Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego 2012- WYNIKI

Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego 2012- WYNIKI

  • "Wesele sieroty" - Zespół Ludowy "Malinki" z Malinnik
  • "Kiszenie kapusty"- Teatr Form Różnych z Zambrowa
  • "Herody" ze Zbójnej
  • "Herody"-Zespół "Podlasie"
  • "Święta noc"- Zespół "Iskierki" z Ławska
  • "Półpoście"- Zespół "Wrzosy" z Moniek
  • "Przede gody"- Zespół ze Zbójnej

Protokół
z posiedzenia Jury Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego Łomża 2012

W dniach 17-18 lutego 2012 r. komisja w składzie:

prof.dr hab. Piotr Dahlig – profesor w Zakładzie Etnomuzykologii Instytutu Muzykologii Uniw. Warszawskiego

Józef Zyśk –instruktor  Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Izabela Cierpikowska – instruktor, ROK Łomża

po obejrzeniu 23 przedstawień z dziedziny teatru wiejskiego i obrzędowego i kierując się regulaminem przeglądu przyznała następujące nagrody:

Kategoria teatrów obrzędowego wiernego tradycji:


I miejsce
,,Przede gody'' – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

,,Kiszenie kapusty'' – Teatr Form Różnych z Zambrowa
,,Wesele sieroty'' – Zespół Ludowy ,,Malinki'' z Malinnik


II miejsce

,,Wianki – na oktawę Bożego Ciała'' – Zespół Ludowy Knyszynianki z Knyszyna

,,Sianokosy na ziemi bielskiej'' – Zespół Teatralny ,,Antrakt'' z Bielska Podlaskiego

,,Darcie pierza'' – Zespół ,,Płonkowianie'' z Płonki Kościelnej
,,Półpoście'' – Zespół ,,Wrzosy'' z Moniek


III miejsce

Jasełka ,,Szopka z szopek'' – Teatrzyk Form Różnych Zryw z Czarnej Wsi Kościelnej

 

Kategoria tradycyjnych zespołów kolędniczych:


I miejsce

,,Herody'' – Zespół Kolędniczy ,,Podlasie'' z Wyszonek Błoni

II miejsce

,,Kolędowanie z szopka'' – Zespół Kolędniczy z Wąsosza

,,Herody'' – Zespół ,,Herody'' ze Zbójnej

,,Z gwiazdą'' – Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

III miejsce

,,Herody'' – młodzieżowa grupa obrzędowa z MGOK w Lisku

,,Król Herod na Kurpiach'' – Zespół z Turośli
,,Z gwiazdą'' – Zespół Młodzieżowy ze Zbójnej

Zespoły jasełkowe i inne:

I miejsce

,,Jasełka'' – Zespół z Gimnazjum w Nowogrodzie
,,Święta noc'' – Zespół ,,Iskierki'' z Ławska

,,Obrończy karpia I'' – Teatr Sporadyczny z Białegostoku

II miejsce

,,W grocie betlejemskiej'' – Zespół ,,Jutrzenka'' ze Szczuczyna

 

III miejsce

,,Kolędnicy z gwiazdą'' – Zespół ,,Patałaszki'' Przedszkole Samorządowe nr 1 w Białymstoku

,,Poszukiwanie Nowonarodzonego'' – Zespół ,,Urwisy'' ze Szkoły Podstawowej w Konopkach Monetach

 

Komisja podkreśla, że poziom przygotowań i wykonań był wysoki, a walory estetyczne, etnograficzne i artystyczne są niezmiennie w regionie podlaskim godne najwyższego uznania.

Zachęcamy do przykładania większej uwagi do poprawności śpiewu wśród młodego pokolenia i do zachowywania tam, gdzie to możliwe miejscowych gwar. Ponadto uważamy, że stosowanie playbacków powinno być bardzo oszczędne i w miejscach niezbędnych. Biorąc pod uwagę wielkie znaczenie nurtu teatru wiejskiego i obrzędowego dla tożsamości kultury polskiej, komisja stale apeluje o właściwe, wyższe honorowanie pracy w dziedzinie kultury.

Patronat honorowy nad imprezą objął

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Janusz Stepnowski – Biskup Łomżyński

Starosta Łomżyński  Lech Marek Szabłowski

Fundatorami nagród byli:

Marszałek Województwa Podlaskiego

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku

Starosta Łomżyński  Lech Marek Szabłowski

Fundacja Narwiańska

Na tym protokół zakończono.

2012-02-20 13:10 Iza Cierpikowska

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin