Protokół Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych

Protokół Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych

Protokół
z posiedzenia komisji oceniającej Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych
Łomża 2015
Jury w składzie:
Dariusz Kryszpiniuk – przewodniczący Jury, instruktor WOAK Białystok
Agnieszka Brzóska - Wieczorek – instruktor ROK Łomża
Izabela Cierpikowska – instruktor ROK Łomża

Po obejrzeniu 6 zespołów biorących udział w Przeglądzie postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii zespołów kolędniczych:

I Nagroda:,,Z Gwiazdą'' , Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
II Nagroda – ,,Z Gwiazdą'' Zespół ze Zbójnej
II Nagroda – ,,Z gwiazdą” , Zespół „Dziewcoki z Nowogrodu” z Zespołu Szkół Samorządowych

w Nowogrodzie


w kategorii zespołów jasełkowych:

I Nagroda: „Jasełka”, Uczniowie Gimnazjum w Nowogrodzie

wyróżnienie: „Nie było miejsca dla ciebie”Uczniowie Szkoły Podstawowej w Podgórzu

wyróżnienie: „ Kolędnicy z gwiazdą”, Zespół „Misyjne serduszka” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w ŁomżyNa XXVIII Wojewódzkie Spotkania Zespołów Kolędniczych w Hajnówce (1.02.2015 r.) zakwalifikowano:
– ,,Z Gwiazdą'', Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
– ,,Z Gwiazdą'', Zespół ze Zbójnej
- „Z gwiazdą”, Zespół „Dziewcoki z Nowogrodu” z Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie


Jury gratuluje wszystkim wykonawcom występującym na dzisiejszym Przeglądzie jak również ich opiekunom za przygotowanie zespołów. Za nagrody dla wykonawców, dziękujemy: Staroście Łomżyńskiemu, Prezydentowi Miasta Łomża i Kierownikowi Klubu Wojskowego w Łomży.

Współorganizatorami przeglądu byli: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku i Starostwo Powiatowe w Łomży.


Na tym protokół zakończono.

Łomża, 17. 01.2015 r.


2015-01-17 12:59 Iza Cierpikowska

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin