Aktualności

KWARTALNIK GMINY ZBÓJNA

Nowy Głos Puszczański 57

W numerze m.in..:

- Realizowane projekty str. 2
- Palmowa w Zbójnej str. 4-5
- Flavour of Poland str. 6-7
- Projekt edukacyjny str. 9
- Porady weterynaryjne str. 11
- Informacja dzielnicowego str. 12

Załączniki

 1. NGP nr 57
2019-07-04 13:54 Renata Krajewska

KWARTALNIK GMINY ZBÓJNA

Nowy Głos Puszczański 56

W numerze m.in..:

- Nie bądźmy obojętni str. 4 i 5
- Książka na start str. 6
- Wydarzenia Kulturalne str. 3-5, 7, 11
- MURAKOZE CIANE str. 9
- Mleko str. 10
- Zostań policjantem str. 12

Załączniki

 1. NGP 56
2018-10-18 11:53 Renata Krajewska

KWARTALNIK GMINY ZBÓJNA

Nowy Głos Puszczański 55

W numerze m.in..:

- Gminny Dzień Dziecka str. 5
- Wojewódzki konk. kulinarny str. 6
- Wielkie wydarz. str. 13
- Program rządowy „Dobry start” str. 16
- Nasze orły str. 16

Załączniki

 1. NGP 55
2018-06-22 11:34 Renata Krajewska

KWARTALNIK GMINY ZBÓJNA

Nowy Głos Puszczański 54

W numerze m.in.:
- Zostań policjantem str. 2
- Setne urodziny str. 3
- Praktyczne rady str. 9
- Ośrodek dla str. 12
- Spotkanie z tradycją str. 15

Załączniki

 1. NGP nr 54
2018-06-07 11:54 Renata Krajewska

KWARTALNIK GMINY ZBÓJNA

Nowy Głos Puszczański 53

W numerze m.in..:

- Programy ze środków europejskich str. 2 i 3
- 73 rocznica str. 8
- Wydarzenia Kulturalne str. 4 i 5
- Instrukcja obsługi psa str. 10 i 11

Załączniki

 1. NGP nr 53
2017-11-07 14:11 Renata Krajewska

KWARTALNIK GMINY ZBÓJNA

Nowy Głos Puszczański 52

W numerze m.in.:

• Rozmaitości Wielkanocne
• Dzielnicowy informuje
• Wydarzenia Kulturalne
• Wieści szkolne
• Logopeda

Załączniki

 1. NGP 52
2017-06-28 17:36 Renata Krajewska

KWARTALNIK GMINY ZBÓJNA

Nowy Głos Puszczański 51

W numerze m.in.:

 • XXIV Jesienne Prezentacje Kulturalne
 • Wiarę swoją mężnie wyznawać, bronić...
 • Wychowywać do pełni człowieczeństwa
 • Zestaw edukacyjno-dydaktyczny od ARiMR
 • Do krainy wiedzy drzwi Wam otwieramy
 • Biegunki cieląt
 • Sport
 • Nowości książkowe w bibliotekach

Załączniki

 1. NGP 51
2016-12-23 09:32 Renata Krajewska

KWARTALNIK GMINY ZBÓJNA

Nowy Głos Puszczański 50

W numerze m.in.:

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • XXIII Rozmaitości Wielkanocne
 • Wakacje z GOKiem
 • Podziel się, czyli sharing economy
 • Kastracja i sterylizacja psów i kotów
 • Orlik
 • Nowości książkowe w bibliotekach

Załączniki

 1. NGP nr 50
2016-09-01 13:47 Renata Krajewska

KWARTALNIK GMINY ZBÓJNA

Nowy Głos Puszczański 49

W numerze m.in.:

 •  Kanał Augustowski w kulturze trzech narodów
 • XXIII Jesienne Prezentacje Kulturalne
 • Wieści z Orlika
 • Rekolekcje Niegów
 • Rozród bydła
 • Bądź widoczny na drodze - NOŚ ODBLASKI!
 • Nowości książkowe w bibliotekach

Załączniki

 1. NGP 49
2015-12-01 10:51 Renata Krajewska

KWARTALNIK GMINY ZBÓJNA

Nowy Głos Puszczański 48

W numerze m.in.:

 • Dzień Polonii w Berlinie
 • 25-lecie Samorządności
 • Pokaz ratownictwa
 • Dzieciństwo bez próchnicy
 • Szkolne koło Caritas
 • Ocalić od zapomnienia
 • Barszcz Sosnowskiego

 

Załączniki

 1. NGP 48
2015-12-01 10:39 Renata Krajewska

KWARTALNIK GMINY ZBÓJNA

Nowy Głos Puszczański 47

w numerze m.in.:

- Podsumowanie kadencji  2010-2014 -  str. 1, 6

- Aktywne społeczeństwo - str. 3, 9

- Zbójna w starej fotografii - str. 4

- Zadania realizowane w Gminie Zbójna
   w latach 2010 - 2014 - str. 6,7

- Ślubujemy!  - str. 8

- Porady weterynaryjne  - str. 11

Załączniki

 1. NGP nr 47
2014-11-08 10:13 Renata Krajewska

KWARTALNIK GMINY ZBÓJNA

Nowy Głos Puszczański 46

w numerze m.in.:

- GOPS informuje - str. 3

- Rozmaitości Wielkanocne - str. 4,5

- Wydarzenia Kulturalne - str. 6, 7

- Koleją do Zbójnej - str. 8

- Porady Weterynaryjne - str. 10

- Sport - str. 10

- Zaproszenie - str. 12

 

Załączniki

 1. NGP nr 46
2014-08-14 13:02 Renata Krajewska

KWARTALNIK GMINY ZBÓJNA

Nowy Głos Puszczański 45

w numerze m.in.:

- Ogłoszenie str. 2
- Odszedł człowiek str. 2
- Kundelek str. 2
- Nie dajmy się okraść str. 3
- Nakrętka str. 3
- Zaginiony str. 4
- Wydarzenia kult str. 5, 6
- Wieści szkolne str. 7, 8, 9, 11, 12
- Kleszcze str. 10

Załączniki

 1. NGP nr 45
2014-05-06 13:51 Renata Krajewska

KWARTALNIK GMINY ZBÓJNA

Nowy Głos Puszczański 44

w numerze m.in.:

- Halloween - niebezpieczne igraszki z diabłem str. 2
- Przetarg na wagę str. 3
- Koncerty Zespołu Śpiewaczego ze Zbójnej str. 7
- Zespół Śpiewaczy z Kuzi w Polanicy - Zdrój str. 8
- Wieści szkolne str. 10
- Sport str. 12 i 13

Załączniki

 1. NGP nr 44
2013-10-30 13:42 Renata Krajewska

KWARTALNIK GMINY ZBÓJNA

Nowy Głos Puszczański 43

w numerze m.in.:

XXI Finał WOŚP str. 4
Wydarzenia Kulturalne str. 5
Wieści z biblioteki str. 6
Uzależnienia str. 10
Nasze zdrowie str. 11

Załączniki

 1. NGP 43
2013-09-12 10:18 Renata Krajewska

KWARTALNIK GMINY ZBÓJNA

Nowy Głos Puszczański 42

W numerze m.in.:

-Programy Unijne - str. 2
-Spółdzielnia soc. Aurora - str. 2
-Zmiany w świadczeniach - str. 3
-Wydarzenia Kulturalne - str. 1, 4 - 6
-Zaproszenie na spotkanie opłatkowe - str. 6
-Wieści z Gminnej Biblioteki - str. 8
- Simental str. 14

Załączniki

 1. NGP 42
2012-12-12 10:35 Renata Krajewska

KWARTALNIK GMINY ZBÓJNA

Nowy Głos Puszczański 41

W numerze m.in..:

- Figura św. Floriana str. 2
- Nowy system gospodarki odpadami str. 3
- Wydarzenia Kulturalne str. 4 -7
- Wieści szkolne str. 8 - 13, 15
- Wieści z Gminnej Biblioteki str.14
- Groźne zoonozy str. 16
- Zaproszenie na JPK str. 18

Załączniki

 1. NGP 41
2012-07-05 11:40 Renata Krajewska

KWARTALNIK GMINY ZBÓJNA

Nowy Głos Puszczański 40

W numerze m.in..:
- 5 mlecznych lat w „Mlecznej Krainie” str. 2 i 3
- Inwestycje str. 4
- Wydarzenia Kulturalne str. 5 i 6
- Z życia szkół str. 6 - 9
- Historia szkoły w Kuziach str.10
- Brodawczyca bydła str. 10

Załączniki

 1. NGP 40
2012-06-05 16:06 Renata Krajewska

KWARTALNIK GMINY ZBÓJNA

Nowy Głos Puszczański 39

W numerze:

- Świadczenia rodzinne str. 2
- Wydarzenia Kulturalne str. 3-8, 13
- Co nowego w bibliotekach str. 10-11
- Nietrzeźwi kierowcy str. 12
- Zaproszenie na Jesienne Prezentacje Kulturalne str. 16

Załączniki

 1. NGP 39
2011-09-07 11:03 Renata Krajewska

KWARTALNIK GMINY ZBÓJNA

Nowy Głos Puszczański 38

W numerze m.in.:
􀂀 Sprawozdanie z mijającej kadencji str. 2
􀂀 Wydarzenia Kulturalne str. 3 - 5
􀂀 Wieści szkolne str. 7 - 10
􀂀 Lekarz rodzinny radzi str. 11
􀂀 Porady weterynaryjne str. 11

Załączniki

 1. NGP 38
2010-11-10 10:28 Renata Krajewska

KWARTALNIK GMINY ZBÓJNA

Nowy Głos Puszczański 37

W numerze m.in..:
􀂀 Sprzedaż śr.trwałych str.2-3
􀂀 Wyd. Kulturalne str. 4-5
􀂀 Inwestycje str. 6
􀂀 Terminy skł. dok. do szk. ponadgim. i gim. str. 9
􀂀 Akademia Efektywnej Nauki str. 10 i 11

Załączniki

 1. NGP 37
2010-11-10 10:25 Renata Krajewska

Nowy Głos Puszczański 36

W numerze m.in..:

- Wydarzenia Kulturalne str. 3 i 4
- Wspaniała nauczycielka str. 5
- 10-lat gimnazjum str. 6 i 7
- Nasze zdrowie str. 9 i 10
- Z policyjnego notatnika str. 12

Załączniki

 1. Nowy Głos Puszczński Nr 36
2010-08-16 12:23 Admin

KWARTALNIK GMINY ZBÓJNA

Nowy Głos Puszczański 35

NR 35
*Nr 35* LIPIEC 2009 r. KWARTALNIK /nakład 300 egz./ Egzemplarz bezpłatny - Nr Rej.Pr.122
W numerze m.in..:
- Medjugorje ……str. 5
- Wydarzenia Kulturalne ………………...str. 7 - 9
- Psielęgnowanie mowy Kurpsiow ……. str. 12
- Historia szkoły w Zbójnej ………………… str. 9

Załączniki

 1. NGP nr 35
2009-07-31 12:02 Renata Krajewska

Tematy pokrewne (tagi)

gazeta, kwartalnik, zbójna,
KWARTALNIK GMINY ZBÓJNA

Nowy Głos Puszczański 34

W numerze m.in..:
􀂀 KRUS informuje str. 4 i 5
􀂀 Wydarzenia Kulturalne str. 7
􀂀 PPWOW str. 8
􀂀 Kącik misyjny str. 9
􀂀 Nasze zdrowie str. 10 i 11

Załączniki

 1. NGP nr 34
2009-03-24 16:54 Renata Krajewska

Tematy pokrewne (tagi)

gazeta, kwartalnik, zbójna,
KWARTALNIK GMINY ZBÓJNA

Nowy Głos Puszczański 33

W numerze m.in..:
􀂀 Peregrynacja str. 1 i 3
􀂀 PPWOW str. 4 - 6
􀂀 Wydarzenia Kulturalne str. 8 i 9
􀂀 Nasze zdrowie str. 14

Załączniki

 1. NGP 33
2009-02-15 10:25 Renata Krajewska

Kwartalnik Gminy Zbójna

Nowy Głos Puszczański 32

W numerze m. in.:
● Program Integracji Społecznej - str. 4 - 6
● Internetowe centrum - str. 6
● Regionalny Przegląd - str. 10
● Dni Kultury Kurpiowskiej - str. 11
● Aerobik - str. 20

Załączniki

 1. ngp 32
2008-08-04 16:01 Renata Krajewska

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin