Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych

Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego 2018

 • Starostwo Powiatowe w Łomży
 • Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
 • Wojewódzki Ośrodek animacji Kultury w Białymstoku

Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego odbędzie się w dniach 9 – 10 lutego 2018 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4.

Przegląd organizowany jest przez naszą placówkę od prawie 30 lat. Nadrzędnym celem naszego przedsięwzięcia jest integracja różnych grup kulturowych i wiekowych, propagowanie różnorodności form teatrów ludowych oraz prezentacja wielokulturowości województwa podlaskiego. Laureaci tego przeglądu będą mieli możliwość reprezentowania województwa podlaskiego na imprezach ogólnopolskich o podobnym charakterze.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Impreza odbywa się dzięki pomocy:
Starostwa Powiatowego w Łomży
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku 

Regulamin i karta zgłoszenia wkrótce!

2017-11-06 10:45 Iza Cierpikowska

Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego - WYNIKI

 • Zespół z Gwiazdą ze Zbójnej
 • Zespół Herody z Wyszonek Błoni
 • Zespół Światowych Dni Młodzieży z Wąsosza

W dniach 12 i 13 lutego 2016 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży odbył się Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego. Na scenie wystąpiło 260 osób. Tegoroczny Przegląd zrealizowany został dzięki pomocy finansowej: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Starostwa Powiatowego w Łomży i Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku. Patronatem honorowym imprezę objęli:
- Jerzy Leszczyński - Marszałek Województwa Podlaskiego,
- Elżbieta Parzych - Starosta Łomżyński,
- Mariusz Chrzanowski - Prezydent Miasta Łomży,
Przegląd organizowany jest przez naszą placówkę od prawie 30 lat. Nadrzędnym celem naszego przedsięwzięcia jest integracja różnych grup kulturowych i wiekowych, propagowanie różnorodności form teatrów ludowych oraz prezentacja wielokulturowości województwa podlaskiego.

Protokół
z obrad komisji oceniającej występy Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa
Podlaskiego, w dniach 12 i 13 lutego 2016 roku

Komisja w składzie
1.Andrzej Dyrdał- Przewodniczący Jury
2.Józef Zyśk – Członek Jury
3.Teresa Pardo- Członek jury
po obejrzeniu i wysłuchaniu 20 zespołów teatralnych postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii tradycyjnej – grupa dziecięco- młodzieżowa:
I nagroda:
-Zespół „Herody” ze Zbójnej
- Zespół Teatralny „Antrakt” z Bielska Podlaskiego-”Dzieci i bieżeństwo”
II nagroda:
- Zespół „Z Gwiazdą” ze Zbójnej
- Zespół „Żeużyki” z Bielska Podlaskiego,-„Jak to było so lnom”
III nagroda:
- Zespół „Herody”z Turośli - „Król Herod na Kurpiach”
-Zespół "Dzwonki" z Hajnowskiego Domu Kultury - "Pakudzielle- uspaminy Bieżeństwa"

W kategorii w oparciu o tradycje – grupa dziecięco- młodzieżowa:
I nagroda:
- Grupa Młodzieżowa” Czarnownice”z Czarnej Wsi Kościelnej-”Przedstawienie na Boże Narodzenie”
II nagroda:
-Uczniowie z Gimnazjum w Nowogrodzie, „Jasełka”
- Zespół Światowych Dni Młodzieży z Wąsosza, „Dla niego nie było miejsca”
III nagroda:
- Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach, „Jasełka na wesoło”

W kategorii tradycyjnej – grupa dorosłych:
I nagroda:
-Zespół „Herody Gminy Czyżew” z Czyżewa
-Zespół„Herody” z Wyszonek Błoni
II nagroda:
-Zespół „Z kozą” z Wyszonek Błoni
-Zespół „Knyszynianki” z Knyszyna, „Pieczenie chleba”
-Zespół folklorystyczny „ Malinki” z Malinnik,” Wyprowadzenie panny młodej”
-Zespół „Pogodna jesień” z Moniek-”Odwietki”
-Zespół „Szczuczyniacy”ze Szczuczyna-”Jasełka”
-Teatrzyk Form Różnych „Zryw” z Czarnej Wsi Kościelnej-„Herody”
III nagroda:
-Zespół Regionalny „Lipsk” z Lipska-”Pastorałka na Boże Narodzenie”
-Zespół Ludowy „Kalina”z Żurobic, -„Na szczęście na zdrowie, na ten Nowy Rok”

 Organizatorzy:Fundacja Sztuk i DialoguRegionalny Ośrodek Kultury w Łomży


Pomocy finansowej udzielili:
– Marszałek Województwa Podlaskiego
– Starosta Łomżyński 


- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku 

2016-02-13 16:06 Iza Cierpikowska

Kolejność występów Przegldu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego

 • Współorganizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
 • Dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
 • Współorganizator: Starostwo Powiatowe w Łomży Patronat honorowy: Starosta Łomżyński-Elżbieta Parzych
 • Patronat honorowy: Prezydent Miasta Łomży
 • Patronat honorowy: Marszałek Województwa Podlaskiego
 • Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży

Informujemy,że decyzją komisji programowej i organizacyjnej Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego, do udziału zakwalifikowano zespoły:
Zespół Światowych Dni Młodzieży z Wąsosza,Zespół „Szczuczyniacy”-Jasełka ze Szczuczyna,Zespół Regionalny „Lipsk” z Lipska,Grupa Młodzieżowa” Czarnownice”z Czarnej Wsi Kościelnej, Teatrzyk Form Różnych „Zryw” z Czarnej Wsi Kościelnej, Zespół Teatralny „Antrakt” z Bielska Podlaskiego, Zespół Folklorystyczny „ Malinki” z Malinnik, Zespół ZEUŻYKI z Bielska Podlaskiego, Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach,Zespół Ludowy „Kalina”z Żurobic, Zespół „Herody” Gminy Czyżew , Zespół „Herody” z Wyszonek Błoni,Zespół „Z kozą” z Wyszonek Błoni, Zespół „Z Gwiazdą” ze Zbójnej,Uczniowie z Gimnazjum w Nowogrodzie, Zespół „Herody” ze Zbójnej, Zespół z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej z Łomży, Zespół "Dzwonki" z Hajnówki, Zespół „Herody”z Turośli, Zespół Knyszynianki z Knyszyna, Zespół „Pogodna jesień” z Moniek.

Organizatorzy:


Fundacja Sztuk i DialoguRegionalny Ośrodek Kultury w Łomży


Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego Łomża,

12-13.02.2016

kolejność występów

Piątek- 12.02.2016

10.00 -Rozpoczęcie Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego

10.05 -Zespół „Z Gwiazdą” ze Zbójnej

10.15 -Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach, „Jasełka na wesoło”

10.45 -Zespół „Herody” ze Zbójnej

11.00 -Zespół „Szczuczyniacy”ze Szczuczyna-”Jasełka”

11.15 -Uczniowie z Gimnazjum w Nowogrodzie, - „Jasełka”

11.40 -Zespół „Herody Gminy Czyżew” z Czyżewa

12.10 -Zespół „Z kozą” z Wyszonek Błoni

12.35 -Zespół „Herody”z Turośli - „Król Herod na Kurpiach”,

13.05 -Zespół„Herody” z Wyszonek Błoni,

13.30 -zakończenie

 

 

 

Sobota – 13.02.2016

10.00 -Rozpoczęcie Przeglądu

10.05 -Grupa Młodzieżowa” Czarnownice”z Czarnej Wsi Kościelnej-”Przedstawienie na Boże Narodzenie”

10.30 -Zespół Ludowy „Kalina”z Żurobic, -„Na szczęście na zdrowie, na ten Nowy Rok”

11.00 -Zespół "Dzwonki" z Hajnowskiego Domu Kultury - "Pakudzielle- uspaminy Bieżeństwa"

11.15 -Zespół „Zeużyki” z Bielska Podlaskiego,-„Jak to było so lnom”

11.40 -Zespół Regionalny „Lipsk” z Lipska-”Pastorałka na Boże Narodzenie”

12.10 -Zespół „Knyszynianki” z Knyszyna,- „Pieczenie chleba”

12.35 -Zespół Teatralny „Antrakt” z Bielska Podlaskiego-”Dzieci i bieżeństwo”

12.55 -Zespół folklorystyczny „ Malinki” z Malinnik,-” Wyprowadzenie panny młodej.”

13.25 -Zespół „Pogodna jesień” z Moniek-”Odwietki”

13.55 -Teatrzyk Form Różnych „Zryw” z Czarnej Wsi Kościelnej, -„Herody”

14.05 -Zespół Światowych Dni Młodzieży z Wąsosza, „Dla niego nie było miejsca”

 

obrady jury

ok.15.30 -Wręczenie dyplomów i nagród laureatom

2016-02-08 07:40 Iza Cierpikowska

Protokół Jury Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego

Protokół z posiedzenia komisji oceniającej

Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego

w dniach 21-22 lutego 2014


Komisja w składzie:

Teresa Pardo

Józef Zyśk

Małgorzata Sawicka - Kujawa

postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:w kategorii grup teatralnych tradycyjnych- DOROŚLI

I nagroda

Kobiecy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

Zespół „Król Herod” z MDK w Szczuczynie

Zespół "Knyszynianki" z Knyszyna

Zespół "Herody" z Gminy Czyżew

Zespół „Laskowianki” z Laskowca Starego


II nagroda

Zespół „Dzwonki” z Hajnówki

Zespół Regionalny „Lipsk” z Lipska

Zespół kolędniczy z Perlejewa

Teatrzyk Form Różnych „ZRYW” z Czarnej Wsi Kościelnej


III nagroda

Zespół „Jarzębina” z Karakul

Zespół „Pogodna Jesień” z Moniek

Zespół „Modry Len” z Nowinki

Zespół Folklorystyczny „Malinki” z Malinnik


Wyróżnienie

Zespół „Wrzosy” z Moniek


w kategorii grup teatralnych tradycyjnych- DZIECI I MŁODZIEŻ

I nagroda

Zespół „ANTRAKT” z Bielskiego Domu Kultury


II nagroda

Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

Zespół „Urwisy” ze Szkoły Podstawowej w Konopkach Monetach


III nagroda

Koło Teatralne „Chochliki” ze Sławca


w kategorii grup prezentujących współczesne formy teatrów nawiązujących do tradycji:

I nagroda

Zespół „Patałaszki” z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Białymstoku

Zespół „Jutrzenka” ze Szkoły Podstawowej w Szczuczynie


II nagroda

Grupa Teatralna z Parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży

III nagroda

Koło Teatralne „Wesołe Skrzaty” ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie

Teatr Zespołu Szkół w Niećkowie

Grupa Teatralna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siemiatyczach

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowogrodzie


Wyróżnienie

Gimnazjum im. JP II w Nowogrodzie

 

Wsparcia finansowego udzielili:

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Starostwo Powiatowe w Łomży


2014-02-22 17:46 Iza Cierpikowska

Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego 2012- WYNIKI

 • "Wesele sieroty" - Zespół Ludowy "Malinki" z Malinnik
 • "Kiszenie kapusty"- Teatr Form Różnych z Zambrowa
 • "Herody" ze Zbójnej
 • "Herody"-Zespół "Podlasie"
 • "Święta noc"- Zespół "Iskierki" z Ławska
 • "Półpoście"- Zespół "Wrzosy" z Moniek
 • "Przede gody"- Zespół ze Zbójnej

Protokół
z posiedzenia Jury Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego Łomża 2012

W dniach 17-18 lutego 2012 r. komisja w składzie:

prof.dr hab. Piotr Dahlig – profesor w Zakładzie Etnomuzykologii Instytutu Muzykologii Uniw. Warszawskiego

Józef Zyśk –instruktor  Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Izabela Cierpikowska – instruktor, ROK Łomża

po obejrzeniu 23 przedstawień z dziedziny teatru wiejskiego i obrzędowego i kierując się regulaminem przeglądu przyznała następujące nagrody:

Kategoria teatrów obrzędowego wiernego tradycji:


I miejsce
,,Przede gody'' – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

,,Kiszenie kapusty'' – Teatr Form Różnych z Zambrowa
,,Wesele sieroty'' – Zespół Ludowy ,,Malinki'' z Malinnik


II miejsce

,,Wianki – na oktawę Bożego Ciała'' – Zespół Ludowy Knyszynianki z Knyszyna

,,Sianokosy na ziemi bielskiej'' – Zespół Teatralny ,,Antrakt'' z Bielska Podlaskiego

,,Darcie pierza'' – Zespół ,,Płonkowianie'' z Płonki Kościelnej
,,Półpoście'' – Zespół ,,Wrzosy'' z Moniek


III miejsce

Jasełka ,,Szopka z szopek'' – Teatrzyk Form Różnych Zryw z Czarnej Wsi Kościelnej

 

Kategoria tradycyjnych zespołów kolędniczych:


I miejsce

,,Herody'' – Zespół Kolędniczy ,,Podlasie'' z Wyszonek Błoni

II miejsce

,,Kolędowanie z szopka'' – Zespół Kolędniczy z Wąsosza

,,Herody'' – Zespół ,,Herody'' ze Zbójnej

,,Z gwiazdą'' – Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

III miejsce

,,Herody'' – młodzieżowa grupa obrzędowa z MGOK w Lisku

,,Król Herod na Kurpiach'' – Zespół z Turośli
,,Z gwiazdą'' – Zespół Młodzieżowy ze Zbójnej

Zespoły jasełkowe i inne:

I miejsce

,,Jasełka'' – Zespół z Gimnazjum w Nowogrodzie
,,Święta noc'' – Zespół ,,Iskierki'' z Ławska

,,Obrończy karpia I'' – Teatr Sporadyczny z Białegostoku

II miejsce

,,W grocie betlejemskiej'' – Zespół ,,Jutrzenka'' ze Szczuczyna

 

III miejsce

,,Kolędnicy z gwiazdą'' – Zespół ,,Patałaszki'' Przedszkole Samorządowe nr 1 w Białymstoku

,,Poszukiwanie Nowonarodzonego'' – Zespół ,,Urwisy'' ze Szkoły Podstawowej w Konopkach Monetach

 

Komisja podkreśla, że poziom przygotowań i wykonań był wysoki, a walory estetyczne, etnograficzne i artystyczne są niezmiennie w regionie podlaskim godne najwyższego uznania.

Zachęcamy do przykładania większej uwagi do poprawności śpiewu wśród młodego pokolenia i do zachowywania tam, gdzie to możliwe miejscowych gwar. Ponadto uważamy, że stosowanie playbacków powinno być bardzo oszczędne i w miejscach niezbędnych. Biorąc pod uwagę wielkie znaczenie nurtu teatru wiejskiego i obrzędowego dla tożsamości kultury polskiej, komisja stale apeluje o właściwe, wyższe honorowanie pracy w dziedzinie kultury.

Patronat honorowy nad imprezą objął

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Janusz Stepnowski – Biskup Łomżyński

Starosta Łomżyński  Lech Marek Szabłowski

Fundatorami nagród byli:

Marszałek Województwa Podlaskiego

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku

Starosta Łomżyński  Lech Marek Szabłowski

Fundacja Narwiańska

Na tym protokół zakończono.

2012-02-20 13:10 Iza Cierpikowska

Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego - WYNIKI

Jury w składzie:
Piotr Dahlig – prof. Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Etnomuzykologii
Józef Zyśk – Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Małgorzata Sawicka Kujawa – mgr polonista – logopeda, Łomża


Po obejrzeniu 31 zespołów teatralnych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria teatrów zgodnych z tradycją

- grupa zespołów dziecięcych

I miejsce

-„ Na tratwach” - Szkoła Podstawowa w Nowogrodzie

II miejsce

-„Jurja na Bielszczynie” - Grupa „Żewżyki” z Bielska Podlaskiego

-„Jasełka” – Gimnazjum w Nowogrodzie

-„ Kolędnicy z gwiazdą” - Zespół ze Zbójnej

III miejsce

-„Herody” - Grupa teatralna „ Ogniki” z Zambrowa

-„Król Herod na Kurpiach” - Grupa „Herody” z Turośli

-„Kolędnicy z gwiazdą” - Zespół „Mali Szczuczyniacy” ze Szczuczyna

-„Herody” - Grupa „Herody” ze Zbójnej

Wyróżnienie

-„Jak to było z narodzeniem Jezusa”- Zespół „Emanuel” Szkoła Podstawowa w Rygałówce

-„Wojtusiowa izba” - Zespół „Bajdurki” z Krasnopola

-„Najświętsza miłość nam się narodziła” - Grupa Jasełkowa z Siemiatycz

-„ Herody tradycyjne z pastorałką” - Zespół „Szerszenie” ze Szkoły Podstawowej w Szerszeniach

-„Herody” - Zespół „Kolędnicy” z Nowych Piekut

-„Kolędowanie z gwiazdą” - Grupa Kolędnicza z Lipska

- grupa zespołów dorosłych

I miejsce

-„Dożynki we dworze w Krasnogrodzie” - Zespół „Gimtine” z Puńska

-„Rajby” - Zespoły Śpiewacze ze Zbójnej

-„Odwietki” - Zespół „Malinki” z Malinnik

-Kolędnicy ,,Z kozą” i „Herody” - Zespół „Podlasie” Wyszonki – Błoń

II miejsce

-„ Świąteczne kolędowanie” - Kolędnicy z Szopką z Wąsosza

-,,Król Herod” - Zespół „Król Herod” ze Szczuczyna

III miejsce

-„Kiszenie kapusty” - Koło Gospodyń Wiejskich z Mątwicy

wyróżnienia

-„Rajki” - Zespół „Płonkowianie” z Płonki Kościelnej

-„Wesele” - Zespół „Pogodna Jesień” z Moniek

-„Jasełka” - Zespół „Szczuczyniacy” ze Szczuczyna


Kategoria teatrów wykorzystujących elementy tradycji

- w grupa zespołów dziecięcych

I miejsce

-„Jak to dawniej na wsi bywało czyli rzecz o świętach Bożego Narodzenia” – Przedszkole Samorządowe nr 43 z Białegostoku

Wyróżnienia

-„ Chleb święta rzecz” - Zespół„Dzwonki” z Hajnowskiego Domu Kultury

-„ Kolędowanie z kozą” - Szkolne Koło Teatralne „Chochliki” ze Sławca

- w grupie zespołów dorosłych

I miejsce

-„Przedstawienie na Boże Narodzenie” - Teatr Sporadyczny z Białegostoku

II miejsce

-„Jasełka” – Grupa Teatralna „Wagabunda” z Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku

-„Z Nowym Rokiem” – Zespół Obrzędowy „Grabowianie”

 

Patronat honorowy nad imprezą objął

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek – Biskup Łomżyński

Fundatorami nagród są:

Marszałek Województwa Podlaskiego

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku

Wojewódzki Kurator Oświaty

Zarząd Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów

oraz Starosta Powiatu Łomżyńskiego.

Komisja z wielkim uznaniem stwierdza wysoki poziom przedstawień, staranność przygotowań, bogatą oprawę scenograficzną, kostiumową i muzyczną. Na uwagę zasługuje dbałość o obecność gwary. Nad sprawami wyrazistej wymowy i poprawnej interpretacji w śpiewie trzeba niekiedy jeszcze popracować, zwłaszcza wśród młodzieży.

Komisja wyraża wdzięczność, że tak wielu grupom dziecięcym umożliwiono doświadczenia teatralne, które zostaną w pamięci na długo. Dziękujemy także tym zespołom, które systematycznie przygotowując widowiska i uczestnicząc w przeglądach stanowić mogą wzór dla innych grup teatralno – obrzędowych w Województwie Podlaskim i innych częściach kraju. Należy podkreślić, że ruch teatrów wiejskich i obrzędowych w Polsce stanowi unikatowy wkład Polski do kultury całego kontynentu europejskiego.

Dziękujemy organizatorom za sprawny przebieg imprezy, a zwłaszcza dziękujemy wszystkim wykonawcom za liczny udział i dobry nastrój w czasie przeglądu.

Na tym protokół zakończono.


Relacja z Przeglądu w obiektywie Aleksandra Plagi ze Studia "Skorpion" w Łomży 

2009-12-08 08:22 Iza Cierpikowska

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin