Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kurpiowskich 2021 (org. ROK Łomża)- pod warunkiem przygotowania repertuaru kurpiowskiego. Wspomniani laureaci zostaną zakwalifikowani również do II etapu kwalifikacji Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego 2021 ( org. Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku).

REGIONALNY PRZEGLĄD KAPEL, ŚPIEWAKÓW I GAWĘDZIARZY LUDOWYCH

REGULAMIN 2021ORGANIZATORZY

Fundacja Sztuk i Dialogu

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

Wójt Gminy Zbójna

Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej


WSPÓŁORGANIZATORZY

Starostwo Powiatowe w Łomży

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku – Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego


POMOCY FINANSOWEJ UDZIELILI

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Starostwo Powiatowe w Łomży


ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Cel przeglądu:

- prezentacja tradycyjnego ludowego muzykowania, stylu śpiewania, gwary i tańca, popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie, jak również zachowanie folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych,

- wytypowanie najlepszych zespołów kurpiowskich na 28 Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich, odbywający się w ramach 28 Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej 2021 ( finał 20 czerwca 2021 r.) oraz na inne ogólnopolskie przeglądy i konkursy o podobnym charakterze.

- zaprezentowanie występów laureatów podczas finałowego koncertu w dniu 23 maja 2021 roku w Zbójnej.


WARUNKI UCZESTNICTWA

W przeglądzie mogą wziąć udział uczestnicy bez ograniczeń wiekowych z terenu regionu łomżyńskiego tzn. z terenu dawnego województwa łomżyńskiego (powiaty: Łomża, Grajewo, Zambrów, Kolno, Wysokie Mazowieckie i gmina Goniądz).


Zapraszamy do udziału:

kapele ludowe, których skład powinien być zgodny z wzorami danego regionu,

solistów instrumentalistów grających na tradycyjnych instrumentach ludowych, np. skrzypce, pedałowa, guzikowa, harmonia półtonowa, ligawki, fujarki itp.,

zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia instrumentalnego),

śpiewaków ludowych (bez towarzyszenia instrumentalnego),

pary taneczne wykonujące tańce ludowe regionu, który reprezentują,

gawędziarzy ludowych ,

zespoły folklorystyczne (program max do 10 minut).


W ramach konkursu po 2 utwory prezentują:

kapele ludowe,

soliści instrumentaliści,

śpiewacy ludowi,

zespoły śpiewacze,

- gawędziarze,

pary taneczne

Zespoły folklorystyczne prezentują program nieprzekraczający 10 minut.


Warunki zgłoszenia:

1. Przegląd organizowany jest w formie elektronicznej. Oznacza to, że zgłoszenia do konkursu, komunikacja ws konkursu, cały proces regulaminowy odbywać się będzie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej i telefonicznej.

2. Zgłoszenie do przeglądu wymaga:

- poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z załącznikami

- wygenerowanego linku do nagrania konkursowego

Zgłoszenia wypełnione, podpisane i sfotografowane lub skanowane, należy przesłać wraz z linkiem do filmu zamieszczonego na serwisie internetowym YouTube, na adres e - mail organizatora: roklomza@4lomza.pl w nieprzekraczalnym terminie regulaminowym, tzn.do 30 kwietnia 2021 r.

3. Warunki dotyczące nagrań:

- nagrany film ma przedstawiać uczestnika/ków podczas wykonywania utworu lub podczas tańca (widoczna postać i instrumenty). Można nagrywać np. telefonem komórkowym, prosimy jedynie o dobrą jakość nagrania – w wyższej rozdzielczości, proponowany przez nas to minimum1200x1024), kto ma taką możliwość prosimy o używanie statywu;

- na nagraniu, przed wykonaniem utworu konkursowego należy przedstawić się z imienia i nazwiska, w przypadku zespołów – podać jego nawę. Następnie należy podać nazwę miejscowości z której uczestnik pochodzi oraz kategorię w której zamierza wziąć udział i utwory/tytuły utworów, które będzie prezentował ( np Jan Kowalski ze Zbójnej; Biorę udział w kategorii solistów instrumentalistów i zaprezentuję utwory "Stara baba" i " Powolniak");

- obowiązuje strój charakterystyczny dla regionu, który uczestnik reprezentuje;

- nagranie należy zamieścić na kanale YouTube wygenerować link do nagrania i przesłać go organizatorowi na adres mailowy: roklomza@4lomza.pl wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i niezbędnymi załącznikami i oświadczeniami. Ważne jest, aby przesyłany film nie był publiczny (przydatny link do pomocy YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/157177?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl ).

Korzystając z platform do zdalnego przesyłania danych, należy zwrócić uwagę na zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez dostawców wybranych usług;

- dopuszczone do konkursu będą jedynie filmy bez montażu, dodatkowej edycji, przeróbek itp;

- ponadto organizatorzy apelują o stosowanie się do ogólnokrajowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się COVID19.


OCENA PROGRAMU

1. Jury będzie oceniać każdą kategorię wykonawców oddzielnie, z podziałem na kategorie wiekowe uczestników.

2. Kryteria oceny:

- dobór repertuaru zaczerpniętego z autentycznego folkloru muzycznego i zachowanie tradycji regionalnej,

- wykonanie muzyczne, skład instrumentalny, tradycyjna technika gry oraz właściwy zestaw instrumentów, a także wierność odtworzenia melodii i tańców,

- ocenie podlegać będzie także układ taneczny, stroje i rekwizyty zgodnie z regionem oraz widowiskowość prezentowanego programu.

3. Laureaci I i II nagrody mogą wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kurpiowskich (finał 20 czerwca 2021 roku) pod warunkiem przygotowania utworów zgodnych z wymogami regulaminowymi w/w konkursu.


NAGRODY

1. Wysokość oraz ilość nagród uzależniona będzie od środków zgromadzonych na ten cel.

2. O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani drogą mailową (na przesłany w zgłoszeniu adres e-mail), informacja o wynikach zamieszczona zostanie także na stronach internetowych organizatora oraz jego profilach społecznościowych (FB).

3. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego koncertu finalistów w dniu 23 maja 2021 roku w Zbójnej.


UWAGI


Każdy uczestnik może brać udział w zasadzie tylko w jednej kategorii przeglądu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu i podziału nagród.


Organizatorzy informują, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju, w związku z rozprzestrzenianiem się COVID19, terminy wspomnianych wyżej finałowych koncertów mogą ulec zmianie – informować o nich będziemy na bieżąco!


Dodatkowe informacje można uzyskać:

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży,

18-403 Łomża, ul. Małachowskiego 4, tel. 086 219 01 11, e-mail:roklomza@4lomza.plZałączniki

 1. regulamin
 2. karta zgłoszenia
 3. oświadczenie
2021-03-31 12:03 Iza Cierpikowska

Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej 2019

Cel przeglądu
- prezentacja tradycyjnego ludowego muzykowania, stylu śpiewania, gwary i tańca, popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie, jak również zachowanie folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych,
- wytypowanie najlepszych zespołów kurpiowskich na Ogólnopolski Przegląd Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie (16 czerwca 2019 r.).
Miejsce przeglądu
Przegląd odbędzie się 12 maja 2019 r.(niedziela) na stadionie w Zbójnej, od godz. 14.00

Regulamin i karta zgłoszenia w załączniku

Załączniki

 1. karta zgłoszenia 2019
 2. regulamin
2019-03-20 09:34 Iza Cierpikowska

Protokół Jury - Przegląd Kapel,Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych- Zbójna

Protokół z posiedzenia komisji
Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej
13.05.2018 r.


Komisja w składzie:
1. Wiesława Pawlak- Etnograf, kustosz Muzeum Północno –Mazowieckiego w Łomży
2. Edward Szabat – Kierownik muzyczny Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ełk”
3. Aleksandra Szczubełek – Choreograf Zespołu Pieśni i Tańca „Ostrołęka”

Postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia,

W kategorii zespołów śpiewaczych – gr. Dorosłych:

I nagroda:           Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

II nagroda:          Zespół Śpiewaczy z Turośli

                           Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy

III nagroda:        Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

 

W kategorii zespołów śpiewaczych- gr. Dzieci i młodzież:

I nagroda:           Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Turośli

II nagroda:          Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy „Łomża” z Łomży

 

W kategorii solistów śpiewaków – gr. Dorosłych:

I nagroda:           Agnieszka Żemek – Pawczyńska z Łomży

II nagroda:          Eugenia Kuliś z Kruszy

                           Hanna Ksepka z Kuzi

 

W kategorii solistów instrumentalistów –gr. Dorosłych:

I nagroda:           Jan Kania z Turośli

                          Michał Olchowik z Łomży

II nagroda:         Krystyna Gromadzka z Kolna

                          Eugeniusz Piaścik z Dębnik

III nagroda:        Stanisław Suchoicki z Górek Sypniewo

 

W kategorii solistów instrumentalistów – gr. Dzieci młodzież:

I nagroda:           Dawid Sutkowski z Turośli

                          Karol Sadłowski z Turośli

II nagroda:          Adam Sadłowski z Turośli

                          Piotr Zakrzewski z Nowogrodu

III nagroda:        Urszula Charubin z Pored

 

W kategorii par tanecznych– gr. Dzieci i młodzież:

I nagroda:           Gabriela Wawrzyniak i Kacper Żmuda z Łomży

Wyróżnienie:        Antonina Zabielska i Marek Szymański z Łomży

 

W kategorii Kapel:

I nagroda:           Kapela Jana Kani z Turośli

II nagroda:          Kapela „Miód na serce” z Łomży

                           Kapela „Szansa” z Zambrowa

 

W kategorii zespołów folklorystycznych:

I nagroda:           Dziecięcy Zespół folklorystyczny „Turoślanie” z Turośli

                           Integracyjny Zespół Folklorystyczny „Szansa” z Zambrowa

II nagroda:          Zespół Folklorystyczny „Maryna” z Łomży

 

W kategorii gawędziarzy – gr. Dzieci i młodzież:

I nagroda:           Izabela Szewczyk z Nowogrodu

                           Joanna sadowska z Nowogrodu

                           Dominika walczyk z Dobrego Lasu

II nagroda:          Karolina Siwik z Dobrego Lasu

                          Izabela Piaścik z Dobrego Lasu

III nagroda:        Paweł Waszkiewicz z Dobrego Lasu

Wyróżnienie:        Izabela Rojewska z Nowogrodu

 

Na Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich odbywający się w ramach XXV Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie, komisja zakwalifikowała wszystkich laureatów I i II nagród we wszystkich kategoriach pod warunkiem przygotowania programu opartego na folklorze kurpiowskim.

2018-05-13 22:41 Iza Cierpikowska

Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej- Program

Program

14.00 - rozpoczęcie Przeglądu

-występ Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego ze Zbójnej
-Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

-Zespół Folklorystyczny "Maryna" z Łomży

-Danuta Waśko z Łomży – instrumentalistka / harmonia pedałowa

-Gabrysia Cwalina z Dębnik – gawędziarka

-Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy "Łomża" z Łomży

-Szymon Wapniewski z Dobrego Lasu – gawędziarz

-Hanna Ksepka z Kuzi – solistka śpiewaczka

-Kinga Sendrowska z Dobrego Lasu - gawędziarka
-Gabriela Wawrzyniak i Kacper Żmuda z Łomży- para taneczna
-Michał Olchowik z Łomży – instrumentalista

-Antonina Zabielska i Marek Szymański z Łomży - para taneczna

-Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

-Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi

-Agnieszka Żemek – Pawczyńska z Łomży – solistka śpiewaczka

-Izabela Piaścik z Dobrego Lasu – gawędziarka

-Kapela "Miód na serce" z Łomży

-Paweł Waszkiewicz z Dobrego Lasu - gawędziarz

-Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

-Wiktoria Banach z Dobrego Lasu – gawędziarka

-Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Turośli

-Eugenia Kuliś z Kruszy – solistka śpiewaczka

-Eugeniusz Piaścik z Dębnik -harmonia

-Natalia Zadroga z Turośli – instrumentalista /skrzypce

-Dominika Walczyk z Dobrego Lasu- gawędziarz

-Piotr Siwik z Turośli – instrumentalista

-Zespół Śpiewaczy z Turośli

-Karolina Siwik z Dobrego Lasu - gawędziarka

-Dziecięcy Zespół Folklorystyczny "Turoślanie" z Turośli – dz. mł

-Izabela Rojewska z Nowogrodu - gawędziarka

-Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy

-Joanna Sadowska z Nowogrodu – gawędziarka

-Ludwik Sztachański z Taraskowa- instrumentalista

-Stanisław Suchoicki z Górek Sypniewo – instrumentalista/harmonijka

-Kapela Jana Kani z Turośli

-Izabela Szewczyk z Nowogrodu - gawędziarka

-Piotr Zakrzewski z Nowogrodu – akordeon,

-Krystyna Gromadzka z Kolna – harmonijka ustna

-Ludowy Zespół Śpiewaczy " Laskowianki"- grupa dziecięca

-Marian Góralski z Turośli – instrumentalista/ skrzypce

-Dawid Sutkowski z Turośli – instrumentalista / harmonia pedałowa

-Integracyjny Zespół Folklorystyczny "Szansa" z Zambrowa

-Adam Sadłowski z Turośli – instrumentalista/ harmonia pedałowa

-Ludowy Zespół Śpiewaczy "Laskowianki" – grupa młodych

-Karol Sadłowski z Turośli – instrumentalista / harmonia pedałowa

-Ludowy Zespół Śpiewaczy "Laskowianki" z Laskowca Starego

-Jan Kania z Turośli – instrumentalista /harmonia pedałowa

-Urszula Charubin z Pored/Zbójna – harmonia pedałowa

-Kapela Ludowa "Szansa" z Zambrowa

20.25- zakończenie przesłuchań konkursowych

2018-05-10 12:55 Iza Cierpikowska

Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych 2018

Tegoroczny Przegląd odbędzie się 13 maja 2018 r. Przegląd adresowany jest do uczestników prezentujących tradycyjny rodzimy folklor i pochodzących z powiatów: Łomża, Zambrów, Grajewo, Kolno, Wysokie Mazowieckie i gmina Goniądz (obszar dawnego województwa łomżyńskiego).

REGULAMIN

REGIONALNEGO PRZEGLĄDU
KAPEL,
ŚPIEWAKÓW I GAWĘDZIARZY LUDOWYCH


Organizatorzy:

Regionalny Ośrodek Kultury w ŁomżyInstytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

Wójt Gminy Zbójna

Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

Współorganizatorzy:

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Starostwo Powiatowe w Łomży

Założenia programowe

1. Cel przeglądu

- prezentacja tradycyjnego ludowego muzykowania, stylu śpiewania, gwary i tańca, popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie, jak również zachowanie folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych,

- wytypowanie najlepszych zespołów kurpiowskich na Ogólnopolski Przegląd Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie (10 czerwca 2018 r.).

2. Miejsce przeglądu

Przegląd odbędzie się 13 maja 2018 r.(niedziela) na stadionie w Zbójnej, od godz. 14.00

Warunki uczestnictwa

1. W przeglądzie mogą wziąć udział:

kapele ludowe, których skład winien być zgodny z wzorami danego regionu,

soliści instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach ludowych, np.

skrzypce, harmonia półtonowa, pedałowa, guzikowa, ligawki, fujarki itp.,

zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia instrumentalnego),

śpiewacy (bez towarzyszenia instrumentalnego),

pary taneczne wykonujące tańce ludowe regionu, który reprezentują,

gawędziarze ludowi,

zespoły folklorystyczne.

2. W ramach konkursu po 2 utwory wykonują:

kapele ludowe,

soliści instrumentaliści,

śpiewacy ludowi,

zespoły śpiewacze,

pary taneczne.

Gawędziarze - dwie gadki, a zespoły folklorystyczne - program, który nie przekracza 10 minut.

 1. Zgłoszenie programu odbywa się po wypełnieniu karty zgłoszenia i nadesłaniu jej na adres Regionalnego Ośrodka Kultury, 18-403 Łomża ul. Małachowskiego 4,

do 23 kwietnia 2018 r. Zgłoszenia przysłane po terminie nie będą uwzględniane w programie konkursu!


Ocena programu

1. Jury będzie oceniać każdą kategorię wykonawców oddzielnie.

2. Kryteria oceny:

- dobór repertuaru zaczerpniętego z autentycznego folkloru muzycznego
i
zachowanie tradycji regionalnej,

- wykonanie muzyczne, skład instrumentalny, tradycyjna technika gry oraz właściwy zestaw instrumentów, a także wierność odtworzenia melodii i tańców,

- ocenie podlegać będzie także układ taneczny, stroje i rekwizyty zgodnie
z
regionem oraz widowiskowość prezentowanego programu.

3. Laureaci I i II nagrody mogą wziąć udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie (10.06.2018 r.), jeżeli przygotują program zgodny
z
w/w regulaminem.

Nagrody

1. Wysokość oraz ilość nagród uzalezniona będzie od środków zgromadzonych na ten cel.


Uwagi

Organizatorzy dopuszczają udział w imprezie zespołów pieśni i tańca (poza konkursem).

Każdy uczestnik może brać udział w zasadzie tylko w jednej kategorii przeglądu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu
i
podziału nagród.

Uczestnicy przeglądu winni zgłosić się w biurze organizacyjnym do godz. 13.00.

- Organizatorzy zapraszają również twórców ludowych do prezentacji i sprzedaży swoich prac.

Przegląd adresowany jest do uczestników pochodzących z powiatów: Łomża, Zambrów, Grajewo, Kolno, Wysokie Mazowieckie i gmina Goniądz (obszar dawnego województwa łomżyńskiego)Dodatkowe informacje

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży,

18-403 Łomża, ul. Małachowskiego 4, tel. 086 219 01 11, e-mail:rok@4lomza.pl


Załączniki

 1. Karta zgłoszenia
2018-03-16 08:09 Iza Cierpikowska

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych Zbójna 2017 - protokół jury

Protokół z posiedzenia komisji
Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej
14 maja 2017

Komisja w składzie:
Józef Zyśk – przewodniczący
Andrzej Dyrdał
Jerzy Białobrzeski

postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii zespołów śpiewaczych – dorośli
I nagroda – Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
I nagroda – Zespół Śpiewaczy z Turośli
II nagroda – Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
II nagroda – Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi
II nagroda – Ludowy Zespół Śpiewaczy ,,Laskowianki' z Zambrowa
II nagroda – Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy

W kategorii zespołów śpiewaczych – grupa dziecięco-młodzieżowa:
I nagroda – Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
II nagroda – Ludowy Zespół Śpiewaczy ,,Laskowianki' – grupa młodzieżowa
Wyróżnienie – Ludowy Zespół Śpiewaczy ,,Laskowianki' – grupa dziecięca
Wyróżnienie – Dziecięcy Zespół Śpiewaczy ,,Turoślanie' – dziewczęta

W kategorii solistów śpiewaków – grupa dorosłych:
I nagroda – Agnieszka Żemek-Pawczyńska z Łomży
I nagroda – Eugenia Kuliś z Kruszy
II nagroda – Hanna Ksepka z Kuzi
II nagroda – Ewa Łempicka z Wyku
Wyróżnienie – Eugeniusz Nasiadko z Mątwicy

W kategorii solistów instrumentalistów – grupa dorosłych:
I nagroda – Jan Kania z Turośli
I nagroda – Krystyna Gromadzka z Kolna
I nagroda – Marian Góralski z Turośli
II nagroda – Eugeniusz Piaścik z Dębnik
II nagroda – Ludwik Sztachański z Taraskowa

W kategorii solistów instrumentalistów – grupa dziecięco-młodzieżowa:
I nagroda – Dawid Ciecierski z Turośli
I nagroda – Dawid Sutkowski z Turośli
II nagroda – Ula Charubin ze Zbójnej
II nagroda – Karol Sadłowski z Turośli
Wyróżnienie – Adam Sadłowski z Turośli
Wyróżnienie – Jakub Kawałek z Turośli
Wyróżnienie – Natalia Zadroga z Turośli
Wyróżnienie – Piotr Zakrzewski z Nowogrodu

W kategorii kapel:
I nagroda – Kapela Jana Kani z Turośli
I nagroda – Kapela Kurpiowska ze Zbójnej
II nagroda – Kapela ,,Szansa' z Zambrowa
Wyróżnienie – Duet Akordeonowy ROK Łomża

W kategorii zespołów folklorystycznych – dorośli:
II nagroda – Integracyjny Zespół Folklorystyczny ,,Szansa' z Zambrowa

W kategorii zespołów folklorystycznych – dzieci i młodzież:
II nagroda – Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej
II nagroda – Zespół Folklorystyczny ,,Turoślanie' z Turośli

W kategorii gawędziarzy – grupa dziecięco-młodzieżowa:
I nagroda – Paweł Waszkiewicz z Dobregolasu
II nagroda – Iza Rojewska z Jankowa Młodzianowa
II nagroda – Kinga Gutowska z Nowogrodu
Wyróżnienie – Kinga Sendrowska z Dobregolasu
Wyróżnienie – Izabela Piaścik z Dobregolasu
Wyróżnienie – Wiktoria Wasiewicz z Dobregolasu
Wyróżnienie – Dominika Walczyk z Dobregoalsu
Wyróżnienie – Mateusz Dziczek z Dobregolasu

Na Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich odbywający się podczas XXIV Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie komisja kwalifikuje zdobywców I i II miejsc we wszystkich kategoriach pod warunkiem przygotowania programu opartego na folklorze kurpiowskim.
Nagrody laureatom ufundowali: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, Fundacja Sztuk i Dialogu oraz dla najlepszej kapeli ufundowali Państwo Bogumiła i Marek Olbryś.
Zadanie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Łomży i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zbójna, dn. 14.05.2017 r.
2017-05-16 10:06 Admin

Kolejność występów - Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych Zbójna 2017

Kolejność występów na Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych - Zbójna 2017, 14.05.2017 r.

14.00 - rozpoczęcie Przeglądu
14.05 - Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
14.10 - Duet Akordeonowy ROK Łomża
14.15 - Antoni Dymerski z Wyku – instrumentalista, harmonia pedałowa
14.20 - Eugeniusz Nasiadko z Mątwicy – solista śpiewak
14.25 - Wiktoria Wąsiewicz z Dobregolasu-gawędziarka
14.30 - Ewa Łępicka z Wyku – solistka śpiewaczka
14.35 - Paweł Waszkiewicz z Dobregolasu- gawędziarz
14.40 - Krystyna Gromadzka z Kolna – instrumentalistka
14.45 - Dominika Walczyk z Dobregolasu-gawędziarka
14.50 - Eugania Kuliś z Turośli – solistka śpiewaczka
14.55 - Ludowy Zespół Śpiewaczy„Laskowianki” z Zambrowa- gr. dziecięca,
15.05 - Hanna Ksepka z Kuzi – solistka śpiewaczka
15.10 - Ludwik Sztachański z Taraskowa – instrumentalista harmonia pedałowa
15.15 - Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi
15.25 - Marian Góralski z Turośli – instrumentalista skrzypce
15.30 - Kinga Sendrowska z Dobregolasu- gawędziarka
15.35 - Ludowy Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Zambrowa- gr. młodzieżowa
15.45 - Dawid Sutkowski z Turośli – instrumentalista, harmonia pedałowa
15.50 - Zespół Śpiewaczy z Turośli
15.55 - Adam Sadłowski z Turośli – instrumentalista harmonia pedałowa
16.00 - Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy
16.10 - Izabela Piaścik z Dobregolasu-gawędziarka
16.15 - Piotr Zakrzewski z Nowogrodu – instrumentalista akordeon
16.20 - Urszula Charubin ze Zbójnej – instrumentalistka, harmonia pedałowa
16.25 - Kapela Kurpiowska ze Zbójnej
16.30 - Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej,
16.40 - Mateusz Dziczek z Dobregolasu-gawędziarz
16.45 - Kapela Jana Kani z Turośli
16.55 - Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Turoślanie” z Turośli
17.05 - Natalia Zadroga z Turośli – instrumentalistka skrzypce
17.10 - Zespół Śpiewaczy „ Laskowianki" z Zambowa
17.20 - Dziecięcy Zespół Śpiewaczy „Turoślanie” z Turośli- dziewczęta
17.30 - Karol Sadłowski z Turośli – instrumentalista harmonia pedałowa
17.35 - Jakub Kawałek z Turośli – instrumentalista harmonia pedałowa
17.45 - Kinga Gutowska z Nowogrodu - gawędziarka
17.50 - Dawid Ciecierski z Turośli – instrumentalista harmonia pedałowa
17.55 - Kapela Ludowa „Szansa”z Zambrowa
18.05 - Integracyjny Zespół Folklorystyczny „Szansa” z Zambrowa
18.15 - Eugeniusz Piaścik z Dębnik- instrumentalista harmonia pedałowa
18.20 - Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
18.30 - Izabela Rojewska z Jankowa Młodzianowa – gawędziarka
18.35 - Jan Kania z Turośli – instrumentalista, harmonia pedałowa
18.40 - Agnieszka Żemek – Pawczyńska z Łomży- solistka śpiewaczka
18.45 - Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
2017-05-08 15:08 Admin

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej

Tegoroczny Przegląd odbędzie się 14 maja 2017 r. Przegląd adresowany jest do uczestników pochodzących z powiatów: Łomża, Zambrów, Grajewo, Kolno, Wysokie Mazowieckie i gmina Goniądz (obszar dawnego województwa łomżyńskiego).

Program:
14.00 - Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych
18.30 - koncert zespołu Znad Mereczanki
19.00 - występ zespołu ITEX
ok. godz. 20.00 - ogłoszenie wyników Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych - Zbójna 2017

Podczas trwania imprezy będą się odbywały (13.00-19.00):
- kiermasz sztuki ludowej
- konkurencje zręcznościowe dla publiczności
- atrakcje dla dzieci.

Zgłoszenie odbywa się po wypełnieniu karty zgłoszenia i nadesłaniu jej na adres Regionalnego Ośrodka Kultury, 18-403 Łomża ul. Małachowskiego 4, do 28 kwietnia 2017 r. Zgłoszenia przysłane po terminie nie będą uwzględniane w programie konkursu!

 

Przegląd jest konkursem kwalifikującym zespoły, solistów, kapele i gawędziarzy na konkursy ogólnopolskie o podobnych charakterze, m.in. na XXIV Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej, które odbędą się dnia 17 czerwca 2017 roku w Nowogrodzie.
Przegląd ma na celu: prezentację tradycji ludowego muzykowania, stylu śpiewania, gwary i tańca, popularyzację tych tradycji w społeczeństwie, jak również zachowanie folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych.

Organizatorzy:
Fundacja Sztuk i Dialogu
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
Wójt Gminy Zbójna
Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej
Pomocy finansowej udzielili:Starostwo Powiatowe w Łomży
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Współorganizatorzy:
Gimnazjum w Zbójnej
Szkoła Podstawowa w Zbójnej
Ochotnicza Straż Pożarna w Zbójnej


Podczas Przeglądu obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania oraz nagrywania bez zgody organizatora.

Załączniki

 1. Karta zgłoszenia 2017
 2. Regulamin Przeglądu 2017
2017-02-27 11:45 Iza Cierpikowska

Protokół Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej 2016

 • Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
 • Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
 • Dawid Ciecierski z Turośli
 • Zespół Śpiewaczy "Laskowianki" z Laskowca Starego

Gratulujemy zwycięzcom!

Protokół z posiedzenia komisji
Regionalnego
Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej
15
maja 2016


Komisja w składzie:

Jerzy Białobrzewski – przewodniczący jury, założyciel i wieloletni choreograf Zespołu Tańca Ludowego „Ostrołęka”
Józef Zyśk – członek jury, kierownik Działu Dziedzictwa Kulturowego i Inicjatyw Artystycznych WOAK Białystok
Dariusz Kryszpiniuk– członek jury, instruktor ds organizacji imprez muzycznych i tańca Działu Dziedzictwa Kulturowego i Inicjatyw Artystycznych WOAK Białystok

postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii zespołów śpiewaczychdorośli:

I nagroda

Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

II nagroda

Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy

Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi

Zespół Śpiewaczy z Turośli

Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Laskowca Starego


W kategorii zespołów śpiewaczychgrupa dziecięco-młodzieżowa:

I nagroda

Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Turośli- grupa dziewczęca

II nagroda

Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Laskowca Starego- grupa dziewczęca

Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Laskowca Starego- grupa dziecięca


W kategorii solistów śpiewakówgrupa dorosłych:

I nagroda -Hanna Ksepka z Kuzi

II nagroda- Ewa Łempicka z Wyku

W kategorii solistów śpiewakówgrupa dziecięco-młodzieżowa:

I nagroda nie przyznano

II nagroda

Ewa Lemańska ze Zbójnej

Małgorzata Lemańska ze Zbójnej


W kategorii solistów instrumentalistów- grupa dorosłych:


I nagroda

Jan Kania z Turośli

Eugeniusz Piaścik z Dębnik

II nagroda

Ludwik Sztachański z Taraskowa

Marian Góralski z Turośli

wyróżnienie -Michał Olchowik z Łomży


W kategorii solistów instrumentalistów- grupa dziecięco- młodzieżowa:

I nagroda -Dawid Ciecierski z Turośli

II nagroda

Dawid Sutkowski z Turośli

Adam Sadłowski z Turośli

Wojciech Musiak z Turośli

W kategorii kapel:

I nagroda -Kapela Jana Kani z Turośli

II nagroda- Kapela Ludowa „Szansa” z Zambrowa

W kategorii zespołów folklorystycznychdorośli:

I nagroda- Integracyjny Zespół Folklorystyczny „Szansa” z Zambrowa


W kategorii zespołów folklorystycznychdzieci i młodzież:

I nagroda nie przyznano

II nagroda

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Turoślanie” z Turośli


W kategorii gawędziarzygrupa dziecięco- młodzieżowa:

I nagroda- Kinga Gutowska z Nowogrodu

wyróżnienia: Izabela Rojewska z Nowogrodu


Na Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich odbywający się podczas XXIII Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie, który odbędzie się 19 czerwca 2016 roku komisja kwalifikuje laureatów I i II miejsc we wszystkich kategoriach pod warunkiem przygotowania programu opartego na folklorze kurpiowskim.

Ponadto laureaci I i II miejsc we wszystkich kategoriach zakwalifikowani zostali do udziału w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych „W poszukiwaniu i Przekazywaniu Folkloru", który odbędzie się 2 lipca 2016 roku w Czarnej Białostockiej.

Nagrody laureatom ufundował Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku2016-05-16 10:32 Iza Cierpikowska

Kolejność występów - Przegląd w Zbójnej 15.05.2016

Tylko w niedzielę 15 maja 2016 od godz 14.00 w Zbójnej jedyna taka okazja aby usłyszeć i zobaczyć różnorodność folkloru regionu łomżyńskiego. Zapraszamy serdecznie .

14.00- rozpoczęcie Regionalnego Przeglądy Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych

-Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

-Ula Charubin z Dobrego Lasu- gawędziarka

-Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi

-Kinga Gutowska z Nowogrodu- gawędziarka

-Dawid Ciecierski z Turośli – instrumentalista, harmonia pedałowa

-Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

-Ewa Łempicka z Wyku – solistka śpiewaczka

-Karol Sadłowski z Turośli- instrumentalista, harmonia pedałowa

-Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Turośli- grupa dziewczęca

- Adam Sadłowski z Turośli – instrumentalista, harmonia pedałowa

-Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

-Dawid Sutkowski z Turośli- instrumentalista, harmonia pedałowa

-Ewa Lemańska ze Zbójnej- solistka śpiewaczka

-Wojciech Musiak z Turośli – instrumentalista, harmonia pedałowa

-Izabela Piaścik z Dobrego Lasu - gawędziarka

-Eugeniusz Piaścik z Dębnik- instrumentalista, harmonia

-Małgorzata Lemańska ze Zbójnej- solistka śpiewaczka

-Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Laskowca Starego- grupa dziewczęca

-Kapela Jana Kani z Turośli

-Marian Góralski z Turośli – instrumentalista, skrzypce

-Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Turoślanie” z Turośli

-Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Laskowca Starego

-Jan Kania z Turośli – instrumentalista, harmonia pedałowa

-Kinga Sendrowska z Dobrego Lasu - gawędziarka

-Integracyjny Zespół folklorystyczny „Szansa” z Zambrowa

-Mateusz Dziczek ze Zbójnej - gawędziarz

-Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Laskowca Starego- grupa dziecięca

-Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy

-Ludwik Sztachański z Taraskowa- instrumentalista, harmonia

-Izabela Rajowska z Nowogrodu- gawędziarka

-Kapela Ludowa „Szansa” z Zambrowa

-Zespół Śpiewaczy z Turośli

-Weronika Kołdys z Dobrego Lasu- gawędziarka

-Michał Olchowik z Łomży – solista instrumentalista , harmonia

-Hanna Ksepka z Kuzi – solistka śpiewaczka

-Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

Ok.18.00 - zakończenie przesłuchań

 

Przegląd realizowany dzięki pomocy:

 Starostwa Powiatowego w Łomży
Urzędu Gminy Zbójna i Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.– Marszałek Województwa Podlaskiego


 

2016-05-12 09:44 Iza Cierpikowska

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej 2015 - WYNIKI

Protokół z posiedzenia komisji Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej 17 maja 2015

Protokół z posiedzenia komisji
Regionalnego
Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej
1
7 maja 2015


Komisja w składzie:

Jerzy Białobrzewski – przewodniczący Jury
Józef Zyśk – członek Jury
Teresa Pardo – członek Jury


postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:


W kategorii zespołów śpiewaczychdorośli:

I nagroda:

-Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

-Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

-Zespół Śpiewaczy z Turośli

II nagroda:

-Ludowy Zespół Śpiewaczy„Laskowianki” z Laskowca Starego

-Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi

-Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy


W kategorii zespołów śpiewaczychgrupa dziecięco-młodzieżowa:

I nagroda:

-Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Turośli

II nagroda:

-Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

III nagroda:

-Ludowy Zespół Śpiewaczy„Laskowianki” z Laskowca Starego”(dzieci)

-Ludowy Zespół Śpiewaczy„Laskowianki” z Laskowca Starego”(młodzież)


W kategorii solistów śpiewakówgrupa dorosłych:

I nagroda:

-Eugenia Kuliś z Kruszy

-Ewa Łempicka z Kuzi

-Anna Chmielewska z Nowogrodu


W kategorii solistów śpiewakówgrupa dziecięco-młodzieżowa:

I nagroda:

-Małgorzata Lemańska ze Zbójnej

-Ewa Lemańska ze Zbójnej


W kategorii solistów instrumentalistów- grupa dorosłych:

I nagroda:

-Eugeniusz Piaścik z Dębnik

-Jan Kania z Turośli

III nagroda:

-Marian Kuliś z Kruszy

W kategorii solistów instrumentalistów- grupa dziecięco- młodzieżowa:

II nagroda:

-Dawid Ciecierski z Turośli

-Wojciech Musiak z Turośli

-Karol Sadłowski z Turośli

III nagroda:

-Dawid Sutkowski z Turośli

wyróżnienia:

-Jakub Kawałek z Turośli

-Aleksandra Ruszczyk z Turośli

-Szymon Stachelek z Turośli

-Adam Sadłowski z Turośli


W kategorii kapel:

I nagroda:

-Kapela Jana Kani z Turośli

-Kapela Kurpiowska ze Zbójnej


W kategorii zespołów folklorystycznychdorośli:

I nagroda:

-Zespół Folklorystyczny „Szansa” z Zambrowa


W kategorii zespołów folklorystycznychdzieci i młodzież:

I nagroda:

-Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

II nagroda:

-Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Turoślanie”


W kategorii gawędziarzygrupa dziecięco- młodzieżowa:

I nagroda:

-Agnieszka Siwik z Dobrego Lasu

II nagroda

-Daniel Lemański z Lemana

-Rafał Dobrowolski z Lemana

III nagroda

-Kacper Lemański z Lemana

-Kacper Malczyk z Nowej Rudy

wyróżnienia:

-Weronika Szymańska ze Szkoły Podstawowej w Konarzycach

-Karina Biedrzycka ze Szkoły Podstawowej w Konarzycach

-Mateusz Dziczek z Dobrego LasuNa Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich odbywający się podczas XXII Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie komisja kwalifikuje zdobywców I  i II miejsc we wszystkich kategoriach pod warunkiem przygotowania programu opartego na folklorze kurpiowskim.

Nagrody laureatom ufundowali: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku wysokości 2000 zł, oraz Bogumiła i Marek Olbryś w wysokości 500 zł (nagrodę im. Heleny i Bolesława Olbryś „ dla najlepszej kapeli”).

Nagrodę im. Heleny i Bolesława Olbryś otrzymały kapele: Kapela Jana Kani z Turośli i Kapela Kurpiowska ze Zbójnej.Zbójna, 17.05.2015 r.

 

 

Przegląd realizowany dzięki pomocy:


Starostwa Powiatowego w Łomży
Urzędu Gminy Zbójna i Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Sponsor główny: Van Pur S.A. marka Łomża

 

2015-05-18 10:39 Iza Cierpikowska

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej- program 17. 05. 2015

Organizatorzy Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej uprzejmie proszą wszystkie grupy i solistów o przybycie i zarejestrowanie się w biurze organizacyjnym najpóźniej do godz. 12.30.
Szczegółowy program występów dostępny będzie w miejscu trwania imprezy w biurze organizacyjnym.
Do miłego zobaczenia w Zbójnej!

Ogólny program imprezy:

13.00

- rozpoczęcie Regionalnego Przeglądy Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych

13.05

- Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

 

- Weronika Szymańska, SP w Konarzycach - gawędziarka

 

-Ludowy Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Laskowca Starego”(młodzież)

 

-Antoni Dymerski z Wyku – harmonia pedałowa

 

- Karina Biedrzycka, SP Konarzyce- gawędziarka

 

-Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

 

- Kapela Kurpiowska ze Zbójnej

 

- Rafał Dobrowolski z Lemana- gawędziarz

 

-Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

 

-Kacper Malczyk z Nowej Rudy -gawędziarz

 

- Aleksandra Ruszczyk z Turośli - harmonia pedałowa

 

-Ludowy Zespół Śpiewaczy„Laskowianki” z Laskowca Starego”(dzieci)

 

-Kacper Lemański z Lemana - gawędziarz

 

-Ewa Lemańska ze Zbójnej -solistka śpiewaczka

 

-Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Turośli

 

-Daniel Lemański z Lemana - gawędziarz

 

-Szymon Stachelek z Turośli - harmonia pedałowa

 

-Mateusz Dziczek z Dobrego Lasu - gawędziarz

 

-Jakub Kawałek z Turośli- harmonia pedałowa

 

-Małgorzata Lemańska ze Zbójnej - solistka śpiewaczka

 

-Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Turoślanie”

 

-Kapela Jana Kani z Turośli

 

-Agnieszka Siwik z Dobrego Lasu- gawędziarka

16.00-16.30

przerwa

16.30

-Eugeniusz Piaścik z Dębnik – harmonia pedałowa

 

-Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi

 

- Karol Sadłowski z Turośli - harmonia pedałowa

 

- Eugenia Kuliś z Kruszy - solistka śpiewaczka

 

- Adam Sadłowski z Turośli- harmonia pedałowa

 

- Integracyjny Zespół Folklorystyczny „Szansa” z Zambrowa

 

- Dawid Sutkowski z Turośli - harmonia pedałowa

 

-Honorata Ruszczyk z Nowej Rudy-solistka śpiewaczka

 

- Dawid Ciecierski z Turośli - harmonia pedałowa

 

-Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy

 

- Anna Chmielewska z Nowogrodu -solistka śpiewaczka

 

- Wojciech Musiak z Turośli - harmonia pedałowa

 

-Zespół Śpiewaczy z Turośli

 

-Ludowy Zespół Śpiewaczy„Laskowianki” z Laskowca Starego(dorośli)

 

- Ewa Łempicka z Kuzi- solistka śpiewaczka

 

- Marian Kuliś z Kruszy -harmonia pedałowa

 

-Jan Kania z Turośli - harmonia pedałowa

  -Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
 

 

18.40

- zakończenie przesłuchań.

18.40 - 24.00 - Występ Zespołu ITEX

Podczas trwania imprezy będą się odbywały(13.00-19.00):

- kiermasz sztuki ludowej i rękodzielniczej,

-  konkurencje zręcznościowe dla publiczności,

- atrakcje dla dzieci

Ogłoszenie protokołu połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień nastąpi w dniu trwania imprezy około godziny 20.00

 

Przegląd realizowany dzięki pomocy:


Starostwa Powiatowego w Łomży
Urzędu Gminy Zbójna i Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Sponsor główny: Van Pur S.A. marka Łomża

 

2015-05-06 08:59 Iza Cierpikowska

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej 2015

Tegoroczny Przegląd odbędzie się 17 maja 2015 r. Przegląd adresowany jest do uczestników pochodzących z powiatów: Łomża, Zambrów, Grajewo, Kolno, Wysokie Mazowieckie i gmina Goniądz (obszar dawnego województwa łomżyńskiego).

Zgłoszenie programu odbywa się po wypełnieniu karty zgłoszenia i nadesłaniu jej na adres Regionalnego Ośrodka Kultury, 18-403 Łomża ul. Małachowskiego 4, do 24 kwietnia 2015 r. Zgłoszenia przysłane po terminie nie będą uwzględniane w programie konkursu!

Organizatorzy:

-Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
-Wójt Gminy Zbójna
-Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

 

 

Przegląd realizowany dzięki pomocy:

 Starostwa Powiatowego w Łomży
Urzędu Gminy Zbójna i Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Sponsor główny: Van Pur S.A. marka Łomża

 

 

Załączniki

 1. Karta zgłoszenia
 2. Regulamin
2015-03-26 11:14 Iza Cierpikowska

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej - WYNIKI

Protokół z posiedzenia komisji
Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej
18 maja 2014


Komisja w składzie:
Jerzy Białobrzewski – przewodniczący jury
Józef Zyśk – członek jury
Teresa Pardo – członek jury

postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii zespołów śpiewaczychdorośli:

I nagroda: Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

                Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

                Ludowy Zespół Śpiewaczy „ Laskowianki” z Laskowca Starego

II nagroda: Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

                 Zespół Śpiewaczy z Turośli

                 Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy

wyróżnienia: Zespół „Zabielanki” z Zabiela

                  Zespół „Maryna” z Łomży


W kategorii zespołów śpiewaczychgrupa dziecięco-młodzieżowa:

I nagroda: nie przyznano

II nagroda: Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Turośli

Dziewczęcy Ludowy Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Laskowca Starego

Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

 

W kategorii solistów śpiewakówgrupa dorosłych:

I nagroda: Honorata Ruszczyk z Nowej Rudy

II nagroda: Eugenia Kuliś z Kruszy

                 Agnieszka Żemek – Pawczyńska z Łomży

                 Kinga Estkowska z Nowogrodu


W kategorii solistów śpiewakówgrupa dziecięco-młodzieżowa:

I nagroda: Małgorzata Lemańska ze Zbójnej


W kategorii solistów instrumentalistów:

I nagroda: Jan Kania z Turośli

II nagroda: Eugeniusz Piaścik z Dębnik

III nagroda: Ludwik Sztachański z Taraskowa


W kategorii kapel:

I nagroda: Kapela Kurpiowska ze Zbójnej

II nagroda: Kapela Jana Kani z Turośli

                Kapela Ludowa „Szansa” z Zambrowa


W kategorii zespołów folklorystycznychdorośli:

I nagroda: nie przyznano

II nagroda: Integracyjny Zespół Folklorystyczny „ Szansa” z Zambrowa

wyróżnienie: Zespół „Łomżyniacy” z Łomży


W kategorii zespołów folklorystycznychdzieci i młodzież:

I nagroda: nie przyznano

II nagroda: Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

                 Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „ Turoślanie” z Turośli


W kategorii gawędziarzy – grupa dorosłych:

I nagroda: nie przyznano

II nagroda: Przemysław Przestrzelski z Łomży

III nagroda: Jadwiga Wojewoda z Łomży


W kategorii gawędziarzy – grupa dziecięco- młodzieżowa:

I nagroda: nie przyznano

II nagroda: Jakub Mazewski z Konarzyc

                 Karina Biedrzycka i Weronika Szymańska z Konarzyc


Na Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich odbywający się podczas XXI Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie komisja kwalifikuje zdobywców I i II miejsc we wszystkich kategoriach pod warunkiem przygotowania programu opartego na folklorze kurpiowskim.

Ponadto laureaci I i II miejsc zaproszeni są na 37 edycję „ W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru” w dniu 5 lipca 2014 roku do Czarnej Białostockiej.

Nagrody laureatom ufundowali: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku wysokości 2000 zł , Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w wysokości 1000 zł (dla najlepszych zespołów), oraz Bogumiła i Marek Olbryś w wysokości 500 zł (nagrodę im. Heleny i Bolesława Olbryś „ dla najlepszej kapeli”).

Nagrodę Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego otrzymały zespoły z Turośli.

Nagrodę im. Heleny i Bolesława Olbryś otrzymała Kapela Kurpiowska ze Zbójnej.

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Zbójna, 18.05.2014 r.

Fotogaleria

2014-05-19 08:44 Iza Cierpikowska

Regionalny Przegląd w Zbójnej- program, 18 maja 2014, rozpoczęcie godz.13.00

Cel przeglądu
- prezentacja tradycji ludowego muzykowania, stylu śpiewania, gwary i tańca, popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie, jak również zachowanie folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych,
- wytypowanie najlepszych zespołów kurpiowskich na Ogólnopolski Przegląd Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie (15 czerwca 2014 r.).

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej

18 maja 2014 r.

kolejność występów

 

13.00

- rozpoczęcie Regionalnego Przeglądy Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych

 

13.05

- Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

 

13.15

- Jakub Mazewski z Konarzyc- gawędziarz

 

13.20

- Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

 

13.30

- Małgorzata Lemańska ze Zbójnej- solistka śpiewaczka

 

13.35

- Antoni Dymerski z Wyku- solista instrumentalista

 

13.40

- Zespół „Łomżyniacy” z Łomży

 

13.50

- Karina Biedrzycka i Weronika Szymańska z Konarzyc- gawędziarki

 

14.00

- Kapela Kurpiowska ze Zbójnej

 

14.10- 15.00

- przerwa

 

15.10

- Zespół „Maryna” z Łomży

 

15.20

- Ewa Lemańska ze Zbójnej - solistka śpiewaczka

 

15.25

- Jadwiga Wojewoda z Łomży - gawędziarka

 

15.30

- Kinga Estkowska z Nowogrodu - solistka śpiewaczka

 

15.40

- Przemysław Przestrzelski z Łomży - gawędziarz

 

15.45

- Kapela Jana Kani z Turośli

 

16.00

- Ludwik Sztachański z Taraskowa- solista instrumentalista

 

16.05

- Eugenia Kuliś z Kruszy – solistka śpiewaczka

 

16.15

- Integracyjny Zespół Folklorystyczny „Szansa” z Zambrowa

 

16.30

- Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Turośli (dziewczęta)

 

16.40

- Honorata Ruszczyk z Nowej Rudy - solistka śpiewaczka

 

16.45

- Dziewczęcy Ludowy Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Laskowca Starego

 

16.55

- Eugeniusz Piaścik z Dębnik – solista instrumentalista

 

17.00

- Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Turośli (chłopcy)

 

17.10

- Ludowy Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Laskowca Starego

 

17.20

- Zespół Śpiewaczy z Turośli

 

17.25

- Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

 

17.35

- Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Turoślanie” z Turośli

 

17.40

- Kapela Ludowa „Szansa” z Zambrowa

 

17.50

- Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy

 

18.00

- Jan Kania z Turośli– harmonia pedałowa

 

18.10

- Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

 

18.20

- Agnieszka Żemek – Pawczyńska z Łomży- solistka śpiewaczka

 

18.30

- Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

 

18.40

- zakończenie przesłuchań.

 

 

 

 


 

 

Organizatorzy:

-Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
-Wójt Gminy Zbójna
-Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej
- Fundacja Sztuk i Dialogu

 

 

Przegląd realizowany dzięki pomocy:
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego Wojewwództwa Podlaskiego
Starostwa Powiatowego w Łomży
Urzędu Gminy Zbójna i Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku
Fundacji Sztuk i Dialogu 

Fotogaleria

2014-05-08 10:26 Iza Cierpikowska

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin