Jubileusz 20 lat Galerii N

Jubileusz 20 lat Galerii N

  • Fot. Elżbieta Piasecka - Chamryk, portal www.4lomza.pl
  • Fot. Elżbieta Piasecka - Chamryk, portal www.4lomza.pl

15 października 2013 roku, o godz. 17.30 ppłk. Ryszard Matuszewski- kierownik Klubu Wojskowego w Łomży i Jarosław Cholewicki- dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży oficjalnie otworzyli wystawę Łomżyńskiego Przeglądu Twórczości Plastycznej. W wystawie wzięło udział 50 twórców z dziedzin twórczości takich jak: malarstwo olejne, malarstwo akwarelowe, akrylowe, były prace wykonane ołówkiem, malowane temperą jajową, grafiki, fotografie, rzeźba, ikona, plecionka wiklinowa oraz prace tkackie.

Na wernisaż wystawy zorganizowanej z okazji Jubileuszu 20 lecia istnienia Galerii N w Łomży oprócz wystawców, przybyło spore grono przyjaciół i pasjonatów sztuki. Gościliśmy m.in. wicestarostę łomżyńskiego – pana Adama Sowę, mjr. Krzysztofa Rabka – kierownika Zakładów Technicznych JW 4226 w Łomży, Ludwika Zalewskiego – prezesa Stowarzyszenia Klubu Fort w Łomży, Ewę Grygo – Naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Sportu w Urzędzie Miejskim w Łomży, Jerzego Lipińskiego – Naczelnika Centrum Obsługi Inwestora w Urzędzie Miejskim w Łomży, panią Elę Gosk – Gł.specjalistę w Wydziale Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łomży, Dr Telesfora Saracyna -ordynatora oddziału urologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, panią Karolinę Skłodowską – kierownika zaprzyjaźnionej Galerii Sztuki Współczesnej w Łomży. Było mnóstwo gratulacji,kwiatów, słów uznania. Każdy z twórców wystawiających swoje prace otrzymał dyplom z podziękowaniem za prezentację własnej twórczości podczas wystawy Jubileuszowej oraz kwiaty.
Oficjalne podziękowania od Starosty Łomżyńskiego za dotychczasową pracę na rzecz Galerii N otrzymali ppłk. Ryszard Matuszewski – kierownik Klubu Wojskowego w Łomży, Teresa Matuszelańska – instruktor plastyki Klubu Wojskowego w Łomży i Izabela Cierpikowska – instruktor plastyki Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Serdecznie dziękujemy twórcom za wystawienie swoich prac, wszystkim osobom przybyłym na wernisaż oraz lokalnym mediom za zainteresowanie się naszą skromną działalnością na rzecz upowszechniania twórczości plastycznej osób tworzących w Łomży i jej okolicach.

Twórcy biorący udział w wystawie:
1. Wiesława Jastrzeńska
2. Teresa Kopańska
3. Kazimierz Wojewoda
4. Agnieszka Szeligowska
5. Zofia Ptaszyńska
6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży
7. Krystyna Kornacka
8. Irena Hull
9. Bożena Być
10. Janina Walęcka
11. Jan Łada
12. Robert Chrostowski
13. Rafał Lewicki
14. Elżbieta Bronowicz
15. Zuzanna Herman
16. Józef Matuszelański
17. Renata Orchowska- Kowalczyk
18. Katarzyna Kostrzeba
19. Halina Drożyner
20. Beata Przestrzelska
21. Krystyna Kaczyńska
22. Sławomir Kozłowski
23. Marek Turkot
24. Jolanta Żochowska
25. Teresa Matuszelańska
26. Regina Pruszko
27. Ryszard Olkuśnik
28. Teresa Dzbeńska
29. Ireneusz Chyliński
30. Anna Wybranowska
31. Teresa Hołubowicz
32. Justyna Kryszpin-Żmuda
33. Danuta Rydzewska
34. Izabela Cierpikowska
35. Barbara Kulka
36. Aleksandra Cierpikowska
37. Artur Kopański
38. Krystyna Barowicz
39. Marcin Kossakowski
40. Gabor Lorinczy
41. Sylwester Chrapowicz
42. Maria Bućko
43. Janina Szenk
44. Grażyna Nadrowska
45. Janina Rogowska
46. Beata Szczecińska
47. Grażyna Piankowska
48. Kazimierz Krupiński
49. Leszek Wiśniewski
50. Łucja Karolczuk

2013-10-16 13:52 Iza Cierpikowska

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin