Przegląd Zespolów Kolędniczych i Jaselkowych

Protokół Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych

Protokół
z posiedzenia komisji oceniającej Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych
Łomża 2015
Jury w składzie:
Dariusz Kryszpiniuk – przewodniczący Jury, instruktor WOAK Białystok
Agnieszka Brzóska - Wieczorek – instruktor ROK Łomża
Izabela Cierpikowska – instruktor ROK Łomża

Po obejrzeniu 6 zespołów biorących udział w Przeglądzie postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii zespołów kolędniczych:

I Nagroda:,,Z Gwiazdą'' , Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
II Nagroda – ,,Z Gwiazdą'' Zespół ze Zbójnej
II Nagroda – ,,Z gwiazdą” , Zespół „Dziewcoki z Nowogrodu” z Zespołu Szkół Samorządowych

w Nowogrodzie


w kategorii zespołów jasełkowych:

I Nagroda: „Jasełka”, Uczniowie Gimnazjum w Nowogrodzie

wyróżnienie: „Nie było miejsca dla ciebie”Uczniowie Szkoły Podstawowej w Podgórzu

wyróżnienie: „ Kolędnicy z gwiazdą”, Zespół „Misyjne serduszka” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w ŁomżyNa XXVIII Wojewódzkie Spotkania Zespołów Kolędniczych w Hajnówce (1.02.2015 r.) zakwalifikowano:
– ,,Z Gwiazdą'', Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
– ,,Z Gwiazdą'', Zespół ze Zbójnej
- „Z gwiazdą”, Zespół „Dziewcoki z Nowogrodu” z Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie


Jury gratuluje wszystkim wykonawcom występującym na dzisiejszym Przeglądzie jak również ich opiekunom za przygotowanie zespołów. Za nagrody dla wykonawców, dziękujemy: Staroście Łomżyńskiemu, Prezydentowi Miasta Łomża i Kierownikowi Klubu Wojskowego w Łomży.

Współorganizatorami przeglądu byli: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku i Starostwo Powiatowe w Łomży.


Na tym protokół zakończono.

Łomża, 17. 01.2015 r.


2015-01-17 12:59 Iza Cierpikowska

Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych 2015

  • Starostwo Powiatowe w Łomży
  • Regionalny Ośrodek Kultury w Białymstoku
  • Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Serdecznie zapraszamy do udziału w Przeglądzie Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych wszystkie grupy kolędnicze i teatralne. Zwycięzcy wezmą udział w XXVIII Wojewódzkich Spotkaniach Zespołów Kolędniczych w Hajnówce. Przegląd kwalifikujący odbędzie się w siedzibie organizatora, czyli w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży, dnia 17 stycznia 2015 roku.Wszystkie zespoły prosimy o przybycie na godz. 9.00.

Załączniki

  1. kolejność występów
2014-12-01 09:27 Iza Cierpikowska

Tematy pokrewne (tagi)

jasełka, kolędnicy, kolędy, konkurs, konkursy, przegląd,

Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych - WYNIKI 2013

Protokół
z posiedzenia komisji oceniającej Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych
Łomża 2013Jury w składzie:
Józef Zyśk – przewodniczący Jury, instr. ds. folkloru, kier. Działu Dziedzictwa Kulturowego i Inicjatyw Artystycznych WOAK Białystok
Agnieszka Brzóska - Wieczorek – instruktor ROK Łomża
Justyna Wawrzyniak – instruktor ROK Łomża

Po obejrzeniu 7 zespołów biorących udział w Przeglądzie postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
Nagroda – ,,Z Gwiazdą'' Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
Nagroda – ,,Z Gwiazdą'' Zespół ze Zbójnej
Nagroda – ,,Kolędowanie z kozą'' Koło Teatralne ,,Chochliki'' ze Szkoły Podstawowej w Sławcu


Wyróżnienie:
– ,,Z kolędą w domu'' Kolędnicy Misyjni ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży
– ,,Jasełka'' uczniowie Gimnazjum w Nowogrodzie
– ,,Poszukiwanie miłości z Małym Księciem'' uczniowie Szkoły Podstawowej w Podgórzu
– Jasełka ,,Święta noc'' Zespół ,,Wesoła piąteczka'' z Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży


Na XXVII Wojewódzkie Spotkania Zespołów Kolędniczych w Hajnówce zakwalifikowano:
– ,,Z Gwiazdą'' Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
– ,,Z Gwiazdą'' Zespół ze Zbójnej
– ,,Kolędowanie z kozą'' Koło Teatralne ,,Chochliki'' ze Szkoły Podstawowej w Sławcu


Jury dziękuje wszystkim wykonawcom występującym na dzisiejszym Przeglądzie.
Dziękuje również opiekunom za przygotowanie zespołów.
Na tym protokół zakończono.

Łomża, 12.01.2013. r.

Fotogaleria

2013-01-14 09:02 Iza Cierpikowska

Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych 2011 r- WYNIKI

Protokół
z posiedzenia komisji oceniającej Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych
Łomża 2011

Jury w składzie:
Ewa Jakubaszek – przewodnicząca Jury, kierownik Działu Teatralnego WOAK Białystok
Teresa Pardo – specjalista ds. folkloru
Agnieszka Brzóska - Wieczorek – instruktor ROK Łomża

Po obejrzeniu 10 zespołów biorących udział w Przeglądzie postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii zespołów jasełkowych:
I nagroda – nie przyznano
II nagroda - Gimnazjum w Nowogrodzie - „ Jasełka”
III nagroda - nie przyznano
wyróżnienie:
Grupa teatralna ”Iskierki” ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu
Grupa teatralna „Chochliki” ze Szkoły Podstawowej w Sławcu

W kategorii zespołów kolędniczych:
I nagroda
Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu, „Z gwiazdą”
Zespół Młodzieżowy ze Zbójnej, „Herody”
Zespół Śpiewaczy z Wizny, „Kolędowanie z gwiazdą”
II nagroda – Zespół Młodzieżowy ze Zbójnej, „Z Gwiazdą”
III nagroda – nie przyznano
wyróżnienie – Kolędnicy Misyjni ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży.


Na XXVI Wojewódzkie Spotkania Zespołów Kolędniczych w Hajnówce zakwalifikowano :
-Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu, „Z gwiazdą”
-Zespół Młodzieżowy ze Zbójnej, „Herody”
-Zespół Śpiewaczy z Wizny, „Kolędowanie z gwiazdą”


Jury dziękuje wszystkim wykonawcom występującym na dzisiejszym Przeglądzie. Dziękuje również opiekunom za przygotowanie zespołów.

Na tym protokół zakończono.

Łomża, 15.01.2011 r.

 

Nagrody na tegoroczny przegląd ufundowali:

-Kuratorium Oświaty w Białymstoku- Delegatura w Łomży

-Urząd Miejski w Łomży

-Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Przegląd odbył się również dzięki wsparciu:

-Starostwa Powiatowego w Łomży

-oraz Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku

 

2011-01-15 21:15 Iza Cierpikowska

Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych - WYNIKI 2009

Protokół
z posiedzenia komisji oceniającej Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych
Łomża 2009Jury w składzie:
Ewa Jakubaszek – przewodnicząca Jury, kierownik Działu Teatralnego WOAK Białystok
Agnieszka Brzóska- Wieczorek – członek Jury, instr. ROK w Łomży
Izabela Cierpikowska – członek jury , sekretarz, instr. ROK w Łomża

Po obejrzeniu 8 zespołów biorących udział w Przeglądzie postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii zespołów jasełkowych:

Jury postanowiło nie przyznać nagród, natomiast za radość świątecznego tworzenia przyznano wszystkim występującym zespołom wyróżnienia:
Zespół ,,Dwójeczka” Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomży
Zespół ,,Gwiazdeczki” Szkoła Podstawowa w Rutkach
Gimnazjum w Nowogrodzie
Kolędnicy Misyjni Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomży

W kategorii zespołów kolędniczych ,,Z gwiazdą”:

I nagroda - Kobiecy Zespół Śpiewaczy z Wizny
II nagroda – Zespół Młodzieżowy ze Zbójnej ,,Herody”
III nagroda – Zespół Młodzieżowy ze Zbójnej ,,Z gwiazdą”
wyróżnienie – Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu


Na XXV Wojewódzkie Spotkania Zespołów Kolędniczych w Hajnówce zakwalifikowano Kobiecy Zespół Śpiewaczy z Wizny.


Jury dziękuje wszystkim wykonawcom występującym na dzisiejszym Przeglądzie. Dziękuje również opiekunom za przygotowanie zespołów.

Na tym protokół zakończono.

Łomża, 17.01.2009 r.

 

 

2009-01-16 14:51 Iza Cierpikowska

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin