Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej 2021

Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej 2021

W przeglądzie mogą wziąć udział uczestnicy bez ograniczeń wiekowych z terenu regionu łomżyńskiego tzn. z terenu dawnego województwa łomżyńskiego (powiaty: Łomża, Grajewo, Zambrów, Kolno, Wysokie Mazowieckie i gmina Goniądz). Ponadto laureaci I i II nagród przeglądu będą zakwalifikowani do udziału w 28 Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kurpiowskich 2021 (org. ROK Łomża)- pod warunkiem przygotowania repertuaru kurpiowskiego. Wspomniani laureaci zostaną zakwalifikowani również do II etapu kwalifikacji Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego 2021 ( org. Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku).

REGIONALNY PRZEGLĄD KAPEL, ŚPIEWAKÓW I GAWĘDZIARZY LUDOWYCH

REGULAMIN 2021ORGANIZATORZY

Fundacja Sztuk i Dialogu

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

Wójt Gminy Zbójna

Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej


WSPÓŁORGANIZATORZY

Starostwo Powiatowe w Łomży

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku – Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego


POMOCY FINANSOWEJ UDZIELILI

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Starostwo Powiatowe w Łomży


ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Cel przeglądu:

- prezentacja tradycyjnego ludowego muzykowania, stylu śpiewania, gwary i tańca, popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie, jak również zachowanie folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych,

- wytypowanie najlepszych zespołów kurpiowskich na 28 Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich, odbywający się w ramach 28 Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej 2021 ( finał 20 czerwca 2021 r.) oraz na inne ogólnopolskie przeglądy i konkursy o podobnym charakterze.

- zaprezentowanie występów laureatów podczas finałowego koncertu w dniu 23 maja 2021 roku w Zbójnej.


WARUNKI UCZESTNICTWA

W przeglądzie mogą wziąć udział uczestnicy bez ograniczeń wiekowych z terenu regionu łomżyńskiego tzn. z terenu dawnego województwa łomżyńskiego (powiaty: Łomża, Grajewo, Zambrów, Kolno, Wysokie Mazowieckie i gmina Goniądz).


Zapraszamy do udziału:

kapele ludowe, których skład powinien być zgodny z wzorami danego regionu,

solistów instrumentalistów grających na tradycyjnych instrumentach ludowych, np. skrzypce, pedałowa, guzikowa, harmonia półtonowa, ligawki, fujarki itp.,

zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia instrumentalnego),

śpiewaków ludowych (bez towarzyszenia instrumentalnego),

pary taneczne wykonujące tańce ludowe regionu, który reprezentują,

gawędziarzy ludowych ,

zespoły folklorystyczne (program max do 10 minut).


W ramach konkursu po 2 utwory prezentują:

kapele ludowe,

soliści instrumentaliści,

śpiewacy ludowi,

zespoły śpiewacze,

- gawędziarze,

pary taneczne

Zespoły folklorystyczne prezentują program nieprzekraczający 10 minut.


Warunki zgłoszenia:

1. Przegląd organizowany jest w formie elektronicznej. Oznacza to, że zgłoszenia do konkursu, komunikacja ws konkursu, cały proces regulaminowy odbywać się będzie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej i telefonicznej.

2. Zgłoszenie do przeglądu wymaga:

- poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z załącznikami

- wygenerowanego linku do nagrania konkursowego

Zgłoszenia wypełnione, podpisane i sfotografowane lub skanowane, należy przesłać wraz z linkiem do filmu zamieszczonego na serwisie internetowym YouTube, na adres e - mail organizatora: roklomza@4lomza.pl w nieprzekraczalnym terminie regulaminowym, tzn.do 30 kwietnia 2021 r.

3. Warunki dotyczące nagrań:

- nagrany film ma przedstawiać uczestnika/ków podczas wykonywania utworu lub podczas tańca (widoczna postać i instrumenty). Można nagrywać np. telefonem komórkowym, prosimy jedynie o dobrą jakość nagrania – w wyższej rozdzielczości, proponowany przez nas to minimum1200x1024), kto ma taką możliwość prosimy o używanie statywu;

- na nagraniu, przed wykonaniem utworu konkursowego należy przedstawić się z imienia i nazwiska, w przypadku zespołów – podać jego nawę. Następnie należy podać nazwę miejscowości z której uczestnik pochodzi oraz kategorię w której zamierza wziąć udział i utwory/tytuły utworów, które będzie prezentował ( np Jan Kowalski ze Zbójnej; Biorę udział w kategorii solistów instrumentalistów i zaprezentuję utwory "Stara baba" i " Powolniak");

- obowiązuje strój charakterystyczny dla regionu, który uczestnik reprezentuje;

- nagranie należy zamieścić na kanale YouTube wygenerować link do nagrania i przesłać go organizatorowi na adres mailowy: roklomza@4lomza.pl wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i niezbędnymi załącznikami i oświadczeniami. Ważne jest, aby przesyłany film nie był publiczny (przydatny link do pomocy YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/157177?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl ).

Korzystając z platform do zdalnego przesyłania danych, należy zwrócić uwagę na zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez dostawców wybranych usług;

- dopuszczone do konkursu będą jedynie filmy bez montażu, dodatkowej edycji, przeróbek itp;

- ponadto organizatorzy apelują o stosowanie się do ogólnokrajowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się COVID19.


OCENA PROGRAMU

1. Jury będzie oceniać każdą kategorię wykonawców oddzielnie, z podziałem na kategorie wiekowe uczestników.

2. Kryteria oceny:

- dobór repertuaru zaczerpniętego z autentycznego folkloru muzycznego i zachowanie tradycji regionalnej,

- wykonanie muzyczne, skład instrumentalny, tradycyjna technika gry oraz właściwy zestaw instrumentów, a także wierność odtworzenia melodii i tańców,

- ocenie podlegać będzie także układ taneczny, stroje i rekwizyty zgodnie z regionem oraz widowiskowość prezentowanego programu.

3. Laureaci I i II nagrody mogą wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kurpiowskich (finał 20 czerwca 2021 roku) pod warunkiem przygotowania utworów zgodnych z wymogami regulaminowymi w/w konkursu.


NAGRODY

1. Wysokość oraz ilość nagród uzależniona będzie od środków zgromadzonych na ten cel.

2. O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani drogą mailową (na przesłany w zgłoszeniu adres e-mail), informacja o wynikach zamieszczona zostanie także na stronach internetowych organizatora oraz jego profilach społecznościowych (FB).

3. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego koncertu finalistów w dniu 23 maja 2021 roku w Zbójnej.


UWAGI


Każdy uczestnik może brać udział w zasadzie tylko w jednej kategorii przeglądu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu i podziału nagród.


Organizatorzy informują, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju, w związku z rozprzestrzenianiem się COVID19, terminy wspomnianych wyżej finałowych koncertów mogą ulec zmianie – informować o nich będziemy na bieżąco!


Dodatkowe informacje można uzyskać:

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży,

18-403 Łomża, ul. Małachowskiego 4, tel. 086 219 01 11, e-mail:roklomza@4lomza.plZałączniki

  1. regulamin
  2. karta zgłoszenia
  3. oświadczenie
2021-03-31 12:03 Iza Cierpikowska

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin