Protokół Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego w Łomży 22.02.2020

Protokół Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego w Łomży 22.02.2020

Jury w składzie:
1. Dariusz Kryszpiniuk – przewodniczący, kierownik Działu Muzyczno-Teatralnego Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku
2. Agnieszka Brzóska-Wieczorek – członek jury, starszy instruktor kostiumograf Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży
3. Izabela Cierpikowska – członek jury, instruktor ds. folkloru Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

w grupie wiekowej dzieci i młodzieży
I miejsce – Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
II miejsce – Kolędnicy ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomży
III miejsce – Zespół ,,Herody' ze Zbójnej
Wyróżnienie – Zespół ,,Mali Szczuczyniacy' ze Szczuczyna

w grupie wiekowej dorośli
w kategorii teatrów obrzędowych:
I miejsce – Zespół ,,Malinki' z Malinnik
II miejsce – Zespół ,,Tęcza' z Trzciannego
III miejsce – Zespół ,,Trzciannanki' z Trzciannego

w kategorii ,,Herody', ,,Z gwiazdą', ,,Z kozą'
I miejsce – Zespół Kolędniczy ,,Podlasie' z Wyszonek Błoni
II miejsce – Zespół Kolędniczy ,,Herody' z Czyżewa
III miejsce – Zespół ,,Nowina' z Moszczony Królewskiej
Wyróżnienie – Zespół ,,Maryna' z Łomży
Wyróżnienie – Zespół ,,Kalina' z Żurobic


Na tym protokół zakończono.

Fotogaleria

2020-03-02 11:19 Iza Cierpikowska

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin