Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego - WYNIKI

Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego - WYNIKI

Jury w składzie:
Piotr Dahlig – prof. Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Etnomuzykologii
Józef Zyśk – Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Małgorzata Sawicka Kujawa – mgr polonista – logopeda, Łomża


Po obejrzeniu 31 zespołów teatralnych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria teatrów zgodnych z tradycją

- grupa zespołów dziecięcych

I miejsce

-„ Na tratwach” - Szkoła Podstawowa w Nowogrodzie

II miejsce

-„Jurja na Bielszczynie” - Grupa „Żewżyki” z Bielska Podlaskiego

-„Jasełka” – Gimnazjum w Nowogrodzie

-„ Kolędnicy z gwiazdą” - Zespół ze Zbójnej

III miejsce

-„Herody” - Grupa teatralna „ Ogniki” z Zambrowa

-„Król Herod na Kurpiach” - Grupa „Herody” z Turośli

-„Kolędnicy z gwiazdą” - Zespół „Mali Szczuczyniacy” ze Szczuczyna

-„Herody” - Grupa „Herody” ze Zbójnej

Wyróżnienie

-„Jak to było z narodzeniem Jezusa”- Zespół „Emanuel” Szkoła Podstawowa w Rygałówce

-„Wojtusiowa izba” - Zespół „Bajdurki” z Krasnopola

-„Najświętsza miłość nam się narodziła” - Grupa Jasełkowa z Siemiatycz

-„ Herody tradycyjne z pastorałką” - Zespół „Szerszenie” ze Szkoły Podstawowej w Szerszeniach

-„Herody” - Zespół „Kolędnicy” z Nowych Piekut

-„Kolędowanie z gwiazdą” - Grupa Kolędnicza z Lipska

- grupa zespołów dorosłych

I miejsce

-„Dożynki we dworze w Krasnogrodzie” - Zespół „Gimtine” z Puńska

-„Rajby” - Zespoły Śpiewacze ze Zbójnej

-„Odwietki” - Zespół „Malinki” z Malinnik

-Kolędnicy ,,Z kozą” i „Herody” - Zespół „Podlasie” Wyszonki – Błoń

II miejsce

-„ Świąteczne kolędowanie” - Kolędnicy z Szopką z Wąsosza

-,,Król Herod” - Zespół „Król Herod” ze Szczuczyna

III miejsce

-„Kiszenie kapusty” - Koło Gospodyń Wiejskich z Mątwicy

wyróżnienia

-„Rajki” - Zespół „Płonkowianie” z Płonki Kościelnej

-„Wesele” - Zespół „Pogodna Jesień” z Moniek

-„Jasełka” - Zespół „Szczuczyniacy” ze Szczuczyna


Kategoria teatrów wykorzystujących elementy tradycji

- w grupa zespołów dziecięcych

I miejsce

-„Jak to dawniej na wsi bywało czyli rzecz o świętach Bożego Narodzenia” – Przedszkole Samorządowe nr 43 z Białegostoku

Wyróżnienia

-„ Chleb święta rzecz” - Zespół„Dzwonki” z Hajnowskiego Domu Kultury

-„ Kolędowanie z kozą” - Szkolne Koło Teatralne „Chochliki” ze Sławca

- w grupie zespołów dorosłych

I miejsce

-„Przedstawienie na Boże Narodzenie” - Teatr Sporadyczny z Białegostoku

II miejsce

-„Jasełka” – Grupa Teatralna „Wagabunda” z Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku

-„Z Nowym Rokiem” – Zespół Obrzędowy „Grabowianie”

 

Patronat honorowy nad imprezą objął

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek – Biskup Łomżyński

Fundatorami nagród są:

Marszałek Województwa Podlaskiego

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku

Wojewódzki Kurator Oświaty

Zarząd Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów

oraz Starosta Powiatu Łomżyńskiego.

Komisja z wielkim uznaniem stwierdza wysoki poziom przedstawień, staranność przygotowań, bogatą oprawę scenograficzną, kostiumową i muzyczną. Na uwagę zasługuje dbałość o obecność gwary. Nad sprawami wyrazistej wymowy i poprawnej interpretacji w śpiewie trzeba niekiedy jeszcze popracować, zwłaszcza wśród młodzieży.

Komisja wyraża wdzięczność, że tak wielu grupom dziecięcym umożliwiono doświadczenia teatralne, które zostaną w pamięci na długo. Dziękujemy także tym zespołom, które systematycznie przygotowując widowiska i uczestnicząc w przeglądach stanowić mogą wzór dla innych grup teatralno – obrzędowych w Województwie Podlaskim i innych częściach kraju. Należy podkreślić, że ruch teatrów wiejskich i obrzędowych w Polsce stanowi unikatowy wkład Polski do kultury całego kontynentu europejskiego.

Dziękujemy organizatorom za sprawny przebieg imprezy, a zwłaszcza dziękujemy wszystkim wykonawcom za liczny udział i dobry nastrój w czasie przeglądu.

Na tym protokół zakończono.


Relacja z Przeglądu w obiektywie Aleksandra Plagi ze Studia "Skorpion" w Łomży 

2009-12-08 08:22 Iza Cierpikowska

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin